Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

NABUMETON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NABUMETON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AX01 MEBUTAN (NABUMETON) Omhulde tablet
M01AX01 NABUMETON Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


NABUMETON

Aantal meldingen 105
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
21
(20%)
84
(80%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
bloedneus : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 2
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Hart : 3
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 19
angio-oedeem : 2
dermatitis psoriasiformis : 1
galbulten : 4
huiduitslag : 2
Jeuk : 2
overmatig zweten : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
vervellen : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 3
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 50
aandoening maag-darmstelsel : 3
bloedbraken : 1
braken : 2
buikbloeding : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 8
diarree : 11
droge mond : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 3
maagzweer : 1
misselijkheid : 8
obstipatie, verstopping : 1
pijn in de bovenbuik : 3
tongontsteking : 1
winderigheid : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 2
bloed in de urine : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 14
gezichtsvermogen afgenomen : 6
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 6
Psychisch : 7
agressie : 1
angst : 1
ernstige depressie : 1
hallucinaties : 1
onrust : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17
dorst : 1
koorts : 2
malaise : 3
oedeem : 2
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 2
diabetes mellitus : 1
verstoorde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
Zenuwstelsel : 22
duizeligheid : 5
dyskinesie : 1
hoofdpijn : 6
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NABUMETON

Aantal meldingen 6.681
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.345
(65%)
1.883
(28%)
453
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1
(0%)
2.874
(43%)
737
(11%)
3.067
(46%)
2
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 345
Bloed- en lymfestelsel : 242
Bloedvaten : 229
Chirurgische en medische verrichtingen : 18
Congenitale en genetische afwijkingen : 20
Endocrien syteem : 6
Hart : 215
Huid- en onderhuid : 1.471
Immuunsysteem : 333
Infecties en parasitaire aandoeningen : 169
Intoxicaties en letsels : 163
Lever en galwegen : 152
Maag-darmstelsel : 2.476
Neoplasmata : 35
Nier en urinewegen : 264
Oog : 202
Oor en evenwichtsorgaan : 121
Product aanlegenheden : 33
Psychisch : 401
Sociale omstandigheden : 13
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 251
Testuitslagen en onderzoeken : 330
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.260
Voeding en stofwisseling : 186
Voortplantingsstelsel en borsten : 57
Zenuwstelsel : 935
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AX04 AZAPROPAZON Overige toedieningsvormen
2 M01AX05 DOLENIO (GLUCOSAMINE) Tablet
3 M01AX05 GLUCOSAMINE Capsule
4 M01AX05 ROTER GLUCOSAMINE (GLUCOSAMINE) Tablet
5 M01AX07 BENZYDAMINE Overige toedieningsvormen
6 M01AX25 CHONDROITINEZWAVELZUUR Overige toedieningsvormen