Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ESKETAMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ESKETAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N01AX14 ESKETAMINE Drank, Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof
N01AX14 ESKETIV (ESKETAMINE) Injectievloeistof
N01AX14 KETANEST S (ESKETAMINE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Scholl J, Dahan A, Muller A Afwijkende leverwaarden en behandeling met esketamine in verband met pijn; mogelijk een causaal verband Pharmaceutisch Weekblad - Wetenschappelijk Platform 2015 9(6):136-138 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Esketamine and hepatotoxicity 2013 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


ESKETAMINE

Aantal meldingen 19
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
8
(42%)
11
(58%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Huid- en onderhuid : 4
haaruitval : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 2
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 3
misselijkheid : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Oog : 3
blindheid : 1
dubbelzien : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
doofheid : 1
Psychisch : 12
angst : 2
autoscopie : 1
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 2
katatonie : 1
nachtmerrie : 1
Near death experience : 1
verwarde toestand : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2
geneesmiddelinteractie : 1
koorts : 1
Zenuwstelsel : 8
clonus : 1
duizeligheid : 2
hoofdpijn : 1
myotonie : 1
slaperigheid : 1
toeval (convulsie) : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ESKETAMINE

Aantal meldingen 6.229
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.352
(54%)
1.913
(31%)
964
(15%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
61
(1%)
4.430
(71%)
195
(3%)
1.506
(24%)
37
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 258
Bloed- en lymfestelsel : 5
Bloedvaten : 406
Chirurgische en medische verrichtingen : 275
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Endocrien syteem : 4
Hart : 111
Huid- en onderhuid : 135
Immuunsysteem : 37
Infecties en parasitaire aandoeningen : 205
Intoxicaties en letsels : 916
Lever en galwegen : 14
Maag-darmstelsel : 824
Neoplasmata : 30
Nier en urinewegen : 108
Oog : 191
Oor en evenwichtsorgaan : 138
Product aanlegenheden : 242
Psychisch : 2.915
Sociale omstandigheden : 30
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 119
Testuitslagen en onderzoeken : 558
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.693
Voeding en stofwisseling : 63
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
Zenuwstelsel : 1.984
Zwangerschap en perinatale periode : 11
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N01AX03 KETAMINE Creme
2 N01AX07 ETOMIDAAT LIPURO (ETOMIDAAT) Emulsie voor injectie
3 N01AX07 HYPNOMIDATE (ETOMIDAAT) Injectievloeistof
4 N01AX10 DIPRIVAN (PROPOFOL) Emulsie voor injectie
5 N01AX10 PROPOFOL Emulsie voor injectie, Injectie/infuus
6 N01AX10 PROPOFOL LIPURO (PROPOFOL) Emulsie voor injectie
7 N01AX13 DISTIKSTOFOXIDE MEDICINAAL (DISTIKSTOFOXIDE) Inhalatiegas