Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MORFINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MORFINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Ekhart, C., Hunsel, F. van Meldingen over bijwerkingen opioïden nemen gestaag toe Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(20):14-15
2 Borgsteede S.D., Deliens L., Zuurmond W.W.A. Prescribing of pain medication in palliative care. A survey in general practice PEDS 2009 18:16-23
3 Borgsteede S., Zuurmond W. Stappenplan voor behandeling van pijn PW 2008 143 (39): 25
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-6-2020.


MORFINE

Aantal meldingen 181
Ernstig 27
Geslacht
Man
Vrouw
68
(38%)
113
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
afwijkende ademhaling : 1
bronchospasme : 2
hik : 2
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 3
neusverstopping : 1
onderdrukking ademhaling : 4
Bloedvaten : 10
aderontsteking : 1
Bloeduitstorting : 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
Hart : 7
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartaandoening : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 57
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 10
haaruitval : 3
huid warm : 2
huidaandoening : 1
huidirritatie : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 5
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 2
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 6
rode huiduitslag : 1
roodheid : 9
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 4
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Pustule : 1
Intoxicaties en letsels : 2
letsel ruggenmerg laag in de rug : 1
Sedation complication : 1
Lever en galwegen : 2
galblaaskoliek : 1
galstenen : 1
Maag-darmstelsel : 65
aandoening maag-darmstelsel : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 13
buikpijn : 3
caries tanden : 1
darmobstructie (ileus) : 2
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 1
droge mond : 3
misselijkheid : 18
obstipatie, verstopping : 17
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tongverkleuring : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 6
aandoening urinelozing : 1
urineretentie : 5
Oog : 11
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
lichtschuwheid : 1
pupil vernauwing : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 22
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
depressieve stemming : 3
hallucinaties : 6
ijlen : 4
psychotische stoornis : 1
seksuele opwindingsstoornis : 1
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoord : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 12
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
bloedplaatjestelling verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 2
schommeling in International Normalized Ratio : 1
verhoogde leverenzymen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 64
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 6
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
injectieplaatsrash : 2
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 3
malaise : 5
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 8
perifeer oedeem : 1
pijn : 7
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 3
pijn op de toedieningsplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 3
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
Therapy non-responder : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 3
Voeding en stofwisseling : 3
hunkering naar voedsel : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 45
aandachtstoornis : 1
anesthesie : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
coma : 1
duizeligheid : 10
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 3
hydrocefalus : 1
myelitis transversa : 1
overactiviteit : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 6
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 3
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MORFINE

Aantal meldingen 97.890
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
43.259
(44%)
27.496
(28%)
27.135
(28%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
197
(0%)
63.072
(64%)
20.020
(20%)
12.130
(12%)
2.471
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.600
Bloed- en lymfestelsel : 576
Bloedvaten : 3.392
Chirurgische en medische verrichtingen : 570
Congenitale en genetische afwijkingen : 104
Endocrien syteem : 162
Hart : 4.151
Huid- en onderhuid : 13.450
Immuunsysteem : 9.715
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.068
Intoxicaties en letsels : 27.072
Lever en galwegen : 754
Maag-darmstelsel : 17.831
Neoplasmata : 581
Nier en urinewegen : 2.244
Oog : 1.568
Oor en evenwichtsorgaan : 366
Product aanlegenheden : 1.414
Psychisch : 15.054
Sociale omstandigheden : 1.181
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.236
Testuitslagen en onderzoeken : 3.824
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28.530
Voeding en stofwisseling : 1.505
Voortplantingsstelsel en borsten : 210
Zenuwstelsel : 16.446
Zwangerschap en perinatale periode : 161
Vergelijkbare geneesmiddelen