Lareb Databank

Opnieuw zoeken

OFATUMUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in OFATUMUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AA52 KESIMPTA (OFATUMUMAB) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


OFATUMUMAB

Aantal meldingen 6
Ernstig 0
Geslacht
Man
Vrouw
1
(17%)
5
(83%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
hoesten : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Huid- en onderhuid : 3
haaruitval : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
gordelroos : 1
roodvonk : 1
Maag-darmstelsel : 1
misselijkheid : 1
Nier en urinewegen : 1
blaasklachten : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
gewrichtspijn : 2
Spierpijn : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
aandoening van vulva : 1
Zenuwstelsel : 1
hoofdpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OFATUMUMAB

Aantal meldingen 20.801
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.362
(69%)
5.166
(25%)
1.273
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1
(0%)
16.104
(77%)
211
(1%)
4.358
(21%)
127
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.049
Bloed- en lymfestelsel : 486
Bloedvaten : 620
Chirurgische en medische verrichtingen : 75
Congenitale en genetische afwijkingen : 13
Endocrien syteem : 36
Hart : 361
Huid- en onderhuid : 1.926
Immuunsysteem : 438
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.137
Intoxicaties en letsels : 3.452
Lever en galwegen : 82
Maag-darmstelsel : 2.687
Neoplasmata : 313
Nier en urinewegen : 426
Oog : 792
Oor en evenwichtsorgaan : 314
Product aanlegenheden : 969
Psychisch : 1.646
Sociale omstandigheden : 28
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.912
Testuitslagen en onderzoeken : 1.635
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.836
Voeding en stofwisseling : 425
Voortplantingsstelsel en borsten : 189
Zenuwstelsel : 7.793
Zwangerschap en perinatale periode : 34
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
2 L04AA03 ATGAM (LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Oplossing voor infuus
3 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
4 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
5 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof
6 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
7 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Poeder voor infuus
8 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Drank (suspensie), Poeder voor infuus, Tablet
9 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLZUUR) Capsule, Drank (suspensie), Poeder voor infuus, Tablet
10 L04AA06 MYCOFENOLAAT MOFETIL Capsule, Infuus, Poeder voor infuus, Tablet
11 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Maagsapresistente tablet
12 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Tablet
13 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLZUUR) Tablet
14 L04AA06 MYFORTIC (MYCOFENOLZUUR) Maagsapresistente tablet
15 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
16 L04AA10 SIROLIMUS Capsule
17 L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
18 L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet
19 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
20 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
21 L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
22 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
23 L04AA24 ABATACEPT Infuus
24 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
25 L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
26 L04AA25 EPYSQLI (ECULIZUMAB) Oplossing voor infuus
27 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Oplossing voor infuus
28 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
29 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
30 L04AA27 FINGOLIMOD Capsule
31 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
32 L04AA28 BELATACEPT Infuus
33 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Poeder voor infuus
34 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
35 L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet
36 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
37 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
38 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
39 L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
40 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Oplossing voor infuus
41 L04AA34 MABCAMPATH () Infuus
42 L04AA36 OCRELIZUMAB Infuus
43 L04AA36 OCREVUS (OCRELIZUMAB) Oplossing voor infuus
44 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet
45 L04AA38 ZEPOSIA (OZANIMOD) Capsule
46 L04AA40 MAVENCLAD (CLADRIBINE) Tablet
47 L04AA41 IDEFIRIX (IMLIFIDASE) Poeder voor infuus
48 L04AA42 MAYZENT (SIPONIMOD) Tablet
49 L04AA43 ULTOMIRIS (RAVULIZUMAB) Oplossing voor infuus
50 L04AA44 RINVOQ (UPADACITINIB) Tablet met gereguleerde afgifte
51 L04AA45 JYSELECA (FILGOTINIB) Tablet
52 L04AA50 PONVORY (PONESIMOD) Tablet
53 L04AA51 SAPHNELO (ANIFROLUMAB) Oplossing voor infuus
54 L04AA54 ASPAVELI (PEGCETACOPLAN) Infusievloeistof
55 L04AA55 ENJAYMO (SUTIMLIMAB) Infusievloeistof
56 L04AA59 TAVNEOS (AVACOPAN) Capsule