Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

DOCETAXEL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in DOCETAXEL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01CD02 DOCETAXEL Infuus, Oplossing voor infuus
L01CD02 DOCIRENA (DOCETAXEL) Infuus
L01CD02 TAXOTERE (DOCETAXEL) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Rolfes, L. Haarverlies soms irreversibel na gebruik van docetaxel Pharmaceutisch Weekblad 2016 151(36):26-27 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


DOCETAXEL

Aantal meldingen 162
Ernstig 57
Geslacht
Man
Vrouw
26
(16%)
136
(84%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 2
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 5
longembolie : 1
longfibrose : 1
longontsteking : 3
oedeem van het strottenhoofd : 1
schadelijk effect op de long : 2
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
febriele neutropenie : 2
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
Bloedvaten : 2
aderontsteking : 1
Bloeding : 1
Hart : 2
hartfalen : 1
hartfalen acuut : 1
Huid- en onderhuid : 84
afsterven huid : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 35
hand-voet syndroom : 3
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 3
huidtoxiciteit : 3
huiduitslag : 4
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 2
overmatig zweten : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 7
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 3
vervellen : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 10
hypergevoeligheidsreactie type IV : 1
overgevoeligheid : 8
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
huidabrasie : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 2
wervelkolomfractuur : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
hepatische cirrose : 1
Maag-darmstelsel : 35
aambeien : 1
afwezigheid van speeksel : 1
braken : 1
buikpijn : 1
diarree : 13
droge mond : 2
ischemische colitis : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
maagdarmontsteking : 1
misselijkheid : 4
necrotiserende pancreatitis : 1
neutropene colitis : 2
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de dikke darm : 2
tanden bros : 1
Oog : 3
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 2
psychotische stoornis : 1
verwarde toestand : 1
Sociale omstandigheden : 1
fysieke handicap : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
botpijn : 3
pijn in arm of been : 3
rugpijn : 4
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
leverenzym verhoogd : 1
lichaamslengte : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 42
extravasatie : 1
geneesmiddelinteractie : 3
het heet hebben : 1
hoge koorts : 1
induratie : 1
injectieplaatsvesikels : 1
koorts : 5
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 3
oedeem : 2
onverwacht effect : 2
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 2
plotselinge hartdood : 1
roodheid op de injectieplaats : 4
slijmvliesonsteking : 5
vermoeidheid : 3
vertraagde genezing : 1
vesikels op infuusplaats : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
Zenuwstelsel : 25
beroerte (CVA) : 1
Fantoomledemaatsyndroom : 1
hoofdpijn : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
Ophthalmic migraine : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 5
presyncope : 1
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DOCETAXEL

Aantal meldingen 149.547
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
101.623
(68%)
33.207
(22%)
14.717
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.790
(1%)
46.485
(31%)
71.764
(48%)
27.754
(19%)
1.754
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 15.659
Bloed- en lymfestelsel : 40.943
Bloedvaten : 10.623
Chirurgische en medische verrichtingen : 239
Congenitale en genetische afwijkingen : 162
Endocrien syteem : 139
Hart : 4.267
Huid- en onderhuid : 44.672
Immuunsysteem : 3.379
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8.134
Intoxicaties en letsels : 4.530
Lever en galwegen : 1.710
Maag-darmstelsel : 25.010
Neoplasmata : 3.107
Nier en urinewegen : 1.769
Oog : 2.090
Oor en evenwichtsorgaan : 470
Product aanlegenheden : 184
Psychisch : 14.740
Sociale omstandigheden : 3.641
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10.362
Testuitslagen en onderzoeken : 16.411
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33.008
Voeding en stofwisseling : 6.154
Voortplantingsstelsel en borsten : 698
Zenuwstelsel : 10.759
Zwangerschap en perinatale periode : 70
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01CD01 ABRAXANE (PACLITAXEL) Poeder voor infuus
2 L01CD01 PACLITAXEL Oplossing voor infuus
3 L01CD01 PACLITAXIN (PACLITAXEL) Oplossing voor infuus
4 L01CD01 PAZENIR (PACLITAXEL) Poeder voor infuus
5 L01CD04 CABAZITAXEL Oplossing voor infuus
6 L01CD04 JEVTANA (CABAZITAXEL) Oplossing voor infuus