Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

BACLOFEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BACLOFEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M03BX01 BACLOFEN Drank (suspensie), Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Tablet
M03BX01 GABLOFEN (BACLOFEN) Oplossing voor injectie/infuus
M03BX01 LIORESAL (BACLOFEN) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-1-2022.


BACLOFEN

Aantal meldingen 142
Ernstig 32
Geslacht
Man
Vrouw
67
(47%)
75
(53%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
geeuwen : 1
hik : 2
kortademigheid : 2
onderdrukking ademhaling : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
Bloedvaten : 3
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 1
Hart : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 6
eczeem : 1
haaruitval : 1
Jeuk : 2
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
auto-immuunziekte : 1
Reaction to excipient : 1
Intoxicaties en letsels : 2
medicatiefout : 1
off-label gebruik : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 38
braken : 3
buikklachten : 4
buikpijn : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 4
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
ingewandenischemie : 1
Intestinal pseudo-obstruction : 3
maagverval met bloeding : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 5
opgezette buik : 2
tandverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 5
aandoening urinelozing : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
vaak plassen : 1
Oog : 9
accomodatiestoornis ooglens : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogaandoening : 1
scherpzien gereduceerd : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 32
agressie : 1
angst : 2
Apathisch : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 1
ijlen : 2
manie : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
ontremming : 1
onverschillig : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
uitgelaten stemming : 3
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 24
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 1
skeletspierstijfheid : 2
spierspasmen : 14
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verhoogd : 1
hartminuutvolume verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 35
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 4
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
het koud hebben : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 9
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 1
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 3
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
verminderd drinken : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
impotentie : 3
Intermenstrual bleeding : 2
Zenuwstelsel : 77
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 1
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 7
dyskinesie : 4
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 2
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 4
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 8
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
leverencefalopathie : 1
maligne neuroleptica syndroom : 1
neurologisch symptoom : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
plotselinge slaap : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 11
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 2
verstoorde smaak : 2
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BACLOFEN

Aantal meldingen 32.361
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.260
(44%)
15.445
(48%)
2.656
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
102
(0%)
24.054
(74%)
2.293
(7%)
5.521
(17%)
391
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.366
Bloed- en lymfestelsel : 259
Bloedvaten : 1.365
Chirurgische en medische verrichtingen : 776
Congenitale en genetische afwijkingen : 72
Endocrien syteem : 62
Hart : 1.418
Huid- en onderhuid : 3.033
Immuunsysteem : 544
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.801
Intoxicaties en letsels : 7.047
Lever en galwegen : 269
Maag-darmstelsel : 3.933
Neoplasmata : 326
Nier en urinewegen : 1.182
Oog : 749
Oor en evenwichtsorgaan : 380
Product aanlegenheden : 4.014
Psychisch : 5.563
Sociale omstandigheden : 298
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.512
Testuitslagen en onderzoeken : 2.178
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16.004
Voeding en stofwisseling : 757
Voortplantingsstelsel en borsten : 257
Zenuwstelsel : 15.183
Zwangerschap en perinatale periode : 75
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M03BX02 SIRDALUD (TIZANIDINE) Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet
2 M03BX02 TIZANIDINE Tablet
3 M03BX04 TOLPERMYO (TOLPERISON) Tablet