Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

MORFINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MORFINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Borgsteede S, Zuurmond W Stappenplan voor behandeling van pijn Pharmaceutisch Weekblad 2008 143 (39): 25 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Morfine Kalceks 10 mg/ml en klachten rondom de injectieplaats 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


MORFINE

Aantal meldingen 243
Ernstig 39
Geslacht
Man
Vrouw
91
(37%)
152
(63%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
afwijkende ademhaling : 1
bronchospasme : 2
hik : 4
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 3
neusverstopping : 1
onderdrukking ademhaling : 5
stoornis in de gasuitwisseling : 1
Bloedvaten : 13
aderontsteking : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
Hart : 7
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
hartaandoening : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 69
blaar : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 10
haaruitval : 3
huid warm : 2
huidaandoening : 1
huidirritatie : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 8
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 2
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 6
pruritus allergisch : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 10
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 4
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
abces op de toedieningsplaats : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Pustule : 1
vermoede overdracht van een infectieus middel via product : 1
wondinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
kneuzing : 1
letsel ruggenmerg laag in de rug : 1
Sedation complication : 1
Lever en galwegen : 3
galblaaskoliek : 1
galstenen : 1
galwegaandoening : 1
Maag-darmstelsel : 90
aandoening maag-darmstelsel : 1
Anorectal sensory loss : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 20
buikpijn : 5
caries tanden : 1
darmobstructie (ileus) : 2
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 3
droge mond : 4
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
misselijkheid : 25
obstipatie, verstopping : 20
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tongverkleuring : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 6
aandoening urinelozing : 1
urineretentie : 5
Oog : 12
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
lichtschuwheid : 1
pupil vernauwing : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 4
product fysieke aangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
productcontaminatie microbieel : 1
Vermoede productkwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 29
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 1
depressieve stemming : 3
drugmisbruik : 1
hallucinaties : 6
ijlen : 4
onrust : 1
psychotische stoornis : 1
seksuele opwindingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 4
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoord : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
gewrichtspijn : 3
nekpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 12
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
bloedplaatjestelling verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 2
schommeling in International Normalized Ratio : 1
verhoogde leverenzymen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 99
afsterven van weefsel (necrose) : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 6
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
injectieplaatsflebitis : 1
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
injectieplaatsrash : 2
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 4
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 3
malaise : 8
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 11
perifeer oedeem : 1
pijn : 9
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 8
pijn op de toedieningsplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 6
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
Therapy non-responder : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 3
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 3
hunkering naar voedsel : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 54
aandachtstoornis : 1
anesthesie : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
epilepsie : 1
flauwvallen : 6
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 4
hydrocefalus : 1
myelitis transversa : 1
overactiviteit : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 6
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 3
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 3
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MORFINE

Aantal meldingen 111.051
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
49.374
(44%)
33.770
(30%)
27.907
(25%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
378
(0%)
73.066
(66%)
21.892
(20%)
13.142
(12%)
2.573
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.695
Bloed- en lymfestelsel : 661
Bloedvaten : 4.107
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.629
Congenitale en genetische afwijkingen : 357
Endocrien syteem : 230
Hart : 5.009
Huid- en onderhuid : 14.870
Immuunsysteem : 10.292
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.717
Intoxicaties en letsels : 33.053
Lever en galwegen : 1.070
Maag-darmstelsel : 20.218
Neoplasmata : 754
Nier en urinewegen : 2.685
Oog : 1.845
Oor en evenwichtsorgaan : 465
Product aanlegenheden : 1.471
Psychisch : 22.983
Sociale omstandigheden : 2.599
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.903
Testuitslagen en onderzoeken : 4.571
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 34.289
Voeding en stofwisseling : 2.007
Voortplantingsstelsel en borsten : 369
Zenuwstelsel : 19.282
Zwangerschap en perinatale periode : 404
Vergelijkbare geneesmiddelen