Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PRAMIPEXOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in PRAMIPEXOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


PRAMIPEXOL

Aantal meldingen 244
Ernstig 24
Geslacht
Man
Vrouw
85
(35%)
159
(65%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
bloedneus : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 1
hik : 3
kortademigheid : 2
neusverstopping : 2
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Immune trombocytopenie : 1
Bloedvaten : 7
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 2
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 8
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 27
eczeem : 1
galbulten : 3
haaruitval : 6
huiduitslag : 3
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 2
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 7
reactie op zonlicht : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
longontsteking : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 6
medicatiefout : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Producttoedieningsfout : 1
tandbreuk : 1
val : 1
zonnebrand : 1
Maag-darmstelsel : 47
braakneiging : 1
braken : 5
buikpijn : 1
diarree : 1
droge mond : 4
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 22
obstipatie, verstopping : 3
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandvlees bloeding : 2
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 9
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 19
Afwijking oogbeweging : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 4
oogpijn : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 2
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 2
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 102
abnormaal gedrag : 3
abnormale dromen : 2
afhankelijkheid : 1
agressie : 1
angst : 1
Apathisch : 1
compulsief seksueel gedrag : 3
compulsief winkelen : 4
depressie : 1
depressieve stemming : 2
Derealisatie : 1
gokverslaving : 9
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 6
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hyperseksualiteit : 1
impulsbeheersingsstoornis : 4
impulsief gedrag : 1
manie : 1
nachtmerrie : 3
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 4
onrust : 7
persoonlijkheidsverandering : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 14
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
verhoogd libido : 4
verwarde toestand : 5
waandenkbeelden : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
gokken : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 35
artrose : 1
dwangstand van het hoofd : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 5
pijn in arm of been : 5
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 7
spierzwakte : 2
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
thyroxine vrij verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 95
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 13
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
loopstoornis : 2
malaise : 4
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 14
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 2
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
schreeuwen : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 4
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 14
verslechtering van de aandoening : 5
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 10
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 2
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
aandoening scrotum : 1
borstcyste : 1
Zenuwstelsel : 89
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
branderige slijmvliezen : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 13
dyskinesie : 3
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 20
hypersomnie : 1
migraine : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 2
perifere zenuwpijn : 1
pleurothotonus : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 8
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 10
spierverslapping : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 2
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verstoorde smaak : 2
ziekte van Parkinson : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PRAMIPEXOL

Aantal meldingen 13.090
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.467
(49%)
5.439
(42%)
1.184
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
50
(0%)
6.659
(51%)
1.672
(13%)
4.542
(35%)
167
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 667
Bloed- en lymfestelsel : 118
Bloedvaten : 534
Chirurgische en medische verrichtingen : 101
Congenitale en genetische afwijkingen : 34
Endocrien syteem : 61
Hart : 498
Huid- en onderhuid : 750
Immuunsysteem : 159
Infecties en parasitaire aandoeningen : 358
Intoxicaties en letsels : 1.471
Lever en galwegen : 94
Maag-darmstelsel : 1.867
Neoplasmata : 131
Nier en urinewegen : 304
Oog : 473
Oor en evenwichtsorgaan : 143
Product aanlegenheden : 265
Psychisch : 5.258
Sociale omstandigheden : 522
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.138
Testuitslagen en onderzoeken : 964
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.126
Voeding en stofwisseling : 606
Voortplantingsstelsel en borsten : 146
Zenuwstelsel : 4.300
Zwangerschap en perinatale periode : 33
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N04BC01 BROMOCRIPTINE Capsule
2 N04BC01 PARLODEL (BROMOCRIPTINE) Capsule
3 N04BC02 PERGOLIDE Tablet
4 N04BC02 PERMAX (PERGOLIDE) Tablet
5 N04BC04 ADARTREL (ROPINIROL) Omhulde tablet
6 N04BC04 REQUIP (ROPINIROL) Omhulde tablet
7 N04BC04 REQUIP MODUTAB (ROPINIROL) Tablet met gereguleerde afgifte
8 N04BC04 ROPINIROL Omhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
9 N04BC07 APO-GO (APOMORFINE) Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
10 N04BC07 APOMORFINE Infusievloeistof
11 N04BC07 DACEPTON (APOMORFINE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
12 N04BC09 NEUPRO (ROTIGOTINE) Pleister