Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

EVEROLIMUS

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in EVEROLIMUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XE10 AFINITOR (EVEROLIMUS) Tablet
L01XE10 EVEROLIMUS Tablet
L01XE10 VOTUBIA (EVEROLIMUS) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


EVEROLIMUS

Aantal meldingen 37
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
8
(22%)
29
(78%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 2
longontsteking : 4
schadelijk effect op de long : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedvaten : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 6
hartfalen : 3
hartkloppingen : 1
hartspieraandoening : 2
Huid- en onderhuid : 8
acne : 1
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
huidtoxiciteit : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
onychoclasis : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
bovenste luchtweginfectie : 1
schimmelinfectie : 1
Maag-darmstelsel : 14
aften : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 1
diarree : 4
erosieve gastritis : 1
gezwollen tong : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 1
perforatie van de dikke darm : 1
Nier en urinewegen : 4
Acute kidney injury : 3
nefrotisch syndroom : 1
Oog : 1
wazig zien : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
gewrichtspijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
haptoglobine verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
geneesmiddelinteractie : 3
koorts : 2
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 1
slijmvliesonsteking : 2
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 2
celdood : 1
ondervoeding : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
borstoedeem : 1
verworven phimosis : 1
Zenuwstelsel : 2
hoofdpijn : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

EVEROLIMUS

Aantal meldingen 40.696
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.158
(57%)
14.869
(37%)
2.669
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
512
(1%)
20.758
(51%)
6.316
(16%)
12.535
(31%)
575
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.162
Bloed- en lymfestelsel : 2.979
Bloedvaten : 1.978
Chirurgische en medische verrichtingen : 545
Congenitale en genetische afwijkingen : 87
Endocrien syteem : 218
Hart : 1.360
Huid- en onderhuid : 4.878
Immuunsysteem : 920
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.754
Intoxicaties en letsels : 2.957
Lever en galwegen : 1.029
Maag-darmstelsel : 10.756
Neoplasmata : 5.713
Nier en urinewegen : 2.668
Oog : 649
Oor en evenwichtsorgaan : 276
Product aanlegenheden : 136
Psychisch : 1.781
Sociale omstandigheden : 58
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.745
Testuitslagen en onderzoeken : 7.361
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.877
Voeding en stofwisseling : 4.261
Voortplantingsstelsel en borsten : 499
Zenuwstelsel : 4.435
Zwangerschap en perinatale periode : 27
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XE01 GLIVEC (IMATINIB) Capsule, Tablet
2 L01XE01 IMATINIB Tablet
3 L01XE02 GEFITINIB Tablet
4 L01XE02 IRESSA (GEFITINIB) Tablet
5 L01XE03 ERLOTINIB Tablet
6 L01XE03 TARCEVA (ERLOTINIB) Tablet
7 L01XE04 SUTENT (SUNITINIB) Capsule
8 L01XE05 NEXAVAR (SORAFENIB) Tablet
9 L01XE06 DASATINIB Tablet
10 L01XE06 SPRYCEL (DASATINIB) Drank (suspensie), Tablet
11 L01XE07 TYVERB (LAPATINIB) Tablet
12 L01XE08 TASIGNA (NILOTINIB) Capsule
13 L01XE09 TEMSIROLIMUS Infuus
14 L01XE09 TORISEL (TEMSIROLIMUS) Oplossing voor infuus
15 L01XE11 VOTRIENT (PAZOPANIB) Tablet
16 L01XE12 CAPRELSA (VANDETANIB) Tablet
17 L01XE13 GIOTRIF (AFATINIB) Tablet
18 L01XE14 BOSULIF (BOSUTINIB) Tablet
19 L01XE15 ZELBORAF (VEMURAFENIB) Tablet
20 L01XE16 XALKORI (CRIZOTINIB) Capsule
21 L01XE17 INLYTA (AXITINIB) Tablet
22 L01XE18 JAKAVI (RUXOLITINIB) Tablet
23 L01XE21 STIVARGA (REGORAFENIB) Tablet
24 L01XE23 TAFINLAR (DABRAFENIB) Capsule
25 L01XE24 ICLUSIG (PONATINIB) Tablet
26 L01XE25 MEKINIST (TRAMETINIB) Tablet
27 L01XE26 CABOMETYX (CABOZANTINIB) Tablet
28 L01XE26 COMETRIQ (CABOZANTINIB) Capsule
29 L01XE27 IMBRUVICA (IBRUTINIB) Capsule, Tablet
30 L01XE28 ZYKADIA (CERITINIB) Capsule, Tablet
31 L01XE29 KISPLYX (LENVATINIB) Capsule
32 L01XE29 LENVIMA (LENVATINIB) Capsule
33 L01XE31 OFEV (NINTEDANIB) Capsule
34 L01XE31 VARGATEF (NINTEDANIB) Capsule
35 L01XE33 IBRANCE (PALBOCICLIB) Capsule
36 L01XE34 FOTIVDA (TIVOZANIB) Capsule
37 L01XE35 TAGRISSO (OSIMERTINIB) Tablet
38 L01XE36 ALECENSA (ALECTINIB) Capsule
39 L01XE38 COTELLIC (COBIMETINIB) Tablet
40 L01XE39 RYDAPT (MIDOSTAURINE) Capsule
41 L01XE41 MEKTOVI (BINIMETINIB) Tablet
42 L01XE42 KISQALI (RIBOCICLIB) Tablet
43 L01XE43 ALUNBRIG (BRIGATINIB) Tablet
44 L01XE44 LORVIQUA (LORLATINIB) Tablet
45 L01XE45 NERLYNX (NERATINIB) Tablet
46 L01XE46 BRAFTOVI (ENCORAFENIB) Capsule
47 L01XE47 VIZIMPRO (DACOMITINIB) Tablet
48 L01XE50 VERZENIOS (ABEMACICLIB) Tablet