Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ANASTROZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ANASTROZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02BG03 ANASTROZOL Tablet
L02BG03 ARIMIDEX (ANASTROZOL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anastrozole and depressed mood disorders 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


ANASTROZOL

Aantal meldingen 270
Ernstig 30
Geslacht
Man
Vrouw
1
(0%)
269
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 4
irritatie keel : 1
kortademigheid : 7
longembolie : 2
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 19
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 9
overmatig blozen : 5
trombose : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
Addison, ziekte van : 1
Hart : 12
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
atriumtachycardie : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 2
microvasculaire kransslagaderaandoening : 1
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
Huid- en onderhuid : 75
angio-oedeem : 2
blaar : 2
droge huid : 3
eczeem : 2
erythema multiforme : 1
galbulten : 7
haaruitval : 12
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 2
nagelloslating : 1
nagelongemak : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 4
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 4
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
verminderde zweetproductie : 2
Immuunsysteem : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
urineweginfectie : 2
Intoxicaties en letsels : 3
gewrichtsontwrichting : 1
Mallet finger : 1
tandletsel : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 65
aandoening maag-darmstelsel : 3
abnormale ontlasting : 2
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 3
buikklachten : 3
buikpijn : 4
colitis ulcerosa : 1
diarree : 5
droge mond : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 19
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 3
tandaandoening : 1
tandpijn : 2
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Neoplasmata : 1
papilloom : 1
Nier en urinewegen : 2
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
Oog : 24
accomodatiestoornis ooglens : 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
bijziendheid : 1
droog oog : 5
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
loslating van het netvlies : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking oogleden : 1
oogpijn : 1
papiloedeem oog : 2
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
scleritis : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 3
Product aanlegenheden : 2
abnormale smaak van product : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 52
agressie : 1
angst : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 10
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
libidoverlies : 2
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 5
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 5
symptoom van depressie : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
Sociale omstandigheden : 1
menopauze : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 125
afwijking bot (exostose) : 1
artrose : 1
botpijn : 6
Dupuytren-contractuur : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 47
gewrichtsstijfheid : 4
gewrichtszwelling : 1
osteoporose : 4
pees pijn : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 5
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 6
Spierpijn : 20
spierspasmen : 3
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 3
tenosynovitis : 1
trigger finger of hokkende vinger : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 18
bloeddruk verhoogd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 2
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 4
leverfunctietests abnormaal : 1
tumor-markertest : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 87
Complication associated with device : 1
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
het koud hebben : 1
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 6
malaise : 6
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
onverwacht effect : 17
perifeer oedeem : 6
pijn : 4
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 20
verslechtering van de aandoening : 3
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 9
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 2
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
seksuele stoornis : 1
symptomen overgang : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 3
vaginale droogheid : 3
Zenuwstelsel : 66
aandachtstoornis : 3
ataxie : 1
branderig gevoel : 1
carpaal tunnel syndroom : 3
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 8
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 4
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 11
migraine : 1
Ophthalmic migraine : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
peroneale zenuwverlamming : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 3
tintelingen : 8
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ANASTROZOL

Aantal meldingen 18.138
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
17.177
(95%)
352
(2%)
609
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
152
(1%)
11.530
(64%)
876
(5%)
5.162
(28%)
418
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.609
Bloed- en lymfestelsel : 597
Bloedvaten : 2.099
Chirurgische en medische verrichtingen : 326
Congenitale en genetische afwijkingen : 51
Endocrien syteem : 156
Hart : 710
Huid- en onderhuid : 3.224
Immuunsysteem : 324
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.057
Intoxicaties en letsels : 1.939
Lever en galwegen : 378
Maag-darmstelsel : 3.285
Neoplasmata : 2.197
Nier en urinewegen : 453
Oog : 1.024
Oor en evenwichtsorgaan : 314
Product aanlegenheden : 293
Psychisch : 2.041
Sociale omstandigheden : 194
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.359
Testuitslagen en onderzoeken : 2.569
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.564
Voeding en stofwisseling : 910
Voortplantingsstelsel en borsten : 845
Zenuwstelsel : 3.795
Zwangerschap en perinatale periode : 7
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L02BG01 AMINOGLUTETHIMIDE Overige toedieningsvormen
2 L02BG04 FEMARA (LETROZOL) Omhulde tablet
3 L02BG04 LETROMAN (LETROZOL) Omhulde tablet
4 L02BG04 LETROZOL Omhulde tablet
5 L02BG06 AROMASIN (EXEMESTAAN) Omhulde tablet
6 L02BG06 EXEMESTAAN Omhulde tablet