Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

TIOGUANINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TIOGUANINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BB03 ACES-TG (TIOGUANINE) Tablet
L01BB03 LANVIS (TIOGUANINE) Tablet
L01BB03 THIOSIX (TIOGUANINE) Tablet
L01BB03 TIOGUANINE Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G Haaruitval bij gebruik van Thiosix Gezondgids 2019 2019
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tioguanine (Thiosix®) and alopecia 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-3-2021.


TIOGUANINE

Aantal meldingen 128
Ernstig 18
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
25
(20%)
102
(80%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 6
longembolie : 1
neusverstopping : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 71
acne : 2
brandend gevoel van de huid : 4
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 4
haaruitval : 34
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huiduitslag : 4
huidverharding : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
rosacea : 1
strakke huid : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
acne met pustels : 1
faryngitis : 1
huid bacteriële infectie : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 2
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
Paternal exposure before pregnancy : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 2
hoge bloeddruk in poortader (portale hypertensie) : 1
nodulaire regeneratieve hyperplasie : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 29
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige ontlasting : 1
braakneiging : 1
braken : 3
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 2
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
tanden bros : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 3
Neoplasmata : 3
basaalcelcarcinoom : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
huidkanker : 1
Nier en urinewegen : 1
aandoening urinelozing : 1
Oog : 4
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
ontsteking oogleden : 1
Psychisch : 11
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 4
desoriëntatie : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 35
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 7
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 11
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
spierzwelling : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
bloeddruk verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
honger : 1
koorts : 2
koude rillingen : 3
malaise : 5
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 1
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 11
voedselinteractie : 2
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vulvovaginale uitslag : 1
Zenuwstelsel : 17
aandachtstoornis : 2
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 2
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 6
Hyperresponsief voor stimuli : 1
migraine : 1
tintelingen : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 4
baby met laag geboortegewicht : 1
foetale dood : 2
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TIOGUANINE

Aantal meldingen 2.131
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.071
(50%)
943
(44%)
117
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
769
(36%)
24
(1%)
1.279
(60%)
59
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 227
Bloed- en lymfestelsel : 547
Bloedvaten : 136
Chirurgische en medische verrichtingen : 29
Congenitale en genetische afwijkingen : 25
Endocrien syteem : 6
Hart : 76
Huid- en onderhuid : 249
Immuunsysteem : 30
Infecties en parasitaire aandoeningen : 429
Intoxicaties en letsels : 157
Lever en galwegen : 296
Maag-darmstelsel : 619
Neoplasmata : 128
Nier en urinewegen : 84
Oog : 54
Oor en evenwichtsorgaan : 8
Product aanlegenheden : 2
Psychisch : 67
Sociale omstandigheden : 9
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 190
Testuitslagen en onderzoeken : 339
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 505
Voeding en stofwisseling : 127
Voortplantingsstelsel en borsten : 22
Zenuwstelsel : 225
Zwangerschap en perinatale periode : 32
Vergelijkbare geneesmiddelen