Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

OXCARBAZEPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OXCARBAZEPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AF02 OXCARBAZEPINE Filmomhulde tablet
N03AF02 TRILEPTAL (OXCARBAZEPINE) Drank (suspensie), Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 trileptal en andere spiegels door nieuwe filmomhulde tabletten. 2007
2 Nieuwe formulering Trileptal® tabletten 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-10-2022.


OXCARBAZEPINE

Aantal meldingen 119
Ernstig 29
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
39
(33%)
79
(66%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
hoesten : 1
kortademigheid : 2
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
eosinofilie : 1
pseudolymfoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 4
aderaandoening handen en voeten : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
Huid- en onderhuid : 26
acne : 1
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
galbulten : 1
haaruitval : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 6
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
verandering haartextuur : 1
Immuunsysteem : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
tandinfectie : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
Intoxicaties en letsels : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 16
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 2
buikpijn : 1
diarree : 2
droge mond : 1
misselijkheid : 5
necrotiserende colitis : 1
obstipatie, verstopping : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 1
Neoplasmata : 1
acute leukemie : 1
Nier en urinewegen : 4
nierfunctie verminderd : 1
nierstenen : 1
uitblijven van urineproductie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 6
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 10
emotionele labiliteit : 1
gedragsproblemen : 1
onrust : 1
slapeloosheid : 4
tachyphrenia : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 2
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 5
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
koorts : 2
lichaamszwakte : 2
oedeem : 1
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 2
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 2
Voeding en stofwisseling : 15
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 13
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 32
ataxie : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 4
epilepsie : 4
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 6
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 2
toeval (convulsie) : 5
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OXCARBAZEPINE

Aantal meldingen 15.807
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.369
(53%)
6.493
(41%)
945
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
51
(0%)
7.399
(47%)
3.345
(21%)
4.946
(31%)
66
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 611
Bloed- en lymfestelsel : 680
Bloedvaten : 414
Chirurgische en medische verrichtingen : 185
Congenitale en genetische afwijkingen : 132
Endocrien syteem : 179
Hart : 487
Huid- en onderhuid : 3.415
Immuunsysteem : 385
Infecties en parasitaire aandoeningen : 481
Intoxicaties en letsels : 1.723
Lever en galwegen : 316
Maag-darmstelsel : 2.036
Neoplasmata : 109
Nier en urinewegen : 291
Oog : 807
Oor en evenwichtsorgaan : 250
Product aanlegenheden : 420
Psychisch : 2.523
Sociale omstandigheden : 97
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 655
Testuitslagen en onderzoeken : 1.743
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.203
Voeding en stofwisseling : 2.269
Voortplantingsstelsel en borsten : 159
Zenuwstelsel : 5.933
Zwangerschap en perinatale periode : 185
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N03AF01 CARBAMAZEPINE Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil
2 N03AF01 TEGRETOL (CARBAMAZEPINE) Drank (suspensie), Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
3 N03AF03 INOVELON (RUFINAMIDE) Drank (suspensie), Tablet