Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BUPIVACAINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BUPIVACAINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


BUPIVACAINE

Aantal meldingen 38
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
9
(24%)
26
(68%)
3
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
ademstilstand : 1
hik : 1
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 6
Koude vingertoppen en tenen : 1
overmatig blozen : 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
Hart : 2
hartstilstand : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 7
angio-oedeem : 1
galbulten : 2
Jeuk : 1
roodheid : 3
Immuunsysteem : 4
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
stafylokokken-infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
medicatiefout : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Maag-darmstelsel : 7
Anesthesie van de mond : 1
lipblaar : 1
misselijkheid : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tintelingen mond : 2
Nier en urinewegen : 1
bloed in de urine : 1
Oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 2
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 8
agressie : 1
emotionele labiliteit : 1
ijlen : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
gewrichtspijn : 3
gewrichtszwelling : 2
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
geneesmiddelinteractie : 1
het heet hebben : 1
koorts : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 2
weefselschade op injectieplaats : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 1
vetzucht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
menstruatiestoornis : 1
Zenuwstelsel : 17
arachnoïditis : 1
duizeligheid : 2
hoofdpijn : 5
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
perifere zenuwpijn : 1
slaperigheid : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 1
verlamming : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BUPIVACAINE

Aantal meldingen 16.115
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.559
(53%)
4.200
(26%)
3.356
(21%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
820
(5%)
9.572
(59%)
2.040
(13%)
3.420
(21%)
263
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.019
Bloed- en lymfestelsel : 61
Bloedvaten : 1.704
Chirurgische en medische verrichtingen : 187
Congenitale en genetische afwijkingen : 37
Endocrien syteem : 9
Hart : 1.541
Huid- en onderhuid : 1.166
Immuunsysteem : 432
Infecties en parasitaire aandoeningen : 508
Intoxicaties en letsels : 2.899
Lever en galwegen : 82
Maag-darmstelsel : 1.087
Neoplasmata : 84
Nier en urinewegen : 295
Oog : 395
Oor en evenwichtsorgaan : 93
Product aanlegenheden : 797
Psychisch : 630
Sociale omstandigheden : 119
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 987
Testuitslagen en onderzoeken : 773
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.268
Voeding en stofwisseling : 154
Voortplantingsstelsel en borsten : 57
Zenuwstelsel : 3.350
Zwangerschap en perinatale periode : 129
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N01BB08 ARTICAINE Injectievloeistof
2 N01BB51 BUPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
3 N01BB51 BUPIVACAINE/FENTANYL Infusievloeistof
4 N01BB51 BUPIVACAINE/MORFINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
5 N01BB51 BUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
6 N01BB52 CATHEJELL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
7 N01BB10 CHIROCAINE (LEVOBUPIVACAINE) Injectievloeistof
8 N01BB04 CITANEST (PRILOCAINE) Injectievloeistof
9 N01BB54 CITANEST-OCTAPRESSINE (PRILOCAINE/FELYPRESSINE) Injectievloeistof
10 N01BB02 DENTINOX (LIDOCAINE) Vloeistof
11 N01BB02 DYNEXAN (LIDOCAINE) Gel
12 N01BB20 EMLA (LIDOCAINE/PRILOCAINE) Creme, Pleister
13 N01BB52 INSTILLAGEL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
14 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof
15 N01BB20 LEVOBUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
16 N01BB02 LIDBREE (LIDOCAINE) Gel
17 N01BB02 LIDOCAINE Gel, Infusievloeistof, Injectievloeistof, Neusspray
18 N01BB52 LIDOCAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
19 N01BB52 LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE Zalf
20 N01BB20 LIDOCAINE/PRILOCAINE Creme
21 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE Zalf
22 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE/TETRACAINE Creme
23 N01BB52 LIGNOSPAN (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
24 N01BB51 MARCAINE-ADRENALINE (BUPIVACAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
25 N01BB03 MEPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
26 N01BB53 MEPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
27 N01BB20 MEPIVACAINE/BUPIVACAINE Injectievloeistof
28 N01BB09 NAROPIN (ROPIVACAINE) Oplossing voor injectie
29 N01BB20 PLIAGLIS (LIDOCAINE/TETRACAINE) Creme
30 N01BB04 PRILOCAINE Injectievloeistof
31 N01BB54 PRILOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen
32 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE) Injectievloeistof
33 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof
34 N01BB20 RAPYDAN (LIDOCAINE/TETRACAINE) Pleister
35 N01BB09 ROPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
36 N01BB20 ROPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
37 N01BB20 ROPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof, Injectievloeistof
38 N01BB03 SCANDONEST (MEPIVACAINE) Injectievloeistof
39 N01BB58 SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
40 N01BB58 ULTRACAIN D-S (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
41 N01BB02 VERSATIS (LIDOCAINE) Pleister
42 N01BB02 XYLOCAINE (LIDOCAINE) Gel, Injectievloeistof, Spray
43 N01BB52 XYLOCAINE-ADRENALINE (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
44 N01BB52 XYLOMETAZOLINE/LIDOCAINE Neusspray, Oplossing