Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ECULIZUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ECULIZUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 27-10-2020.


ECULIZUMAB

Aantal meldingen 4
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
1
(25%)
3
(75%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Hart : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 2
eczeem : 1
roodheid : 1
Maag-darmstelsel : 2
alvleesklierontsteking : 1
buikpijn : 1
Psychisch : 2
angst : 1
stemmingswisselingen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2
geneesmiddelinteractie : 1
koorts : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ECULIZUMAB

Aantal meldingen 40.558
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.075
(49%)
13.617
(34%)
6.866
(17%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2
(0%)
32.758
(81%)
1.269
(3%)
6.027
(15%)
502
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.313
Bloed- en lymfestelsel : 4.482
Bloedvaten : 3.448
Chirurgische en medische verrichtingen : 3.471
Congenitale en genetische afwijkingen : 157
Endocrien syteem : 118
Hart : 1.416
Huid- en onderhuid : 2.142
Immuunsysteem : 856
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8.757
Intoxicaties en letsels : 6.822
Lever en galwegen : 1.148
Maag-darmstelsel : 6.509
Neoplasmata : 1.255
Nier en urinewegen : 3.666
Oog : 1.104
Oor en evenwichtsorgaan : 376
Product aanlegenheden : 289
Psychisch : 2.110
Sociale omstandigheden : 349
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.899
Testuitslagen en onderzoeken : 10.897
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16.317
Voeding en stofwisseling : 1.686
Voortplantingsstelsel en borsten : 622
Zenuwstelsel : 6.889
Zwangerschap en perinatale periode : 458
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
2 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
3 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
4 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof
5 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
6 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Poeder voor infuus
7 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Drank, Infuus, Tablet
8 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLZUUR) Capsule, Drank (suspensie), Poeder voor infuus, Tablet
9 L04AA06 MYCOFENOLAAT MOFETIL Capsule, Drank, Infuus, Tablet
10 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Capsule, Infuus, Maagsapresistente tablet, Poeder voor infuus
11 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Tablet
12 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLZUUR) Tablet
13 L04AA06 MYFORTIC (MYCOFENOLZUUR) Maagsapresistente tablet
14 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
15 L04AA10 SIROLIMUS Drank
16 L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
17 L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet
18 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
19 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
20 L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
21 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Oplossing voor infuus
22 L04AA24 ABATACEPT Infuus
23 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
24 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
25 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
26 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
27 L04AA28 BELATACEPT Infuus
28 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Poeder voor infuus
29 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
30 L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet
31 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
32 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
33 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
34 L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
35 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Oplossing voor infuus
36 L04AA34 MABCAMPATH () Infuus
37 L04AA36 OCRELIZUMAB Infuus
38 L04AA36 OCREVUS (OCRELIZUMAB) Oplossing voor infuus
39 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet
40 L04AA40 MAVENCLAD (CLADRIBINE) Tablet
41 L04AA42 MAYZENT (SIPONIMOD) Tablet
42 L04AA44 RINVOQ (UPADACITINIB) Tablet met gereguleerde afgifte