Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

TRAMADOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TRAMADOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Borgsteede S.D, Rurup M., Gerritsen R Snel bijwerkingen na start tramadol Pharmaceutisch Weekblad 2008 143 (39): 30-31 Download publicatie

2 Jessurun N Tramadol en convulsies Geneesmiddelenbulletin 2013 47(6):72 Download publicatie

3 Weits G Bittere pil: Tramadol Gezondgids 2015 juni 2015 Download publicatie

4 Boussaidi M, van de Koppel S, Ekhart C Beestjes op het gordijn, slangen door de neus Pharmaceutisch Weekblad 2021 156 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tramadol and hallucinations 2007
2 Tramadol and myoclonus 2007
3 Tramadol and hiccups 2008
4 Tramadol and hiccups - an update 2015
5 Tramadol and anorgasmia 2015
6 tramadol and hot flushes 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


TRAMADOL

Aantal meldingen 1.341
Ernstig 133
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
437
(33%)
902
(67%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 104
apneuaanval : 1
astma : 2
bloedneus : 4
bronchospasme : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 2
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
gevoel te stikken : 1
hik : 23
hoesten : 3
hyperventilatie : 3
Infantile apnoea : 1
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 39
luchtwegaandoening : 2
neusklachten : 1
niezen : 1
onderdrukking ademhaling : 3
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
piepen : 1
slaap apneu syndroom : 2
stemstoornis : 5
trage ademhaling (bradypnoe) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedingsneiging : 1
Bloedvaten : 49
aderaandoening handen en voeten : 1
bleekheid : 6
Bloeduitstorting : 7
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 5
lage bloeddruk : 8
lage bloeddruk bij opstaan : 3
opvlieger : 5
overmatig blozen : 6
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatpijn : 2
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 56
hartaandoening : 2
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 39
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 2
Prinzmetal-angina : 1
snel hartritme : 6
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 275
angio-oedeem : 10
blaar : 1
dunne huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 10
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 8
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 79
jeukende huiduitslag : 9
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 4
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 115
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 6
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 10
anafylactische shock : 5
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
blaasontsteking : 2
bovenste luchtweginfectie : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van de speekselklier : 1
Pustule : 1
Intoxicaties en letsels : 10
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
hemorragie wond : 1
overdosis : 2
Sedation complication : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 2
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
ontsteking van de galwegen : 1
Maag-darmstelsel : 610
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 4
abnormale ontlasting : 1
afwezigheid van speeksel : 1
anale hemorragie : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 3
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 3
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 2
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braakneiging : 2
braken : 147
buikbloeding : 1
buikklachten : 7
buikpijn : 17
caries tanden : 2
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 18
droge mond : 51
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 3
harde feces : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
landkaarttong : 1
lipzwelling : 2
maag-darm pijn : 3
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagdarmstelselhypermotiliteit : 1
maagklachten : 7
maagontsteking : 2
misselijkheid : 234
obstipatie, verstopping : 51
obstructie van de darm : 1
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 10
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tintelingen mond : 2
tong droog : 2
tong pruritus : 1
tongaandoening : 1
tongbewegingsafwijking : 1
vergrote huig : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 90
aandoening urinelozing : 14
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
incontinentie : 2
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 15
uitblijven van urineproductie : 1
urineaarzeling : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 5
urineretentie : 35
vaak plassen : 1
vaker urineren : 6
verminderde urineafscheiding : 3
Oog : 70
Anisocoria : 1
bloeding in het oogwit : 1
cornea-aandoening : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 12
lichtschuwheid : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 2
pupil vernauwing : 1
rood oog : 1
scheelzien : 1
sclera verkleuring : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 5
wazig zien : 24
Oor en evenwichtsorgaan : 48
draaiduizeligheid : 10
ooraandoening : 2
oorongemak : 1
oorsuizen : 21
overgevoeligheid voor geluid : 6
slechthorendheid : 5
voorbijgaande doofheid : 1
wagenziekte : 2
Product aanlegenheden : 2
product etiketaangelegenheid : 1
verpakking van product moeilijk te openen : 1
Psychisch : 342
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 4
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 6
achtervolgingswaan : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 4
agressie : 7
angst : 14
Apathisch : 3
bedplassen : 1
dagdromen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 14
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 3
dissociatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 4
gedachte over zelfverwonding : 1
gestoord denken : 4
hallucinatie (visueel) : 19
hallucinaties : 43
head banging : 1
het uitblijven van een orgasme : 10
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 4
ijlen : 6
initiële insomnia : 2
libidoverlies : 2
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 15
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 9
opzettelijke automutilatie : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 2
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 3
psychotische stoornis : 8
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 16
slaapstoornis : 9
slapeloosheid : 38
spraakzucht : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 3
stress : 2
tijdsperceptie gewijzigd : 1
uitgelaten stemming : 5
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 26
waandenkbeelden : 6
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 4
zenuwachtigheid : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 72
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gespannenheid spier : 2
gewrichtspijn : 6
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 4
nekpijn : 2
pijn in arm of been : 5
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 4
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 2
spier ongemak : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 12
spierspasmen : 13
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 11
wervelkolomaandoening : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 53
ademhalingsfrequentie verlaagd : 3
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
afwijkend EEG : 1
algemene lichamelijke conditie : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
apneutest abnormaal : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk systolisch verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 9
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 4
INR verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 4
natrium bloed verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 1
protrombinetijd verlengd : 1
thyroxine abnormaal : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 379
controleverlies van benen : 1
dorst : 4
energie verhoogd : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 7
geneesmiddelinteractie : 37
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 15
gevoel abnormaal : 15
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 5
het koud hebben : 3
hoge koorts : 1
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 5
jeuk op de injectieplaats : 2
kater : 3
koorts : 12
koude rillingen : 20
lage lichaamstemperatuur : 2
lichaamszwakte : 18
loopstoornis : 4
malaise : 36
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 5
onttrekkingssyndroom : 29
onverwacht effect : 23
perifeer oedeem : 11
perifere zwelling : 4
pijn : 8
pijn in de borstkas : 9
pijn op de injectieplaats : 5
pijn op de toedieningsplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 7
roodheid op de injectieplaats : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 41
vertraagde genezing : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
voedselinteractie : 2
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 5
zich zenuwachtig voelen : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 60
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
jicht : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 13
verminderde eetlust : 34
verstoorde eetlust : 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 1
voedselintolerantie : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 41
aandoening van vulva : 1
cervicale afscheiding : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
endometriumaandoening : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 14
onregelmatige menstruatie : 3
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 1
prostaataandoening : 1
seksuele stoornis : 1
uitblijven zaadlozing : 3
vaginale afscheiding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
verlate menstruatie : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 5
Zenuwstelsel : 681
aandachtstoornis : 13
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 4
ataxie : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 4
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 3
coma : 2
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 8
duizeligheid : 168
dyskinesie : 5
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 4
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 15
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 40
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 10
geheugenverlies : 3
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 106
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 7
onwillekeurig aanspannen van spieren : 5
Ophthalmic migraine : 1
overactiviteit : 10
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 13
rusteloosheid; drang om te bewegen : 2
sedatie : 3
Sensory overload : 1
slaperigheid : 94
slaperigheid pasgeborene : 1
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 2
spierspasmen : 8
spiertonusstoornis : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 11
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 30
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 15
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 37
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 6
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 11
vermindering beoordelingsvermogen : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRAMADOL

Aantal meldingen 147.690
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
89.298
(60%)
53.188
(36%)
5.204
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.107
(1%)
29.023
(20%)
88.737
(60%)
26.404
(18%)
2.419
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.536
Bloed- en lymfestelsel : 847
Bloedvaten : 4.319
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.126
Congenitale en genetische afwijkingen : 323
Endocrien syteem : 204
Hart : 5.498
Huid- en onderhuid : 22.317
Immuunsysteem : 4.001
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.438
Intoxicaties en letsels : 11.059
Lever en galwegen : 1.285
Maag-darmstelsel : 77.951
Neoplasmata : 276
Nier en urinewegen : 2.288
Oog : 2.855
Oor en evenwichtsorgaan : 2.417
Product aanlegenheden : 631
Psychisch : 19.218
Sociale omstandigheden : 1.838
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.057
Testuitslagen en onderzoeken : 4.213
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21.078
Voeding en stofwisseling : 2.361
Voortplantingsstelsel en borsten : 512
Zenuwstelsel : 35.555
Zwangerschap en perinatale periode : 184
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02AX06 PALEXIA (TAPENTADOL) Tablet met gereguleerde afgifte
2 N02AX06 TAPENTADOL Tablet met gereguleerde afgifte