Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TIAPROFEENZUUR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TIAPROFEENZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AE11 SURGAM (TIAPROFEENZUUR) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-5-2021.


TIAPROFEENZUUR

Aantal meldingen 56
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
10
(18%)
46
(82%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloedvaten : 1
Bloeduitstorting : 1
Hart : 2
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen : 1
Huid- en onderhuid : 13
angio-oedeem : 2
droge huid : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 2
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
pustuleuze rash : 1
Maag-darmstelsel : 35
aandoening maag-darmstelsel : 3
aften : 1
braken : 3
buikpijn : 11
diarree : 3
maagklachten : 2
maagzweer : 1
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
slokdarmstenose : 1
tongaandoening : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 2
blaasontsteking met bloedplassen : 1
vaker urineren : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 1
verwarde toestand : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
bloeddruk verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3
oedeem : 1
perifeer oedeem : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
vaginale afscheiding : 1
Vulvovaginal inflammation : 1
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 11
duizeligheid : 7
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 2
slaperigheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TIAPROFEENZUUR

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AE01 ADVIL (IBUPROFEN) Capsule, Tablet
2 M01AE01 BOOTS PHARMACEUTICALS (IBUPROFEN) Capsule, Tablet
3 M01AE01 BRUFEN (IBUPROFEN) Tablet met gereguleerde afgifte, Zakje (bruisgranulaat)
4 M01AE01 IBUPROFEN Capsule, Infusievloeistof, Tablet, Zakje (bruisgranulaat), Zakje (granulaat), Zetpil
5 M01AE01 IDYL (IBUPROFEN) Capsule, Tablet
6 M01AE01 LIVSANE (IBUPROFEN) Tablet
7 M01AE01 NUROFEN (IBUPROFEN) Capsule, Drank (suspensie), Kauwcapsule, Smelttablet, Tablet, Zakje (bruisgranulaat)
8 M01AE01 NUROFEN ZAVANCE LEA (IBUPROFEN) Capsule
9 M01AE01 SARIXELL (IBUPROFEN) Tablet
10 M01AE01 SPIDIFEN (IBUPROFEN) Tablet
11 M01AE01 ZAFEN (IBUPROFEN) Zakje (granulaat)
12 M01AE02 ALEVE CLASSIC (NAPROXEN) Omhulde tablet
13 M01AE02 ALEVE FEMINAX (NAPROXEN) Tablet
14 M01AE02 ALEVE INTENSE (NAPROXEN) Tablet
15 M01AE02 ALEVE SELECT (NAPROXEN) Tablet
16 M01AE02 NAPROXEN Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet, Omhulde tablet, Zetpil
17 M01AE03 KETOPROFEN Tablet
18 M01AE03 ORUDIS () Tablet met gereguleerde afgifte
19 M01AE03 OSCOREL () Capsule met gereguleerde afgifte
20 M01AE03 RILIES (KETOPROFEN) Tablet
21 M01AE07 SUPROFEN Overige toedieningsvormen
22 M01AE08 PIRPROFEN Overige toedieningsvormen
23 M01AE09 FLURBIPROFEN Overige toedieningsvormen
24 M01AE14 SERACTIL () Omhulde tablet
25 M01AE17 STADIUM (DEXKETOPROFEN) Filmomhulde tablet
26 M01AE52 VIMOVO (NAPROXEN/ESOMEPRAZOL) Tablet met gereguleerde afgifte