Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

GLATIRAMEER

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GLATIRAMEER behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L03AX13 COPAXONE (GLATIRAMEER) Injectievloeistof
L03AX13 GLATIRAMEER Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-1-2021.


GLATIRAMEER

Aantal meldingen 147
Ernstig 20
Geslacht
Man
Vrouw
25
(17%)
122
(83%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 16
longembolie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
leukocytose : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 8
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
embolie : 1
flauwvallen : 1
overmatig blozen : 3
perifere arterie trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
verandering van medisch hulpmiddel : 1
ziekenhuisopname : 1
Hart : 19
hartfalen : 1
hartkloppingen : 16
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 30
blaar : 1
droge huid : 2
eczeem : 2
galbulten : 2
haaruitval : 8
huidreactie : 1
huiduitslag : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
lipo-atrofie : 2
overmatig zweten : 3
papel : 1
roodheid : 2
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 8
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
bronchitis : 1
Candida-infectie : 1
griep : 2
krentenbaard (impetigo) : 1
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orale herpes : 1
urineweginfectie : 2
Intoxicaties en letsels : 3
complicatie na verrichting : 1
onderhuidse bloeding : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 29
aandrang voor ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 2
buikpijn : 4
caries tanden : 1
diarree : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 3
projectiel braken : 1
tandpijn : 1
tintelingen mond : 1
Neoplasmata : 3
alveesklierkanker : 1
borstkanker : 1
goedaardig spiergezwel van de baarmoeder ( leiomyoom) : 1
Nier en urinewegen : 4
blaaspijn : 1
incontinentie : 1
urineretentie : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 3
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
tijdelijke blindheid : 1
Product aanlegenheden : 1
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 15
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 4
dissociatie : 1
paniekaanval : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
stress : 1
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 26
gespannenheid spier : 2
gewrichtspijn : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
onevenwichtigheid van gewricht : 1
rugpijn : 8
skeletspierstijfheid : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 4
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 7
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 3
hartfrequentie verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 133
Administration site induration : 1
erytheem op toedieningsplaats : 1
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 6
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatshypertrofie : 1
injectieplaatsverharding : 4
injectieplaatsverkleuring : 2
injectieplaatsvesikels : 2
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 8
kater : 1
koorts : 6
koude rillingen : 6
malaise : 5
nodule op injectieplaats : 2
onbestendig gevoel borstkas : 3
ongemak op injectieplaats : 2
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 4
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 18
reactie op de injectieplaats : 9
roodheid op de injectieplaats : 11
secretie uitscheiding : 1
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 9
Voeding en stofwisseling : 4
verminderde eetlust : 2
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
samentrekking van de baarmoeder : 1
zweren aan genitalia : 1
Zenuwstelsel : 37
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 6
flauwvallen : 2
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 10
migraine : 1
Smaakstoornis : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 5
zenuwontsteking : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GLATIRAMEER

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L03AX03 BCG-MEDAC (BCG-VACCIN) Poeder instillatievloeistof
2 L03AX03 BCG-VACCIN Poeder instillatievloeistof
3 L03AX03 ONCOTICE (BCG-VACCIN) Poeder instillatievloeistof
4 L03AX10 IMMUCOTHEL (IMMUNOCYANINE) Poeder injectievloeistof, Poeder instillatievloeistof
5 L03AX10 IMMUNOCYANINE Injectie
6 L03AX11 BEROMUN () Infuus
7 L03AX11 TASONERMINE Infuus
8 L03AX15 MEPACT (MIFAMURTIDE) Poeder voor infuus
9 L03AX15 MIFAMURTIDE Infuus
10 L03AX16 MOZOBIL (PLERIXAFOR) Injectievloeistof