Lareb Databank

Opnieuw zoeken

IBUPROFEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IBUPROFEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ibuprofen and Stevens-Johnson syndrome 2010
2 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
3 NSAID’s en acetylsalicylzuur worden door zwangere vrouwen gebruikt in het derde trimester 2020
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 14-4-2021.


IBUPROFEN

Aantal meldingen 937
Ernstig 105
Geslacht
Man
Vrouw
307
(33%)
630
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 97
astma : 5
beklemming keel : 3
bloedneus : 7
bronchospasme : 4
Faryngeale zwelling : 5
geeuwen : 1
hoesten : 8
hyperventilatie : 3
hypo-esthesie van farynx : 1
irritatie keel : 5
kortademigheid : 27
longinfiltraat : 1
loopneus : 3
neusverstopping : 3
niezen : 2
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 7
Pharyngeal paraesthesia : 1
pleurale effusie : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 4
verstikking : 1
vocht vasthouden slokdarm : 3
Bloed- en lymfestelsel : 12
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
bloedingsneiging : 2
Immune trombocytopenie : 1
methemoglobinemie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 2
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 31
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 9
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
trombose ader : 1
vaatontsteking : 2
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 8
Hart : 45
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hart ongemak : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 29
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartstilstand : 1
kransslagaderstenose : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 240
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 33
blaar : 3
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
droge huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 35
haaruitval : 20
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 1
huiduitslag : 38
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 3
huidverkleuring : 2
Jeuk : 22
jeukende huiduitslag : 4
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 17
psoriasis : 3
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 17
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 6
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 2
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 38
anafylactische reactie : 7
anafylactische shock : 12
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 15
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 19
amandelontsteking : 1
buikgriep : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 1
hersenvliesontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking nagelriem : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
orale herpes : 1
schimmelinfectie : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 2
superinfectie : 1
virale myocarditis : 1
waterpokken : 1
Intoxicaties en letsels : 5
blootstelling via moedermelk : 1
kneuzing : 1
medicatiefout ten gevolge van op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en aandoening : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 2
Budd-Chiari-syndroom : 1
geelzucht : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 333
aandoening maag-darmstelsel : 7
aandoening van anus en endeldarm : 3
acute onsteking alvleesklier : 3
aften : 5
alvleesklierontsteking : 1
Anesthesie van de mond : 1
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloedbraken : 3
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 3
boeren : 6
braken : 23
buikbloeding : 4
buikklachten : 6
buikpijn : 49
colitis microscopisch : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 21
droge mond : 5
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 4
hypertrofie van tongpapillen : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipzwelling : 7
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 13
maagontsteking : 4
maagperforatie : 2
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 2
misselijkheid : 54
obstipatie, verstopping : 13
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 8
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
orale mucosa eruptie : 1
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 22
pijn in de mond : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 2
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 2
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 6
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 5
zwelling in mond : 2
Nier en urinewegen : 33
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 2
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nefrotisch syndroom : 3
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 5
tubulo-interstitiële nefritis : 3
uitblijven van urineproductie : 1
vaak plassen : 6
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 2
Oog : 44
accomodatiestoornis ooglens : 1
Afwijking oogbeweging : 1
beschadiging van het hoornvlies van het oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 9
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 3
oogoedeem : 1
oogzwelling : 4
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 4
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 24
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 4
ooraandoening : 1
oorsuizen : 15
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product fysieke aangelegenheid : 1
Psychisch : 99
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormaal gedrag : 1
agressie : 2
angst : 7
Apathisch : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 7
depressieve stemming : 7
desoriëntatie : 1
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 4
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 9
onrust : 4
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 6
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 14
sociale angst : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 2
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 6
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 39
gewrichtspijn : 6
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
misvorming van hand : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 4
skeletspierstijfheid : 4
spieraandoening : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 4
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 14
BSE verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Productresidu aanwezig : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 145
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 19
gevoel abnormaal : 3
gevoel van relaxatie : 1
gezichtszwelling : 7
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 9
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 9
oedeem : 12
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 13
perifere zwelling : 3
pijn : 3
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
secretie uitscheiding : 1
statisch oedeem : 1
Therapy non-responder : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 20
verslechtering van de aandoening : 3
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 8
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 23
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 7
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 5
vocht vasthouden : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 24
aandoening scrotum : 1
bloedingen na de menopauze : 1
genitaal oedeem : 1
impotentie : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 2
menstrueel ongemak : 1
oligospermie : 2
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
spontane peniserectie : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 2
verlate menstruatie : 4
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
Zenuwstelsel : 211
aandachtstoornis : 7
afwijkend coördinatievermogen : 2
aura : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 49
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 3
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 1
hersenbloeding : 1
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 40
koortsstuip : 1
migraine : 2
minder smaak : 1
ontsteking oogzenuw : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 35
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tintelingen : 15
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 2
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 10
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IBUPROFEN

Aantal meldingen 157.950
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
87.840
(56%)
60.180
(38%)
9.930
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
994
(1%)
56.894
(36%)
57.036
(36%)
40.853
(26%)
2.173
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 11.982
Bloed- en lymfestelsel : 3.640
Bloedvaten : 4.466
Chirurgische en medische verrichtingen : 546
Congenitale en genetische afwijkingen : 349
Endocrien syteem : 154
Hart : 3.834
Huid- en onderhuid : 52.156
Immuunsysteem : 10.086
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.087
Intoxicaties en letsels : 15.196
Lever en galwegen : 2.390
Maag-darmstelsel : 39.738
Neoplasmata : 355
Nier en urinewegen : 6.149
Oog : 14.671
Oor en evenwichtsorgaan : 1.415
Product aanlegenheden : 3.011
Psychisch : 8.119
Sociale omstandigheden : 355
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.771
Testuitslagen en onderzoeken : 5.977
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33.990
Voeding en stofwisseling : 2.651
Voortplantingsstelsel en borsten : 975
Zenuwstelsel : 13.987
Zwangerschap en perinatale periode : 326
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AE02 ALEVE CLASSIC (NAPROXEN) Omhulde tablet
2 M01AE02 ALEVE FEMINAX (NAPROXEN) Tablet
3 M01AE02 ALEVE INTENSE (NAPROXEN) Tablet
4 M01AE02 ALEVE SELECT (NAPROXEN) Tablet
5 M01AE02 NAPROXEN Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet, Omhulde tablet, Zetpil
6 M01AE03 KETOPROFEN Tablet
7 M01AE03 ORUDIS () Tablet met gereguleerde afgifte
8 M01AE03 OSCOREL () Capsule met gereguleerde afgifte
9 M01AE03 RILIES (KETOPROFEN) Tablet
10 M01AE07 SUPROFEN Overige toedieningsvormen
11 M01AE08 PIRPROFEN Overige toedieningsvormen
12 M01AE09 FLURBIPROFEN Overige toedieningsvormen
13 M01AE11 SURGAM (TIAPROFEENZUUR) Tablet
14 M01AE14 SERACTIL () Omhulde tablet
15 M01AE17 STADIUM (DEXKETOPROFEN) Filmomhulde tablet
16 M01AE52 VIMOVO (NAPROXEN/ESOMEPRAZOL) Tablet met gereguleerde afgifte