Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ALENDRONINEZUUR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ALENDRONINEZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M05BA04 ALENDRONAX (ALENDRONINEZUUR) Tablet
M05BA04 ALENDRONINEZUUR Tablet
M05BA04 ALENDRONINEZUUR (ALENDRONINEZUUR) Tablet
M05BA04 BONASOL (ALENDRONINEZUUR) Drank
M05BA04 FOSAMAX (ALENDRONINEZUUR) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Bifosfonaten Middel bij osteoporose Gezondgids 2013 februari 2013
2 Eijgenraam M. Haaruitval door alendronaat GeBu 2000 34(3):36-37
3 Eijgenraam M. Haaruitval door alendronaat GeBu 2000 34(3):36-37
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Alendronate sodium and uveitis 2002
2 Bisphosphonates and alopecia 2008
3 Bisphosphonates and blurred vision 2013
4 Bisphosphonates and depression 2010
5 Bisphosponates and stomatitis 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 27-10-2020.


ALENDRONINEZUUR

Aantal meldingen 844
Ernstig 103
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
113
(13%)
729
(86%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 68
bloedneus : 5
bronchospasme : 2
droge keel : 4
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 10
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 3
kortademigheid : 19
loopneus : 1
luchtwegirritatie : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 5
Respiratory symptom : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 5
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
verstikking : 1
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 3
bloedstollingsstoornis : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 23
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 5
embolie : 1
hoge bloeddruk : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 3
Spataderen : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 22
hartkloppingen : 17
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
Huid- en onderhuid : 203
angio-oedeem : 9
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 8
haaraandoening : 2
haaruitval : 68
huid warm : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidgeur afwijkend : 2
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 4
huiduitslag : 13
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 3
huidzwelling : 1
Jeuk : 23
jeukende huiduitslag : 5
nagelafwijking : 4
nagelbed stoornis : 1
nagelloslating : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 12
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 1
roodheid : 6
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 3
vervellen : 1
Immuunsysteem : 5
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 22
blaasontsteking : 1
diverticulitis : 1
erysipelas : 1
gordelroos : 1
koortsuitslag : 1
laryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ontsteking beenmerg : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
ooginfectie : 1
tandpulpitis : 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 28
atypische femurfractuur : 1
branderig gevoel slokdarm : 2
femurfractuur : 16
heupbreuk : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
Producttoedieningsfout : 1
schouderbladbreuk : 1
spierscheur : 1
stressfractuur : 1
verbranding : 1
Vreemd lichaam in de keel : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
Hepatitis : 2
icterus van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 303
aandoening maag-darmstelsel : 6
aandoening slokdarm : 4
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloeding van zweer in slokdarm : 2
boeren : 5
braken : 9
branderige tong : 2
buikklachten : 14
buikklachten : 1
buikpijn : 14
caries tanden : 5
colitis ulcerosa : 1
darm-vernauwing : 1
diarree : 16
droge mond : 4
gestoorde beweging van slokdarm : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 13
gezwollen tong : 3
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipzwelling : 1
losse tand : 5
maag-darm bloeding : 4
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 27
maagontsteking : 1
maagperforatie : 3
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 34
obstipatie, verstopping : 10
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 8
ontsteking twaalfvingerige darm (duodenum) : 3
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 11
opgezette buik : 6
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 15
pijn in de mond : 2
regurgitatie : 1
slikken pijnlijk : 1
slokdarmstenose : 4
speekselklierpijn : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 3
tanden bros : 1
tanderosie : 1
tandnecrose : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 5
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
verandering in de stoelgang : 2
verandering in het speeksel : 2
verhemelteaandoening : 1
verkleurde ontlasting : 1
verval van tandvlees : 3
winderigheid : 5
zuurbranden : 4
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zweer in slokdarm : 5
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 6
histiocytose : 1
maag-slokdarm-kanker : 1
slokdarmcarcinoom : 3
slokdarmkanker metastase : 1
Nier en urinewegen : 15
aandoening urinelozing : 2
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 2
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 2
nierfunctie verminderd : 2
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 2
Oog : 88
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
erytheem van het ooglid : 1
exfoliatie van ooglid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 8
halogezicht : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 4
jeuk aan oog : 3
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 2
loslating van het vaatvlies in het oog : 1
macula degeneratie : 1
netvliespigmentatie : 1
ontsteking oogleden : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogaandoening : 6
oogafscheiding : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 3
ooglidaandoening : 1
ooglidhuid droogheid : 1
ooglidzwelling : 2
oogontsteking : 4
oogpijn : 6
rood oog : 4
scherpzien gereduceerd : 1
scleritis : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 21
Oor en evenwichtsorgaan : 14
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 9
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 51
agressie : 1
angst : 3
depressie : 10
depressieve stemming : 7
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 2
het uitblijven van een orgasme : 1
Lusteloos : 2
onrust : 2
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 3
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 6
stemmingswisselingen : 2
verwarde toestand : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 308
artrose : 1
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 2
bothypertrofie : 1
botontwikkeling afwijkend : 1
botpijn : 37
chondrocalcinose : 1
chondrocalcinose door pyrofosfaat : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 4
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 65
gewrichtsstijfheid : 5
gewrichtszwelling : 5
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 5
nekpijn : 1
osteitis : 3
osteolyse : 1
osteonecrose van kaak : 23
osteoporose : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 11
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 8
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 14
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 10
skeletspierstijfheid : 8
slijmbeursonsteking : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 63
spierspasmen : 8
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 9
spinale pijn : 2
temporomandibulair gewrichtssyndroom : 1
versterf botweefsel : 2
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 20
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 9
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 207
aangezichtspijn : 1
Complication associated with device : 1
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 5
gezichtszwelling : 5
griepachtige verschijnselen : 12
het heet hebben : 3
het koud hebben : 1
koorts : 11
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 4
malaise : 15
obstructie : 1
okselpijn : 1
onverwacht effect : 50
perifeer oedeem : 10
perifere zwelling : 2
pijn : 8
pijn in de borstkas : 21
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 38
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 12
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 8
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
aandoening van vulva : 1
bloedingen na de menopauze : 2
borstvergroting : 1
premenstruele pijn : 1
symptomen overgang : 1
tepelaandoening : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 133
aandachtstoornis : 4
aangezichtspijn : 2
bewegingsstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 1
branderige slijmvliezen : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 30
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 3
hoofdpijn : 51
migraine : 4
presyncope : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 8
trilling/beving (tremor) : 1
vasculaire hoofdpijn : 1
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 2
verstoorde smaak : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ALENDRONINEZUUR

Aantal meldingen 50.554
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
42.955
(85%)
3.791
(7%)
3.808
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
110
(0%)
32.356
(64%)
4.117
(8%)
12.003
(24%)
1.968
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.345
Bloed- en lymfestelsel : 3.037
Bloedvaten : 4.685
Chirurgische en medische verrichtingen : 4.230
Congenitale en genetische afwijkingen : 474
Endocrien syteem : 1.567
Hart : 3.361
Huid- en onderhuid : 6.031
Immuunsysteem : 1.662
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.121
Intoxicaties en letsels : 16.405
Lever en galwegen : 1.105
Maag-darmstelsel : 18.302
Neoplasmata : 2.924
Nier en urinewegen : 3.047
Oog : 2.957
Oor en evenwichtsorgaan : 1.500
Product aanlegenheden : 1.216
Psychisch : 5.204
Sociale omstandigheden : 602
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 22.209
Testuitslagen en onderzoeken : 5.924
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.910
Voeding en stofwisseling : 4.890
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.928
Zenuwstelsel : 8.092
Zwangerschap en perinatale periode : 44
Vergelijkbare geneesmiddelen