Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CARBAMAZEPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CARBAMAZEPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AF01 CARBAMAZEPINE Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil
N03AF01 TEGRETOL (CARBAMAZEPINE) Drank (suspensie), Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 13-4-2021.


CARBAMAZEPINE

Aantal meldingen 670
Ernstig 167
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
277
(41%)
388
(58%)
5
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 26
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 4
kortademigheid : 6
longbloeding : 1
longembolie : 4
longfibrose : 1
longvliesontsteking : 1
orofaryngeale pijn : 4
snurken : 1
sputum verkleurd : 1
Bloed- en lymfestelsel : 36
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hypochrome anemie) : 2
eosinofilie : 1
Immune trombocytopenie : 1
leukocytose : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
pseudolymfoom : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 9
trombocytopenie, neonataal : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 4
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 4
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 15
aderontsteking : 1
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
trombose : 4
trombose ader : 1
verhoging van de onderwaarde bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 4
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 11
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 220
acne : 1
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 5
blaar : 1
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erythema multiforme : 4
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 10
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 2
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 11
haaruitval : 15
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 7
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 51
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 3
Jeuk : 22
jeukende huiduitslag : 9
Meerdere blauwe plekken : 3
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 8
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 7
rode huiduitslag : 10
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 4
Stevens-Johnson-syndroom : 8
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 8
Immuunsysteem : 21
anafylactische reactie : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 1
overgevoeligheid : 17
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12
faryngitis : 3
longsepsis : 1
ontsteking tandvlees : 3
orale candida infectie : 1
pustuleuze rash : 1
sepsis : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 11
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 1
overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 4
val : 2
Lever en galwegen : 16
afwijkende leverfunctie : 7
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 130
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 3
alvleesklierontsteking : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 14
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 8
caries tanden : 2
chronische ontsteking alvleesklier : 2
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 13
droge mond : 7
groei van het tandvlees : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
lipblaar : 1
losse tand : 1
maag verwijding : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 30
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking mondholte : 8
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 2
tanden bros : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 2
tandverlies : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 3
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 16
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 40
accomodatiestoornis ooglens : 3
dubbelzien : 11
gezichtsvermogen afgenomen : 8
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oculogyrische crisis : 2
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
oogpijn : 1
retinavene occlusie : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 19
Auditory disorder : 1
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 3
oorpruritus : 1
oorsuizen : 10
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 60
achtervolgingswaan : 1
agressie : 3
angst : 3
Apathisch : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 5
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
fobie : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 3
ijlen : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
obsessieve gedachten : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
stemmingsstoornis : 1
tandenknarsen : 1
tic : 2
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 5
waandenkbeelden : 4
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 31
gewrichtspijn : 5
kaakklem : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
osteoporose : 3
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 6
spierspasmen : 4
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 37
alkalisch fosfatase verhoogd : 2
CSV test abnormaal : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 7
gewicht verhoogd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
natrium bloed verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 8
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 2
versnelde boedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 192
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelinteractie : 42
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
koorts : 25
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 3
malaise : 7
oedeem : 3
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 33
perifeer oedeem : 6
perifere zwelling : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 30
verslechtering van de aandoening : 3
zich dronken voelen : 3
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 28
enzymafwijkingen : 1
folaatdeficiëntie : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hyper-HDL-cholesterolemie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 13
toegenomen eetlust : 1
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verminderde eetlust : 3
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 15
abnormale terugtrekking bloeding : 1
borstpijn : 1
genitaal oedeem : 1
impotentie : 4
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
tepelpijn : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
Zenuwstelsel : 278
aandachtstoornis : 11
afwijkend coördinatievermogen : 3
ataxie : 10
aura : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (choreoathetose) : 1
coma : 3
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
duizeligheid : 50
dyskinesie : 4
epilepsie : 18
evenwichtsstoornis : 5
flauwvallen : 1
Focal dyscognitive seizures : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 4
hoofdpijn : 26
migraine : 2
Motorische disfunctie : 1
multiple system atrophy : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 2
partieel insult : 1
petit mal epilepsie : 3
presyncope : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 29
smaakverlies : 3
spierspasmen : 4
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 6
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 5
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 4
toegenomen spierspanning (dystonie) : 4
toeval (convulsie) : 33
trilling/beving (tremor) : 5
verhoogde spanning : 1
verlamming : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CARBAMAZEPINE

Aantal meldingen 66.526
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
35.098
(53%)
27.783
(42%)
3.645
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.394
(2%)
19.676
(30%)
17.672
(27%)
24.468
(37%)
3.316
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.383
Bloed- en lymfestelsel : 6.059
Bloedvaten : 1.678
Chirurgische en medische verrichtingen : 341
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.107
Endocrien syteem : 708
Hart : 1.732
Huid- en onderhuid : 24.282
Immuunsysteem : 1.786
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.752
Intoxicaties en letsels : 4.922
Lever en galwegen : 3.632
Maag-darmstelsel : 7.593
Neoplasmata : 451
Nier en urinewegen : 1.386
Oog : 2.581
Oor en evenwichtsorgaan : 1.112
Product aanlegenheden : 715
Psychisch : 5.608
Sociale omstandigheden : 189
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.181
Testuitslagen en onderzoeken : 6.763
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.628
Voeding en stofwisseling : 3.982
Voortplantingsstelsel en borsten : 823
Zenuwstelsel : 17.145
Zwangerschap en perinatale periode : 816
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N03AF02 OXCARBAZEPINE Filmomhulde tablet
2 N03AF02 TRILEPTAL (OXCARBAZEPINE) Drank (suspensie), Filmomhulde tablet
3 N03AF03 INOVELON (RUFINAMIDE) Drank (suspensie), Tablet