Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

MELOXICAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MELOXICAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AC06 MELOXICAM Tablet
M01AC06 MOVICOX (MELOXICAM) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


MELOXICAM

Aantal meldingen 339
Ernstig 46
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
76
(22%)
262
(77%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 38
astma : 1
bloedneus : 5
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 23
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
pneumothorax : 1
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
Normochromic anaemia : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 16
Bloeduitstorting : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 4
overmatig blozen : 2
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 23
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartfalen : 1
hartinfarct : 4
hartkloppingen : 13
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 68
angio-oedeem : 3
blaar : 2
Cellulite : 1
droge huid : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 7
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 2
strakke huid : 1
vervellen : 4
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
blaasontsteking : 1
faryngitis : 1
huidinfectie : 1
middenoorontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
ooginfectie : 1
orale candida infectie : 1
pustuleuze rash : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
lipletsel : 1
Maag-darmstelsel : 131
aandoening maag-darmstelsel : 3
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 10
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 2
braken : 3
buikbloeding : 2
buikklachten : 6
buikpijn : 5
darmfistel (intestinale fistel) : 1
diarree : 8
dikke darmbloeding : 1
droge mond : 2
gezwollen tong : 2
kramp van de slokdarm : 1
lip droog : 1
maag-darm bloeding : 4
maagklachten : 4
maagperforatie : 1
maagzweer : 2
maagzweer met perforatie : 1
maagzweerbloeding : 4
misselijkheid : 24
ontsteking mondholte : 13
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de onderbuik : 2
tandaandoening : 1
tongoedeem : 1
tongverkleuring : 1
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 6
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 2
Nier en urinewegen : 17
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 3
nierkoliek : 1
nierontsteking : 1
nierontsteking (glomerulonefritis) : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 2
Oog : 21
aandoening rondom oogkas : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 3
netvliesbloeding : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 2
periorbitale zwelling : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 14
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 4
oorsuizen : 9
Psychisch : 27
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 2
angst : 2
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 1
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 3
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 26
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 5
gewrichtszwelling : 3
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 12
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 2
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 76
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 4
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
koorts : 2
koude rillingen : 2
loopstoornis : 1
malaise : 4
oedeem : 2
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 14
perifere zwelling : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 14
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 8
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
impotentie : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 69
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
duizeligheid : 21
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 2
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 20
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
kokerzicht : 1
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 2
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 3
verstoorde smaak : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 2
onbedoelde zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik hulpmiddel tegen zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MELOXICAM

Aantal meldingen 18.449
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.016
(65%)
5.279
(29%)
1.154
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
212
(1%)
6.807
(37%)
6.469
(35%)
4.013
(22%)
948
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.129
Bloed- en lymfestelsel : 438
Bloedvaten : 776
Chirurgische en medische verrichtingen : 122
Congenitale en genetische afwijkingen : 25
Endocrien syteem : 29
Hart : 810
Huid- en onderhuid : 4.123
Immuunsysteem : 928
Infecties en parasitaire aandoeningen : 476
Intoxicaties en letsels : 966
Lever en galwegen : 259
Maag-darmstelsel : 6.549
Neoplasmata : 91
Nier en urinewegen : 726
Oog : 666
Oor en evenwichtsorgaan : 276
Product aanlegenheden : 134
Psychisch : 1.047
Sociale omstandigheden : 93
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.016
Testuitslagen en onderzoeken : 1.160
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.594
Voeding en stofwisseling : 424
Voortplantingsstelsel en borsten : 152
Zenuwstelsel : 2.639
Zwangerschap en perinatale periode : 21
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AC01 PIROXICAM Capsule, Tablet
2 M01AC02 TENOXICAM Overige toedieningsvormen