Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

TRAMADOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TRAMADOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Kabel J.S., Puijenbroek van E.P. Bijwerkingen van tramadol: 12 jaar ervaring in Nederland NTVG 2005 149(14):754-7
2 Weits G. Bittere Pil: Tramadol Pijnstiller Gezondgids 2015 juni 2015
3 Meyboom R.H.B., Brodie-Meijer C.C.E., Diemont W..L, Puijenbroek van E.P. Bladder dysfunction during the use of tramadol PEDS 1999 8:S63-S64
4 Meyboom RHB, Brodie-Meijer CCE, Diemont WL, Puijenbroek EP van Bladder dysfunction during the use of tramadol. Pharmacoepidem Drug Saf 1999 8:S63-S64
5 Ekhart, C., Hunsel, F. van Meldingen over bijwerkingen opioïden nemen gestaag toe Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(20):14-15
6 Bouvy M.L. Mogelijke interactie tussen tramadol (Tramal) en cumarinen GeBu 1998 32(3):36-7
7 Bouvy ML Mogelijke interactie tussen tramadol (Tramal) en cumarinen. Geneesmiddelbulletin 1998 32(3):36-7
8 Kabel J.S. Neuropsychiatrische bijwerkingen door tramadol. Opioïde kan hallucinaties veroorzaken bij ouderen PW 2006 141(18):611-612
9 Borgsteede S.D., Rurup M.L., Gerritsen R. Snel bijwerkingen na start tramadol PW 2008 143 (39): 30-31
10 Jessurun N. Tramadol en convulsies GeBU 2013 47(6):72
11 Swart, I.de, Vries, L. de, Puijenbroek, EP.van Tramadol exposure in the first trimester of pregnancy: a case series Reproductive Toxicology 2015 57(2015):226
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tramadol and anorgasmia 2015
2 Tramadol and hallucinations 2004
3 Tramadol and hiccups 2007
4 Tramadol and hiccups - an update 2015
5 Tramadol and hot flushes 2008
6 Tramadol and myoclonus 2002
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


TRAMADOL

Aantal meldingen 1.126
Ernstig 124
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
382
(34%)
743
(66%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 83
apneuaanval : 1
astma : 1
bloedneus : 4
bronchospasme : 1
droogheid neusslijmvlies : 2
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
gevoel te stikken : 1
hik : 18
hoesten : 3
hyperventilatie : 3
kortademigheid : 31
luchtwegaandoening : 2
neusklachten : 1
niezen : 1
onderdrukking ademhaling : 3
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 1
piepen : 1
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 3
trage ademhaling (bradypnoe) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedingsneiging : 1
Bloedvaten : 45
aderaandoening handen en voeten : 1
bleekheid : 6
Bloeduitstorting : 7
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 8
lage bloeddruk bij opstaan : 3
opvlieger : 4
overmatig blozen : 6
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatpijn : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 45
hartaandoening : 2
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 33
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
Prinzmetal-angina : 1
snel hartritme : 4
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 219
angio-oedeem : 8
blaar : 1
dunne huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 7
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 8
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 55
jeukende huiduitslag : 7
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 3
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 99
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 4
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 8
anafylactische shock : 4
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
blaasontsteking : 2
bovenste luchtweginfectie : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van de speekselklier : 1
Pustule : 1
Intoxicaties en letsels : 9
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
hemorragie wond : 1
overdosis : 2
Sedation complication : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 2
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
ontsteking van de galwegen : 1
Maag-darmstelsel : 478
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 4
abnormale ontlasting : 1
afwezigheid van speeksel : 1
anale hemorragie : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 3
bloederige ontlasting : 3
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 1
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braakneiging : 2
braken : 122
buikbloeding : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 12
caries tanden : 2
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 15
droge mond : 36
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
harde feces : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 2
maag-darm pijn : 1
maagdarmstelselhypermotiliteit : 1
maagklachten : 7
maagontsteking : 2
misselijkheid : 174
obstipatie, verstopping : 44
obstructie van de darm : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tintelingen mond : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 1
tongbewegingsafwijking : 1
vergrote huig : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 78
aandoening urinelozing : 14
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
incontinentie : 1
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 12
uitblijven van urineproductie : 1
urineaarzeling : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 4
urineretentie : 30
vaak plassen : 1
vaker urineren : 4
verminderde urineafscheiding : 3
Oog : 57
bloeding in het oogwit : 1
cornea-aandoening : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 8
lichtschuwheid : 1
ongelijke pupillen : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 2
pupil vernauwing : 1
rood oog : 1
scheelzien : 1
sclera verkleuring : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
verwijding van de pupillen : 4
wazig zien : 18
Oor en evenwichtsorgaan : 38
draaiduizeligheid : 9
ooraandoening : 2
oorongemak : 1
oorsuizen : 16
overgevoeligheid voor geluid : 4
slechthorendheid : 4
voorbijgaande doofheid : 1
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 2
product etiketaangelegenheid : 1
verpakking van product moeilijk te openen : 1
Psychisch : 296
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 4
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 3
achtervolgingswaan : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 4
agressie : 7
angst : 12
Apathisch : 3
bedplassen : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 9
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 3
dissociatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 3
gedachte over zelfverwonding : 1
gestoord denken : 3
hallucinatie (visueel) : 18
hallucinaties : 38
head banging : 1
het uitblijven van een orgasme : 10
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 4
ijlen : 5
initiële insomnia : 2
libidoverlies : 2
nachtmerrie : 12
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 6
opzettelijke automutilatie : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 2
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 8
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 15
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 29
spraakzucht : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 2
stress : 1
tijdsperceptie gewijzigd : 1
uitgelaten stemming : 2
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 25
waandenkbeelden : 6
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 4
zenuwachtigheid : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 53
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 3
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 4
nekpijn : 2
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 2
spier ongemak : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 11
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 9
wervelkolomaandoening : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 39
ademhalingsfrequentie verlaagd : 2
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
afwijkend EEG : 1
algemene lichamelijke conditie : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 8
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 3
INR verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
natrium bloed verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 1
protrombinetijd verlengd : 1
thyroxine abnormaal : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 275
controleverlies van benen : 1
dorst : 1
energie verhoogd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 6
geneesmiddelinteractie : 36
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 15
gevoel abnormaal : 13
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 4
het koud hebben : 3
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
kater : 3
koorts : 6
koude rillingen : 7
lage lichaamstemperatuur : 2
lichaamszwakte : 14
loopstoornis : 4
malaise : 23
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 28
onverwacht effect : 15
perifeer oedeem : 10
perifere zwelling : 4
pijn : 5
pijn in de borstkas : 9
pijn op de toedieningsplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 7
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 23
vertraagde genezing : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
voedselinteractie : 2
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 5
zich zenuwachtig voelen : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 50
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
jicht : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 13
verminderde eetlust : 25
verstoorde eetlust : 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 36
aandoening van vulva : 1
cervicale afscheiding : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
endometriumaandoening : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 14
onregelmatige menstruatie : 2
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 1
prostaataandoening : 1
seksuele stoornis : 1
uitblijven zaadlozing : 2
vaginale afscheiding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 5
Zenuwstelsel : 551
aandachtstoornis : 12
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 3
ataxie : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 3
coma : 2
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 7
duizeligheid : 134
dyskinesie : 5
epilepsie : 4
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 12
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 34
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 9
geheugenverlies : 3
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 73
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 7
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 8
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 13
rusteloosheid; drang om te bewegen : 2
sedatie : 3
slaperigheid : 75
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
spierspasmen : 7
Spraakstoornis (algemeen) : 9
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 25
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 14
trilling/beving (tremor) : 34
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 6
verminderde gevoeligheid : 8
vermindering beoordelingsvermogen : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRAMADOL

Aantal meldingen 130.020
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
79.291
(61%)
45.980
(35%)
4.749
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.045
(1%)
22.024
(17%)
79.531
(61%)
25.087
(19%)
2.333
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.627
Bloed- en lymfestelsel : 768
Bloedvaten : 3.703
Chirurgische en medische verrichtingen : 313
Congenitale en genetische afwijkingen : 96
Endocrien syteem : 156
Hart : 4.531
Huid- en onderhuid : 20.342
Immuunsysteem : 3.653
Infecties en parasitaire aandoeningen : 947
Intoxicaties en letsels : 6.963
Lever en galwegen : 1.018
Maag-darmstelsel : 69.788
Neoplasmata : 163
Nier en urinewegen : 1.902
Oog : 2.581
Oor en evenwichtsorgaan : 2.195
Product aanlegenheden : 581
Psychisch : 13.228
Sociale omstandigheden : 707
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.437
Testuitslagen en onderzoeken : 3.479
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16.550
Voeding en stofwisseling : 1.991
Voortplantingsstelsel en borsten : 402
Zenuwstelsel : 31.703
Zwangerschap en perinatale periode : 99
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02AX06 PALEXIA (TAPENTADOL) Tablet met gereguleerde afgifte
2 N02AX06 TAPENTADOL Tablet met gereguleerde afgifte