Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BICALUTAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BICALUTAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02BB03 BICALUTAMIDE Tablet
L02BB03 BICAMEDICA (BICALUTAMIDE) Tablet
L02BB03 BILURON (BICALUTAMIDE) Tablet
L02BB03 CASODEX (BICALUTAMIDE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


BICALUTAMIDE

Aantal meldingen 115
Ernstig 30
Geslacht
Man
Vrouw
114
(99%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 17
bloedneus : 2
droge keel : 1
farynx-erytheem : 1
interstitiële longziekte : 4
kortademigheid : 3
longembolie : 1
neuspoliepen : 1
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 10
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
bleekheid : 1
opvlieger : 6
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 7
hartfalen : 1
hartfalen (linksdecompensatie) : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 1
hartspieraandoening : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 22
angio-oedeem : 1
droge huid : 2
galbulten : 1
huidaandoening : 1
huiduitslag : 3
huidverkleuring : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 3
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
verandering haarkleur : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
longontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
Lever en galwegen : 12
geelzucht : 5
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leverletsel : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 24
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 5
droge mond : 2
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 3
opgezette buik : 1
pijn in de mond : 1
tintelingen mond : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 3
borstkanker man : 1
goedaardig vetgezwel : 1
hepatocellulair carcinoom : 1
Nier en urinewegen : 3
bloed in de urine : 1
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 3
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
traanproductie verhoogd : 1
Psychisch : 9
angst : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 1
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
verminderd libido : 2
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
chondropathie : 1
gewrichtspijn : 4
pijn in arm of been : 1
reumatoïde artritis : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 1
spierzwakte : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 15
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 2
ejectiefractie verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 2
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
vertraagde bloedstolling : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 5
koorts : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 4
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 4
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
borstpijn : 1
impotentie : 2
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 1
prostaataandoening : 1
tepelpijn : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 8
Zenuwstelsel : 25
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 1
duizeligheid : 6
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
niet kunnen ruiken : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BICALUTAMIDE

Aantal meldingen 5.664
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
62
(1%)
5.498
(97%)
104
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
32
(1%)
2.187
(39%)
1.058
(19%)
2.303
(41%)
84
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 676
Bloed- en lymfestelsel : 306
Bloedvaten : 440
Chirurgische en medische verrichtingen : 55
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 34
Hart : 475
Huid- en onderhuid : 758
Immuunsysteem : 54
Infecties en parasitaire aandoeningen : 251
Intoxicaties en letsels : 319
Lever en galwegen : 368
Maag-darmstelsel : 810
Neoplasmata : 422
Nier en urinewegen : 361
Oog : 110
Oor en evenwichtsorgaan : 70
Product aanlegenheden : 37
Psychisch : 320
Sociale omstandigheden : 21
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 425
Testuitslagen en onderzoeken : 850
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.627
Voeding en stofwisseling : 329
Voortplantingsstelsel en borsten : 495
Zenuwstelsel : 689
Zwangerschap en perinatale periode : 1
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L02BB01 FLUTAMIDE Tablet
2 L02BB02 ANANDRON (NILUTAMIDE) Tablet
3 L02BB04 XTANDI (ENZALUTAMIDE) Capsule, Tablet
4 L02BB05 ERLEADA (APALUTAMIDE) Tablet
5 L02BB06 NUBEQA (DAROLUTAMIDE) Tablet