Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

IBUPROFEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IBUPROFEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Zweers, P., Hunsel van F. Ook bij lage dosis nsaid’s ernstige reacties mogelijk PW 2014 149(42):12-15
6 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
7 Jessurun N, Puijenbroek van E. Relationship between structural alerts in NSAIDs and idiosyncratic hepatotoxicity: an analysis of spontaneous report data from the WHO database Drug Safety 2015 May;38(5):511-5
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ibuprofen and Stevens-Johnson syndrome 2010
2 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


IBUPROFEN

Aantal meldingen 2.171
Ernstig 270
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
620
(29%)
1.550
(71%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 201
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
allergische bronchitis : 1
astma : 5
beklemming keel : 5
bloedneus : 10
bronchospasme : 5
droogheid neusslijmvlies : 2
Faryngeale zwelling : 6
geeuwen : 3
hoesten : 24
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 5
hypo-esthesie van farynx : 1
irritatie keel : 8
kortademigheid : 65
longaandoening : 1
longembolie : 5
longinfiltraat : 1
loopneus : 4
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 2
niezen : 4
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 17
Pharyngeal paraesthesia : 2
pleurale effusie : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
snurken : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 9
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verstikking : 1
vocht vasthouden slokdarm : 4
Bloed- en lymfestelsel : 36
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
bloedarmoede door een tekort aan foliumzuur : 1
bloedingsneiging : 2
eosinofilie : 1
Immune trombocytopenie : 1
methemoglobinemie : 2
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 2
pancytopenie : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 2
spontaan hematoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 9
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 76
aderaandoening handen en voeten : 1
aderontsteking : 3
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
bekkenvene trombose : 1
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 13
erythromelalgie : 1
fenomeen van Raynaud : 3
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 2
lymfoedeem : 1
opvlieger : 8
overmatig blozen : 5
trombose : 3
trombose ader : 5
vaatontsteking : 6
veneuze aandoening : 1
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 11
Endocrien syteem : 3
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
struma : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 116
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hart- en vaataandoening : 1
hart ongemak : 1
hartfalen : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 70
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
hartspierziekte acuut : 1
hartstilstand : 3
kransslagaderstenose : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
onregelmatige hartslag : 11
ontsteking van de hartspier : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 4
snelle regelmatige hartslag : 1
spasme in de kransslagader : 1
trombusvorming in hart : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 579
acne : 2
allergische huidontsteking : 5
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 51
blaar : 8
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
contact eczeem : 1
droge huid : 5
dunne huid : 1
eczeem : 9
Enkelvoudige blauwe plek : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erythema multiforme : 3
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 56
Gevoelige huid : 1
haaraandoening : 4
haaruitval : 43
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidafwijking (fixed eruption) : 2
huidgeur afwijkend : 2
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 6
huidreactie : 3
huiduitslag : 90
huiduitslag ( maculo-papulair) : 7
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag (toxisch) : 4
huiduitslag met blaasjes : 5
huidverkleuring : 4
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
intertrigo : 1
Jeuk : 65
jeukende huiduitslag : 13
Meerdere blauwe plekken : 8
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 4
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 56
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 5
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 10
rode huiduitslag : 32
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 3
roodheid : 16
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 4
toename huidpigment : 2
verandering haarkleur : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 6
vlekkerige huiduitslag : 1
zwangerschapsmasker : 3
zweten en rillen : 2
Immuunsysteem : 57
anafylactische reactie : 11
anafylactische shock : 18
geneesmiddelenovergevoeligheid : 3
overgevoeligheid : 22
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Reaction to excipient : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 56
amandelontsteking : 1
blaasontsteking : 2
Bovenste luchtweginfectie : 1
buikgriep : 1
Candida-infectie : 1
candidia onsteking maag-darmstelsel : 1
faryngitis : 1
gelokaliseerde infectie : 1
genitale candidiasis : 2
gordelroos : 2
hersenvliesontsteking : 1
infectie : 1
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 3
onsteking van het neusslijmvlies : 4
ontsteking nagelriem : 1
ontsteking tandvlees : 4
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
oogkascellulitis : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 2
pseudomembraneuze colitis : 1
Pustule : 2
pustuleuze rash : 2
schimmelinfectie : 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
stafylokokken verschroeide huidsyndroom : 1
steenpuist op aangezicht : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
superinfectie : 1
vestibulaire neuronitis : 1
virale myocarditis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 2
waterpokken : 1
Intoxicaties en letsels : 16
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
blootstelling via moedermelk : 2
branderig gevoel slokdarm : 2
kneuzing : 1
medicatiefout ten gevolge van op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en aandoening : 1
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 2
spierscheur : 2
tandletsel : 1
val : 1
vulvovaginaal letsel : 1
Lever en galwegen : 24
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 3
Budd-Chiari-syndroom : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 3
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
granulomateuze leverziekte : 1
Hepatitis : 5
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 2
leveraandoening : 3
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 752
aandoening maag-darmstelsel : 17
aandoening van anus en endeldarm : 3
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 3
aften : 10
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 3
anorectaal ongemak : 1
belemmering van de speekselgang : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 7
bloedbraken : 3
bloederige ontlasting : 3
bloeding van de endeldarm : 3
boeren : 6
braakneiging : 2
braken : 66
branderige tong : 7
buikbloeding : 5
buikklachten : 19
buikpijn : 83
caries tanden : 2
colitis ulcerosa : 1
diarree : 69
droge mond : 29
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 1
gekloofde lippen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 8
gezwollen tong : 9
Gingival discomfort : 1
gingiva-pijn : 1
hypertrofie van tongpapillen : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lip droog : 1
Lip erythema : 1
lipzwelling : 10
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 3
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 16
maagontsteking : 4
maagperforatie : 2
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 2
misselijkheid : 131
obstipatie, verstopping : 25
oedeem mond : 2
oesofaguspijn : 3
ontsteking mondholte : 23
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de huig : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 3
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 6
orale lichen planus : 1
orale mucosa eruptie : 1
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 37
pijn in de mond : 3
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 2
speekselklieraandoening : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 2
tanden bros : 1
tandpijn : 2
tandverkleuring : 3
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tintelingen mond : 4
tongaandoening : 3
tongblaren : 1
tongoedeem : 4
tongontsteking : 6
Tongue discomfort : 4
tongverkleuring : 18
Trichoglossia : 3
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 4
verkleurde ontlasting : 2
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 10
zachte ontlasting : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 7
zwelling in mond : 2
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 9
alveesklierkanker : 1
anogenitale wratten : 1
benigne leverneoplasma : 1
borstkanker vrouw : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
kanker baarmoederslijmvlies : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
testiskanker : 1
vergrote lymfklier : 1
Nier en urinewegen : 64
aandoening urinelozing : 4
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 4
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
hypocalciurie : 1
mictiefrequentie afgenomen : 2
nachtelijke urinelozing : 3
nefrotisch syndroom : 3
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 6
tubulo-interstitiële nefritis : 4
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 6
vaak plassen : 8
vaker urineren : 6
verkleuring van de urine : 3
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 133
aandoening rondom oogkas : 1
accomodatiestoornis ooglens : 1
afsluiting netvliesader : 1
Afwijking oogbeweging : 1
beschadiging van het hoornvlies van het oog : 1
blindheid : 2
chalazion : 1
droog oog : 7
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 4
dysfunctie van klieren van Meibom : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 24
glaucoom : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
jeuk aan oog : 2
kortdurend gezichtsverlies : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 3
nachtblindheid : 1
ontsteking oogleden : 2
oogaandoening : 5
oogirritatie : 8
ooglidzwelling : 4
oogoedeem : 1
oogpijn : 4
oogzwelling : 5
pijn in het ooglid : 1
ptosis van een ooglid : 1
pupil vernauwing : 1
retinavene occlusie : 2
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 3
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 5
traanproductie verhoogd : 3
verwijding van de pupillen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 4
wazig zien : 21
zwelling van ooglid : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 52
doofheid : 3
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
draaiduizeligheid : 6
evenwichtsaandoening : 1
ooraandoening : 2
oorongemak : 1
oorpijn : 4
oorsuizen : 26
ototoxiciteit : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 6
Product aanlegenheden : 18
hulpmiddeldislocatie : 1
klacht over product : 15
product fysieke aangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 254
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 4
abnormaal gedrag : 2
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 4
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 8
angst : 15
Apathisch : 3
bedplassen : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 22
depressieve stemming : 18
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele droefheid : 2
emotionele stoornis : 3
gelijkmatige stemming : 2
hallucinatie (visueel) : 7
hallucinaties : 9
het uitblijven van een orgasme : 3
ijlen : 2
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 2
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 13
onrust : 8
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 10
schizofrenie : 1
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 30
sociale angst : 1
somnabulisme : 1
staren : 1
stemming veranderd : 2
stemmingswisselingen : 2
stotteren : 1
symptoom van depressie : 2
uitgelaten stemming : 4
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 10
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 12
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 6
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 213
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
botaandoening : 1
botpijn : 1
botverweking : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 3
Gewrichtsontsteking : 9
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 30
gewrichtsstijfheid : 4
gewrichtszwelling : 2
Immune-mediated myositis : 1
kaakklem : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
misvorming van hand : 1
nekpijn : 3
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
osteonecrose van kaak : 1
peesontsteking : 5
pijn in arm of been : 14
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 3
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 12
sclerodermie : 1
skeletspierstelselpijn : 5
skeletspierstijfheid : 9
slijmbeursonsteking : 2
spieraandoening : 2
Spierpijn : 50
spierspasmen : 21
spierstijfheid : 3
spierzwakte : 13
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 68
bloeddruk verhoogd : 3
BSE verhoogd : 1
ejectiefractie verlaagd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 21
gewicht verlaagd : 6
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie verhoogd : 5
hemoglobine verlaagd : 2
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Productresidu aanwezig : 1
schommelende spiegels van een geneesmiddel : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
urineanalyse abnormaal : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 458
aangezichtspijn : 2
controleverlies van benen : 1
dorst : 2
erytheem op de toedieningsplaats : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 29
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 7
gevoel van relaxatie : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 14
griepachtige verschijnselen : 7
het heet hebben : 7
het koud hebben : 7
honger : 2
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 4
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 27
koude rillingen : 9
lichaamszwakte : 13
lokale reactie : 1
loopstoornis : 1
malaise : 43
oedeem : 21
onbestendig gevoel borstkas : 7
ongewenste reactie : 1
ontsteking : 3
ontsteking op de injectieplaats : 6
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 26
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
perifeer oedeem : 27
perifere zwelling : 4
pijn : 14
pijn in de borstkas : 13
pijn op de injectieplaats : 6
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
pruritus op de toedieningsplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 4
roodheid op de injectieplaats : 4
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesbloeding : 1
statisch oedeem : 1
Therapy non-responder : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 76
verslechtering van de aandoening : 4
vesikels op de toedieningsplaats : 1
voorbestaande aandoening verbeterd : 1
zich dronken voelen : 5
zich zenuwachtig voelen : 4
zwelling : 6
zwelling aangezicht : 10
zwelling van injectieplaats : 5
Voeding en stofwisseling : 69
alcoholintolerantie : 2
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 5
jicht : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 11
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 4
metabole acidose : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 4
type 2 diabetes mellitus : 2
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 18
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 6
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 66
aandoening scrotum : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 2
genitaal oedeem : 1
genitale uitslag : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 12
jeuk aan de geslachtsorganen : 4
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 2
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 4
oligospermie : 2
onregelmatige menstruatie : 3
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 5
penisaandoening : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
spontane peniserectie : 1
symptomen overgang : 3
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 2
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 5
verlate menstruatie : 3
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 3
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 618
aandachtstoornis : 15
afwijkend coördinatievermogen : 4
ataxie : 3
aura : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 4
branderig gevoel : 3
carpaal tunnel syndroom : 1
cauda equina syndroom : 1
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
cerebrale vasoconstrictie : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 6
diplegie : 1
duizeligheid : 129
dyskinesie : 2
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 6
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 13
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 3
geheugen vermindering : 9
geheugenverlies : 4
gezichtsvelduitval : 2
hersenbloeding : 2
herseninfarct : 2
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 125
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
koortsstuip : 1
migraine : 9
minder smaak : 2
niet kunnen ruiken : 2
ontsteking oogzenuw : 1
overactiviteit : 2
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 8
Reduced facial expression : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 58
Smaakstoornis : 10
smaakverlies : 15
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 5
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 47
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 3
toeval (convulsie) : 6
tongverlamming : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 23
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 2
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 13
verstoorde smaak : 21
wazig zien, droge mond en andere symptomen door een tekort aan acetylcholine : 1
zenuwpijn : 3
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 5
aandoening bij pasgeborene : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
spontane miskraam : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IBUPROFEN

Aantal meldingen 146.741
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
81.644
(56%)
55.750
(38%)
9.347
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
863
(1%)
54.768
(37%)
50.290
(34%)
38.798
(26%)
2.022
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 11.234
Bloed- en lymfestelsel : 3.500
Bloedvaten : 4.139
Chirurgische en medische verrichtingen : 493
Congenitale en genetische afwijkingen : 330
Endocrien syteem : 146
Hart : 3.718
Huid- en onderhuid : 48.025
Immuunsysteem : 9.328
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.892
Intoxicaties en letsels : 14.291
Lever en galwegen : 2.276
Maag-darmstelsel : 36.766
Neoplasmata : 337
Nier en urinewegen : 5.753
Oog : 13.731
Oor en evenwichtsorgaan : 1.315
Product aanlegenheden : 2.884
Psychisch : 7.662
Sociale omstandigheden : 322
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.515
Testuitslagen en onderzoeken : 5.680
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 31.990
Voeding en stofwisseling : 2.484
Voortplantingsstelsel en borsten : 903
Zenuwstelsel : 13.139
Zwangerschap en perinatale periode : 310
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AE02 ALEVE CLASSIC (NAPROXEN) Omhulde tablet
2 M01AE02 ALEVE FEMINAX (NAPROXEN) Tablet
3 M01AE02 ALEVE INTENSE (NAPROXEN) Tablet
4 M01AE02 ALEVE SELECT (NAPROXEN) Tablet
5 M01AE02 NAPROXEN Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet, Omhulde tablet, Zetpil
6 M01AE03 KETOPROFEN Tablet
7 M01AE03 ORUDIS () Tablet met gereguleerde afgifte
8 M01AE03 OSCOREL () Capsule met gereguleerde afgifte
9 M01AE03 RILIES (KETOPROFEN) Tablet
10 M01AE07 SUPROFEN Overige toedieningsvormen
11 M01AE08 PIRPROFEN Overige toedieningsvormen
12 M01AE09 FLURBIPROFEN Overige toedieningsvormen
13 M01AE11 SURGAM (TIAPROFEENZUUR) Tablet
14 M01AE14 SERACTIL () Omhulde tablet
15 M01AE17 STADIUM (DEXKETOPROFEN) Filmomhulde tablet
16 M01AE52 VIMOVO (NAPROXEN/ESOMEPRAZOL) Tablet met gereguleerde afgifte