Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CARBAMAZEPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CARBAMAZEPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AF01 CARBAMAZEPINE Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil
N03AF01 TEGRETOL (CARBAMAZEPINE) Drank (suspensie), Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 carbamazepine CR switch probleem: switch van bruine versie (Novartis als innovator) naar witte versie (Katwijk als innovator) leidt tot verminderde werkzaamheid 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


CARBAMAZEPINE

Aantal meldingen 723
Ernstig 178
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
292
(40%)
425
(59%)
6
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 29
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 4
irritatie keel : 1
kortademigheid : 7
longbloeding : 1
longembolie : 5
longfibrose : 1
longvliesontsteking : 1
orofaryngeale pijn : 4
snurken : 1
sputum verkleurd : 1
Bloed- en lymfestelsel : 42
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hypochrome anemie) : 2
eosinofilie : 1
Immune trombocytopenie : 1
leukocytose : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 2
pancytopenie : 2
pseudolymfoom : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 10
trombocytopenie, neonataal : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 7
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 4
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 15
aderontsteking : 1
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
trombose : 4
trombose ader : 1
verhoging van de onderwaarde bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 5
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 3
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 12
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
trage regelmatige hartslag : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 244
acne : 1
allergische huidontsteking : 4
angio-oedeem : 5
blaar : 2
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erythema multiforme : 4
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 11
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 2
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 11
haaruitval : 17
huidaandoening : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 8
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 54
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 3
Jeuk : 26
jeukende huiduitslag : 10
Meerdere blauwe plekken : 4
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 8
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 8
rode huiduitslag : 12
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 6
Stevens-Johnson-syndroom : 9
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 9
Immuunsysteem : 22
anafylactische reactie : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 1
overgevoeligheid : 18
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
blaasontsteking : 1
faryngitis : 3
longsepsis : 1
ontsteking tandvlees : 3
orale candida infectie : 1
pustuleuze rash : 1
sepsis : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 14
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
ontsteking van de slokdarmwand : 1
overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 4
val : 2
zonnebrand : 1
Lever en galwegen : 16
afwijkende leverfunctie : 7
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 146
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 3
abnormale ontlasting : 1
alvleesklierontsteking : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 2
braken : 14
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 9
caries tanden : 2
chronische ontsteking alvleesklier : 2
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 16
droge mond : 9
groei van het tandvlees : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 1
losse tand : 1
maag verwijding : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 33
obstipatie, verstopping : 6
ontsteking mondholte : 8
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 2
orale lichen planus : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 3
tanden bros : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 2
tandverlies : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 3
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
winderigheid : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 18
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 3
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 44
accomodatiestoornis ooglens : 3
dubbelzien : 13
gezichtsvermogen afgenomen : 10
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oculogyrische crisis : 2
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
oogpijn : 1
retinavene occlusie : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 22
Auditory disorder : 1
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 4
oorpruritus : 1
oorsuizen : 12
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 68
achtervolgingswaan : 1
agressie : 4
angst : 3
Apathisch : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 6
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
fobie : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 3
ijlen : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
obsessieve gedachten : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 1
stemmingsstoornis : 1
tandenknarsen : 1
tic : 3
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 6
waandenkbeelden : 4
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 34
dwangstand van het hoofd : 1
gewrichtspijn : 5
kaakklem : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
osteoporose : 3
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 7
spierspasmen : 4
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 37
alkalisch fosfatase verhoogd : 2
CSV test abnormaal : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 7
gewicht verhoogd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
natrium bloed verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 8
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 2
versnelde boedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 216
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelinteractie : 43
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
koorts : 29
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 3
malaise : 11
oedeem : 3
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 35
perifeer oedeem : 6
perifere zwelling : 1
pijn : 5
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 3
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 38
verslechtering van de aandoening : 3
zich dronken voelen : 3
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 3
Voeding en stofwisseling : 34
enzymafwijkingen : 1
folaatdeficiëntie : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hyper-HDL-cholesterolemie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 18
toegenomen eetlust : 1
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verminderde eetlust : 4
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
abnormale terugtrekking bloeding : 1
borstpijn : 1
genitaal oedeem : 1
impotentie : 4
Intermenstrual bleeding : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 1
tepelpijn : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
Zenuwstelsel : 314
aandachtstoornis : 13
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 4
ataxie : 11
aura : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (choreoathetose) : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 3
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
duizeligheid : 56
dyskinesie : 4
epilepsie : 21
evenwichtsstoornis : 5
flauwvallen : 1
Focal dyscognitive seizures : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 9
geheugenverlies : 4
hoofdpijn : 33
migraine : 2
Motorische disfunctie : 1
multiple system atrophy : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 2
partieel insult : 1
petit mal epilepsie : 3
presyncope : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
Sensory processing sensitivity : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 32
smaakverlies : 4
spierspasmen : 4
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 6
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 6
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 5
toegenomen spierspanning (dystonie) : 4
toeval (convulsie) : 33
trilling/beving (tremor) : 6
verhoogde spanning : 1
verlamming : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CARBAMAZEPINE

Aantal meldingen 73.910
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
39.063
(53%)
30.720
(42%)
4.127
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.911
(3%)
22.189
(30%)
20.278
(27%)
26.154
(35%)
3.378
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.572
Bloed- en lymfestelsel : 6.325
Bloedvaten : 1.807
Chirurgische en medische verrichtingen : 387
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.205
Endocrien syteem : 760
Hart : 1.871
Huid- en onderhuid : 26.733
Immuunsysteem : 1.930
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.955
Intoxicaties en letsels : 5.922
Lever en galwegen : 3.853
Maag-darmstelsel : 8.584
Neoplasmata : 495
Nier en urinewegen : 1.485
Oog : 2.919
Oor en evenwichtsorgaan : 1.255
Product aanlegenheden : 967
Psychisch : 6.245
Sociale omstandigheden : 219
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.394
Testuitslagen en onderzoeken : 7.247
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.480
Voeding en stofwisseling : 4.347
Voortplantingsstelsel en borsten : 890
Zenuwstelsel : 19.317
Zwangerschap en perinatale periode : 900
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N03AF02 OXCARBAZEPINE Filmomhulde tablet
2 N03AF02 TRILEPTAL (OXCARBAZEPINE) Drank (suspensie), Filmomhulde tablet
3 N03AF03 INOVELON (RUFINAMIDE) Drank (suspensie), Tablet