Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TAMOXIFEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TAMOXIFEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02BA01 NOLVADEX (TAMOXIFEN) Tablet
L02BA01 SOLTAMOX (TAMOXIFEN) Drank
L02BA01 TAMOXIFEN Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Shudofsky K Tamoxifen en hirsutisme Geneesmiddelenbulletin 2010 44:57
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tamoxifen and hirsutism 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 23-2-2021.


TAMOXIFEN

Aantal meldingen 422
Ernstig 59
Geslacht
Man
Vrouw
12
(3%)
410
(97%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 37
beklemming keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
eosinofiele chronische longontsteking : 2
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 16
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 8
luchtwegaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 4
Bloed- en lymfestelsel : 6
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 50
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
oppervlakkige aderontsteking : 1
opvlieger : 27
overmatig blozen : 10
trombose : 2
trombose ader : 3
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 8
hartkloppingen : 6
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 97
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 2
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 6
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 14
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening : 4
huidaandoening (spider naevus) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidlaesie : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nagelafwijking : 8
onychoclasis : 2
overmatig haargroei : 8
overmatig zweten : 2
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 2
verandering haarkleur : 2
verandering haartextuur : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 2
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 1
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
blaasontsteking : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
tandpulpitis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 4
gewrichtsontwrichting : 1
hoofdletsel : 1
off-label gebruik : 1
ontsteking na verrichting : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
leverletsel : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 80
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
alvleesklierontsteking : 2
boeren : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 4
colitis microscopisch : 1
diarree : 4
droge mond : 8
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) : 1
groei van het tandvlees : 1
harde feces : 1
lingua plicata : 1
lip droog : 2
lipverkleuring : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 19
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 7
onregelmatigheid in stoelgang : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 3
zweertje in de mond : 2
Neoplasmata : 8
basaalcelcarcinoom : 1
eierstokkiemcel teratoom stadium I : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
goedaardig vetgezwel : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
kanker baarmoederslijmvlies : 2
uteruskanker : 1
Nier en urinewegen : 6
blaasklachten : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 43
aandoening rondom oogkas : 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
beschadiging van het hoornvlies van het oog : 1
cornea-aandoening : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 12
glasvochtloslating : 2
glasvochttroebelingen : 1
jeuk aan oog : 1
loslating van het netvlies : 3
macula degeneratie : 1
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogaandoening : 2
scherpzien gereduceerd : 2
staar : 2
traanproductie verhoogd : 1
verlamming van de oogspieren : 1
wazig zien : 5
ziekte van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 7
doofheid : 1
oorsuizen : 5
slechthorendheid : 1
Psychisch : 120
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 5
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 22
depressieve stemming : 22
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 2
hallucinaties : 1
het uitblijven van een orgasme : 1
libidoverlies : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 2
paniekaanval : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 4
psychiatrisch symptoom : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 7
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 5
symptoom van depressie : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 4
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 132
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
botpijn : 6
gewrichtsaandoening : 5
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 43
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 1
osteitis : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 4
Problemen ledemaat : 3
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 5
skeletspierstijfheid : 8
Spierpijn : 24
spierspasmen : 22
spierzwakte : 1
trigger finger of hokkende vinger : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 29
bloed glucose abnormaal : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 21
gewicht verlaagd : 2
leverenzym verhoogd : 1
oestrogeenspiegel bloed verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 101
cyste : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
malaise : 4
oedeem : 6
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 23
perifeer oedeem : 6
pijn : 3
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 27
verslechtering van de aandoening : 4
zich zenuwachtig voelen : 2
Voeding en stofwisseling : 15
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 7
vocht vasthouden : 3
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 44
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 2
baarmoederaandoening : 2
baarmoedervergroting : 1
bekkenpijn : 1
bloedingen na de menopauze : 1
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies : 1
cyste eierstok : 1
Endometrial thickening : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
overstimulatie eierstokken : 2
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
symptomen overgang : 3
toename baarmoederslijmvlies : 1
uteruspoliep : 3
vaginale afscheiding : 7
vaginale bloeding : 5
vaginale droogheid : 1
Vulvovaginal inflammation : 1
vulvovaginale pruritus : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 97
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 1
arteria cerebri embolie : 1
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 2
bewustzijnsverlies : 1
branderige slijmvliezen : 1
carpaal tunnel syndroom : 2
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 15
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 6
gevoelsverlies : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 17
infarct in kleine hersenen : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
slaap van slechte kwaliteit : 1
smaakverlies : 2
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 6
trilling/beving (tremor) : 3
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 6
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TAMOXIFEN

Aantal meldingen 21.364
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.042
(94%)
656
(3%)
666
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
257
(1%)
9.708
(45%)
2.479
(12%)
8.343
(39%)
577
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.561
Bloed- en lymfestelsel : 865
Bloedvaten : 2.617
Chirurgische en medische verrichtingen : 127
Congenitale en genetische afwijkingen : 118
Endocrien syteem : 143
Hart : 683
Huid- en onderhuid : 3.046
Immuunsysteem : 204
Infecties en parasitaire aandoeningen : 814
Intoxicaties en letsels : 752
Lever en galwegen : 804
Maag-darmstelsel : 2.383
Neoplasmata : 3.483
Nier en urinewegen : 359
Oog : 1.723
Oor en evenwichtsorgaan : 255
Product aanlegenheden : 205
Psychisch : 1.511
Sociale omstandigheden : 74
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.318
Testuitslagen en onderzoeken : 1.718
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.017
Voeding en stofwisseling : 791
Voortplantingsstelsel en borsten : 2.349
Zenuwstelsel : 2.642
Zwangerschap en perinatale periode : 61
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L02BA03 FASLODEX (FULVESTRANT) Injectievloeistof
2 L02BA03 FULVESTRANT Injectie, Injectievloeistof