Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DICLOFENAC

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DICLOFENAC behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van der Molen M, Diemont W.L Een patient met zeer ernstige immuunhemolytische anemie veroorzaakt door diclofenac Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2004 148(9):450 Download publicatie

2 van der Molen-Eijgenraam M Hemolytische anemie door diclofenac Geneesmiddelenbulletin 2001 35(7):79 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Diclofenac en hemolytische anemie 2007
2 Meldingen van anafylactische reacties tijdens het gebruik van diclofenac 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


DICLOFENAC

Aantal meldingen 2.239
Ernstig 379
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
786
(35%)
1.450
(65%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 136
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademnood : 1
astma : 6
beklemming keel : 1
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 9
bronchospasme : 8
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 3
hik : 2
hoesten : 7
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 4
kortademigheid : 60
longaandoening : 1
longbloeding : 1
loopneus : 3
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
orofaryngeale pijn : 9
pijn strottenhoofd : 1
pneumothorax : 1
productieve hoest : 1
snurken : 3
stemloosheid : 1
stemstoornis : 5
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 22
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 3
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 1
pancytopenie : 3
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 68
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
bleekheid : 2
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 12
fenomeen van Raynaud : 3
flauwvallen : 2
geruptureerd aneurysma : 1
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 8
opvlieger : 9
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 4
trombose : 2
vaatontsteking : 1
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 11
wisselende bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 68
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 6
hartfalen : 1
hartfalen (linksdecompensatie) : 2
hartinfarct : 3
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 34
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 3
Kounis-syndroom : 1
onregelmatige hartslag : 4
ontsteking van de hartspier : 1
snel hartritme : 5
spasme in de kransslagader : 1
Huid- en onderhuid : 532
acne : 3
acute febriele neutrofiele dermatose : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 56
blaar : 5
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 3
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 6
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 3
galbulten : 56
haaruitval : 24
huidaandoening : 3
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 7
huidreactie : 1
huiduitslag : 78
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 5
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 91
jeukende huiduitslag : 25
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 7
nagelafwijking : 3
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 3
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 33
papel : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus allergisch : 1
psoriasis : 8
puntbloedingen : 3
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 27
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 33
Stevens-Johnson-syndroom : 2
verandering haartextuur : 2
vervellen : 5
zweer : 1
zweet verkleurd : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 215
anafylactische reactie : 70
anafylactische shock : 75
geneesmiddelenovergevoeligheid : 6
overgevoeligheid : 43
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 20
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 35
blaasontsteking : 1
bronchitis : 2
buikgriep : 1
buikvliesontsteking : 1
chronische neusbijholte ontsteking : 1
faryngitis : 2
gordelroos : 2
huidinfectie door schimmels : 1
laryngitis : 1
neus-keelontsteking : 2
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 4
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
orale infectie : 1
pustuleuze rash : 5
sepsis : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 2
tandinfectie : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
Intoxicaties en letsels : 12
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
expulsie van medicatie : 1
incisie hernia : 1
kneuzing : 2
onderhuidse bloeding : 1
postprocedurebloeding : 1
ruptuur pees : 1
tandletsel : 1
val : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 37
afwijkende leverfunctie : 10
auto-immuunhepatitis : 1
galblaaskoliek : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 5
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 8
hepatitis cholestatisch : 3
hepatocellulair letsel : 2
leverfalen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
leverweefselversterf : 1
ontsteking van de galblaas : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 1065
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 26
aandrang voor ontlasting : 4
aften : 21
alvleesklierontsteking : 4
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 5
bloedbraken : 8
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloederige diarree : 7
bloederige ontlasting : 10
bloeding van de endeldarm : 18
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 2
boeren : 12
braken : 60
braken op kinderleeftijd : 1
branderige tong : 4
buikbloeding : 4
buikklachten : 23
buikpijn : 214
colitis ulcerosa : 1
darm-perforatie : 1
darmulcus : 1
Defaecation disorder : 1
diarree : 162
dikke darmulcus : 1
droge mond : 14
dunne darmperforatie : 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) : 1
ernstige ontsteking mondholte (necrotiserende stomatitis) : 1
frequente darmbewegingen : 2
gastro-intestinale perforatie : 1
gestoorde beweging van slokdarm : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 8
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
ingewandenischemie : 1
ischemische colitis : 1
lip droog : 1
lipaandoening : 3
lipoedeem : 1
lipzwelling : 15
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 16
maag-darm pijn : 10
maagklachten : 19
maagontsteking : 5
maagperforatie : 4
maagzweer : 2
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 3
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 155
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 25
obstructie van de darm : 1
oedeem mond : 2
oesofaguspijn : 1
ontkleurde ontlasting : 1
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
ontsteking mondholte : 19
ontsteking van de dikke darm : 4
ontsteking van de slokdarmwand : 3
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 8
pijn in de bovenbuik : 40
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 2
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
regurgitatie : 2
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 2
tandaandoening : 1
tanden bros : 1
tandglazuurafwijking : 1
tandpijn : 5
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 5
tongaandoening : 2
tongoedeem : 10
tongontsteking : 5
tongverkleuring : 2
verkleurde ontlasting : 6
verstopping : 1
winderigheid : 14
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 18
zweertje in de mond : 4
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 2
acute lymfocytaire leukemie : 1
nierkanker : 1
Nier en urinewegen : 91
aandoening urinelozing : 4
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 12
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 9
incontinentie : 1
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nefrotisch syndroom : 3
nierfalen : 14
nierfunctie verminderd : 10
nierkoliek : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 6
uitblijven van urineproductie : 2
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 5
vaak plassen : 3
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 5
verminderde urineafscheiding : 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 112
afsluiting netvliesader : 1
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
cornea-aandoening : 1
droog oog : 1
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 2
dubbelzien : 8
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 23
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 2
ongemak in het oog : 2
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 3
oogirritatie : 4
ooglidzwelling : 3
oogoedeem : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 7
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 6
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 4
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 27
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 45
doofheid : 5
doofheid bilateraal : 1
draaiduizeligheid : 7
oorpijn : 1
oorsuizen : 23
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 6
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 192
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormale dromen : 5
achtervolgingswaan : 4
agressie : 4
angst : 15
anhedonie : 1
Apathisch : 1
dagdromen : 1
depressie : 13
depressieve stemming : 15
Derealisatie : 4
desoriëntatie : 3
dissociatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 11
ijlen : 2
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 14
onrust : 11
paniekaanval : 5
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 3
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 3
schuldgevoel : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 18
stemmingswisselingen : 3
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 8
voortijdige ejaculatie : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 87
artrose : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gespannenheid spier : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 18
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
osteitis : 1
peesontsteking : 3
pijn in arm of been : 7
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 15
spierspasmen : 16
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 7
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 62
bloed in urine : 1
bloeddruk abnormaal : 2
bloeddruk verhoogd : 7
bloeddruk verlaagd : 6
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
eiwit urine aanwezig : 1
gewicht verhoogd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 2
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 1
kristalneerslag aantoonbaar in de urine : 1
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 5
Liver function test increased : 1
natrium bloed verlaagd : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
tumor-markertest : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 396
aangezichtspijn : 1
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 2
cyste : 1
dorst : 6
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelinteractie : 24
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 13
griepachtige verschijnselen : 3
hartdood : 1
het heet hebben : 5
het koud hebben : 4
honger : 1
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatsanesthesie : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 3
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 22
koude rillingen : 21
lichaamszwakte : 8
malaise : 38
oedeem : 21
oedeem slijmvlies : 1
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 10
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 21
perifeer oedeem : 26
perifere zwelling : 11
pijn : 9
pijn in de borstkas : 16
pijn op de injectieplaats : 6
poliep : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de injectieplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
schuimbekken : 1
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesonsteking : 1
statisch oedeem : 1
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 48
verslechtering van de aandoening : 4
vertraagde genezing : 2
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 5
zwelling aangezicht : 13
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 41
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 8
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
lactose-intolerantie : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 6
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 15
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 34
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 2
bloedingen na de menopauze : 1
borstaandoening : 1
borstvergroting : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 3
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 4
organische erectiele disfunctie : 1
penisaandoening : 1
samentrekking van de baarmoeder : 1
tepelpijn : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale droogheid : 1
verminderde menstruatie : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 5
Zenuwstelsel : 475
aandachtstoornis : 5
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 5
branderig gevoel : 5
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 123
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 4
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 25
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 3
hersenbloeding : 2
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 82
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
Hyperresponsief voor stimuli : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 1
minder smaak : 1
ontsteking oogzenuw : 1
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 4
Restless arms-syndroom : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaperigheid : 65
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 9
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 6
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
tintelingen : 40
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 12
tongverlamming : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 14
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 8
verstoorde smaak : 10
volledige verlamming : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DICLOFENAC

Aantal meldingen 135.827
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
74.931
(55%)
51.852
(38%)
9.044
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.818
(1%)
32.238
(24%)
58.259
(43%)
39.939
(29%)
3.573
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.248
Bloed- en lymfestelsel : 3.071
Bloedvaten : 4.822
Chirurgische en medische verrichtingen : 524
Congenitale en genetische afwijkingen : 196
Endocrien syteem : 91
Hart : 3.137
Huid- en onderhuid : 46.312
Immuunsysteem : 8.990
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.742
Intoxicaties en letsels : 14.229
Lever en galwegen : 2.748
Maag-darmstelsel : 29.248
Neoplasmata : 364
Nier en urinewegen : 4.665
Oog : 12.879
Oor en evenwichtsorgaan : 1.159
Product aanlegenheden : 1.148
Psychisch : 3.326
Sociale omstandigheden : 207
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.989
Testuitslagen en onderzoeken : 4.830
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30.348
Voeding en stofwisseling : 1.765
Voortplantingsstelsel en borsten : 592
Zenuwstelsel : 11.069
Zwangerschap en perinatale periode : 164
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AB01 INDOCID (INDOMETACINE) Capsule met gereguleerde afgifte
2 M01AB01 INDOMETACINE Capsule, Zetpil
3 M01AB02 SULINDAC Overige toedieningsvormen
4 M01AB03 TOLMETINE Overige toedieningsvormen
5 M01AB16 ACECLOFENAC Omhulde tablet
6 M01AB16 BIOFENAC (ACECLOFENAC) Omhulde tablet
7 M01AB55 ARTHROTEC (DICLOFENAC/MISOPROSTOL) Tablet met gereguleerde afgifte
8 M01AB55 DICLOFENAC/MISOPROSTOL Tablet met gereguleerde afgifte