Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DOCETAXEL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOCETAXEL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01CD02 DOCETAXEL Infuus, Oplossing voor infuus
L01CD02 DOCIRENA (DOCETAXEL) Infuus
L01CD02 TAXOTERE (DOCETAXEL) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Rolfes, L. Haarverlies soms irreversibel na gebruik van docetaxel PW 2016 151(36):26-27
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


DOCETAXEL

Aantal meldingen 176
Ernstig 63
Geslacht
Man
Vrouw
22
(12%)
154
(88%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 2
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 5
longfibrose : 1
longontsteking : 3
oedeem van het strottenhoofd : 1
pleurale effusie : 1
schadelijk effect op de long : 2
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
febriele neutropenie : 1
Bloedvaten : 5
aderontsteking : 1
Bloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
vaatverwijding : 1
Hart : 5
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartfalen acuut : 1
hartkloppingen : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 88
afsterven huid : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 35
hand-voet syndroom : 3
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 3
huidtoxiciteit : 3
huiduitslag : 5
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 2
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 9
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 3
vervellen : 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 10
hypergevoeligheidsreactie type IV : 1
overgevoeligheid : 8
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
huidabrasie : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 3
wervelkolomfractuur : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
hepatische cirrose : 1
hoge bloeddruk in poortader (portale hypertensie) : 1
Maag-darmstelsel : 34
aambeien : 1
afwezigheid van speeksel : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 10
droge mond : 2
ischemische colitis : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
maagdarmontsteking : 1
misselijkheid : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
neutropene colitis : 2
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 1
tanden bros : 1
varices in de slokdarm : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
Neoplasmata : 1
eierstokkiemcel teratoom stadium I : 1
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
Oog : 5
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 3
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 3
angst : 1
psychotische stoornis : 1
verwarde toestand : 1
Sociale omstandigheden : 1
fysieke handicap : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25
botpijn : 4
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 3
rugpijn : 5
skeletspierstelselpijn : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 3
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
gewicht verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamslengte : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 48
extravasatie : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 4
het heet hebben : 1
hoge koorts : 1
induratie : 1
injectieplaatsvesikels : 1
koorts : 6
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
oedeem : 2
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 2
plotselinge hartdood : 1
roodheid op de injectieplaats : 4
slijmvliesonsteking : 5
vermoeidheid : 4
vertraagde genezing : 1
vesikels op infuusplaats : 1
voedselinteractie : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 5
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 32
beroerte (CVA) : 1
faciaal spasme : 1
Fantoomledemaatsyndroom : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 2
hyperammoniëmische encefalopathie : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 6
presyncope : 2
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
tintelingen : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DOCETAXEL

Aantal meldingen 111.797
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
76.405
(68%)
23.010
(21%)
12.382
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.174
(1%)
38.434
(34%)
46.061
(41%)
24.686
(22%)
1.442
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 12.105
Bloed- en lymfestelsel : 27.230
Bloedvaten : 7.662
Chirurgische en medische verrichtingen : 193
Congenitale en genetische afwijkingen : 125
Endocrien syteem : 113
Hart : 3.483
Huid- en onderhuid : 38.383
Immuunsysteem : 2.595
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.116
Intoxicaties en letsels : 3.468
Lever en galwegen : 1.025
Maag-darmstelsel : 19.495
Neoplasmata : 2.270
Nier en urinewegen : 1.466
Oog : 1.335
Oor en evenwichtsorgaan : 377
Product aanlegenheden : 152
Psychisch : 12.923
Sociale omstandigheden : 3.339
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7.503
Testuitslagen en onderzoeken : 9.647
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 26.145
Voeding en stofwisseling : 5.164
Voortplantingsstelsel en borsten : 557
Zenuwstelsel : 8.513
Zwangerschap en perinatale periode : 57
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01CD01 ABRAXANE (PACLITAXEL) Poeder voor infuus
2 L01CD01 PACLITAXEL Oplossing voor infuus
3 L01CD01 PACLITAXIN (PACLITAXEL) Oplossing voor infuus
4 L01CD04 CABAZITAXEL Infuus
5 L01CD04 JEVTANA (CABAZITAXEL) Oplossing voor infuus