Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ACETYLSALICYLZUUR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ACETYLSALICYLZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02BA01 ACETYLSALICYLZUUR Tablet
N02BA01 ALKA SELTZER (ACETYLSALICYLZUUR) Bruistablet
N02BA01 ASPEGIC (ACETYLSALICYLZUUR) Poeder injectievloeistof
N02BA01 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Kauwtablet, Tablet, Zakje
N02BA01 ASPRO (ACETYLSALICYLZUUR) Bruistablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Zweers, P., Hunsel van F. Ook bij lage dosis nsaid’s ernstige reacties mogelijk PW 2014 149(42):12-15
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 NSAID’s en acetylsalicylzuur worden door zwangere vrouwen gebruikt in het derde trimester 2020
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-8-2020.


ACETYLSALICYLZUUR

Aantal meldingen 54
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
23
(43%)
31
(57%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
astma : 1
bloedneus : 3
hemothorax : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 2
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 2
Bloedvaten : 3
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 28
angio-oedeem : 5
galbulten : 4
haaruitval : 2
huidaandoening : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
roodheid : 2
vervellen : 2
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 3
overgevoeligheid : 3
Maag-darmstelsel : 6
braken : 1
lipzwelling : 2
maag-darm bloeding : 1
maagzweer : 1
tintelingen mond : 1
Nier en urinewegen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 10
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ooglidzwelling : 3
oogzwelling : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 3
Psychisch : 4
Lusteloos : 1
rusteloosheid : 1
spanning : 1
Speech sound disorder : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
rugpijn : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11
geneesmiddelinteractie : 1
het koud hebben : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
niet lekker voelen : 1
oedeem : 2
onverwacht effect : 2
vermoeidheid : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 1
jicht : 1
Zenuwstelsel : 15
ataxie : 1
duizeligheid : 2
evenwichtsstoornis : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 3
slaap van slechte kwaliteit : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
stoornis van het schrijven : 1
trilling/beving (tremor) : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ACETYLSALICYLZUUR

Aantal meldingen 163.238
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
71.790
(44%)
84.304
(52%)
7.144
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.779
(1%)
49.028
(30%)
46.423
(28%)
62.455
(38%)
3.553
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 20.063
Bloed- en lymfestelsel : 13.469
Bloedvaten : 12.857
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.189
Congenitale en genetische afwijkingen : 790
Endocrien syteem : 236
Hart : 7.144
Huid- en onderhuid : 28.186
Immuunsysteem : 5.944
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.503
Intoxicaties en letsels : 17.418
Lever en galwegen : 1.881
Maag-darmstelsel : 62.164
Neoplasmata : 1.232
Nier en urinewegen : 7.928
Oog : 7.724
Oor en evenwichtsorgaan : 1.785
Product aanlegenheden : 870
Psychisch : 4.344
Sociale omstandigheden : 266
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.135
Testuitslagen en onderzoeken : 9.506
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.708
Voeding en stofwisseling : 3.235
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.403
Zenuwstelsel : 21.912
Zwangerschap en perinatale periode : 1.164
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02BA11 DIFLUNISAL Tablet
2 N02BA11 DOLACED (DIFLUNISAL) Tablet
3 N02BA15 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
4 N02BA15 CARBASALAATCALCIUM Zakje (poeder)
5 N02BA51 ASPIRINE C (ACETYLSALICYLZUUR/ASCORBINEZUUR) Bruistablet
6 N02BA51 MIGRAFIN (ACETYLSALICYLZUUR/METOCLOPRAMIDE) Zakje (poeder)
7 N02BA65 CARBASALAATCALCIUM, COMB.PREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA Overige toedieningsvormen