Lareb Databank

Opnieuw zoeken

KISPLYX (LENVATINIB)

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in KISPLYX (LENVATINIB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01EX08 KISPLYX (LENVATINIB) Capsule
L01EX08 LENVIMA (LENVATINIB) Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


KISPLYX (LENVATINIB)

Aantal meldingen 9
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
2
(22%)
7
(78%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
longontsteking : 1
Huid- en onderhuid : 1
hand-voet syndroom : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
abces : 1
Lever en galwegen : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 9
acuut abdomen : 1
braken : 1
diarree : 3
enteritis : 1
misselijkheid : 2
pijn in de bovenbuik : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
fistel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2
malaise : 1
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 2
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
epilepsie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

KISPLYX (LENVATINIB)

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01EX01 SUNITINIB Capsule
2 L01EX01 SUTENT (SUNITINIB) Capsule
3 L01EX02 NEXAVAR (SORAFENIB) Tablet
4 L01EX02 SORAFENIB Tablet
5 L01EX03 VOTRIENT (PAZOPANIB) Tablet
6 L01EX04 CAPRELSA (VANDETANIB) Tablet
7 L01EX05 STIVARGA (REGORAFENIB) Tablet
8 L01EX07 CABOMETYX (CABOZANTINIB) Tablet
9 L01EX07 COMETRIQ (CABOZANTINIB) Capsule
10 L01EX09 OFEV (NINTEDANIB) Capsule
11 L01EX09 VARGATEF (NINTEDANIB) Capsule
12 L01EX10 RYDAPT (MIDOSTAURINE) Capsule
13 L01EX12 VITRAKVI (LAROTRECTINIB) Capsule, Drank
14 L01EX13 XOSPATA (GILTERITINIB) Tablet
15 L01EX14 ROZLYTREK (ENTRECTINIB) Capsule
16 L01EX17 TABRECTA (CAPMATINIB) Tablet
17 L01EX18 AYVAKYT (AVAPRITINIB) Tablet
18 L01EX21 TEPMETKO (TEPOTINIB) Tablet
19 L01EX22 RETSEVMO (SELPERCATINIB) Capsule