Lareb Databank

Opnieuw zoeken

HALOPERIDOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HALOPERIDOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AD01 HALDOL (HALOPERIDOL) Drank, Injectievloeistof, Tablet
N05AD01 HALDOL-JANSSEN (HALOPERIDOL) Tablet
N05AD01 HALOPERIDOL Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Cohen D, Diemont W.L Verergering van schizoaffectieve stoornis door interactie tussen haloperidol en carbamazepine Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2002 146(41):1942-1944 Download publicatie

2 Slooff V.D, Spaans E, van Puijenbroek E.P, Jessurun N, van Beusekom B.S, de Hoog M, Tibboel D, de Wildt S.N Adverse events of haloperidol for the treatment of delirium in critically ill children Intensive Care Medicine 2014 40 DOI
3 Slooff V.D, van den Dungen D.K, van Beusekom B.S, Jessurun N, Ista E, Tibboel D, de Wildt S.N Monitoring haloperidol plasma concentration and associated adverse events in critically III children with delirium: first results of a clinical protocol aimed to monitor efficacy and safety Pediatric Critical Care Medicine 2018 19 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Haloperidol and visual disturbances 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


HALOPERIDOL

Aantal meldingen 310
Ernstig 94
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
133
(43%)
169
(55%)
8
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
beklemming keel : 1
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 5
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 3
longinfarct : 1
loopneus : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedvaten : 11
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 3
trombose ader : 2
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 2
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 9
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartstilstand : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 15
acne : 2
eczeem : 1
galbulten : 1
haargroei abnormaal : 1
huidaandoening : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 2
roodheid : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
blaasontsteking : 1
borstontsteking : 1
hersenvliesontsteking : 1
huidinfectie door schimmels : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
onychomycose : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 1
val : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht (cholestatisch) : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 48
anorectaal ongemak : 1
braakneiging : 2
braken : 2
diarree : 1
droge mond : 10
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 4
hyperchloorhydrie : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
misselijkheid : 6
obstipatie, verstopping : 4
protrusie tong : 1
slikken pijnlijk : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 10
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
Nier en urinewegen : 12
aandoening urinelozing : 1
incontinentie : 2
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 3
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 26
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lagophthalmos : 1
lichtschuwheid : 1
oculogyrische crisis : 4
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
scherpzien gereduceerd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 2
doofheid : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 74
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 4
angst : 2
Apathisch : 3
depressie : 2
depressieve stemming : 4
emotionele armoede : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
hyperseksualiteit : 1
ijlen : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 3
onrust : 1
Psychotic symptom : 1
rusteloosheid : 8
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 6
sociaal vermijdingsgedrag : 2
spraakarmoede : 1
stress : 1
suïcidaal gedrag : 1
tandenknarsen : 1
tic : 2
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 5
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 47
dwangstand van het hoofd : 1
dwerggroei : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 6
gewrichtspijn : 2
kaakaandoening : 1
kaakklem : 2
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 2
skeletspierstijfheid : 7
Spierpijn : 3
spierspasmen : 7
spierstijfheid : 10
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 23
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 8
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 3
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 77
geneesmiddelinteractie : 20
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
huilen : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 7
koude rillingen : 1
lage lichaamstemperatuur : 2
littekenvorming op de injectieplaats : 1
loopstoornis : 6
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 1
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 14
abnormale gewichtstoename : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 4
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 4
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 14
genitale hypo-esthesie : 1
hypospermie : 1
impotentie : 5
melkafscheiding : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 169
aandachtstoornis : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
bradykinesie : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
coma : 1
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
dementie met Lewy-lichaampjes : 1
duizeligheid : 5
dyskinesie : 3
evenwichtsstoornis : 4
extrapiramidale aandoening : 14
freezing phenomenon : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 5
grimassen : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 11
insultachtige fenomenen : 1
kwijlen : 1
maligne neuroleptica syndroom : 8
Motorische disfunctie : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige bewegingsdrang : 3
rabbit-syndroom : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 7
sedatie : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 19
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 12
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 7
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 5
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 12
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 13
verhoogde spanning : 2
verminderd bewustzijn : 5
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale groeibeperking : 1
premature baby : 1
voortijdige bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HALOPERIDOL

Aantal meldingen 33.566
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.025
(42%)
17.643
(53%)
1.898
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.011
(3%)
11.700
(35%)
8.328
(25%)
11.488
(34%)
1.039
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.663
Bloed- en lymfestelsel : 959
Bloedvaten : 1.435
Chirurgische en medische verrichtingen : 244
Congenitale en genetische afwijkingen : 154
Endocrien syteem : 275
Hart : 1.930
Huid- en onderhuid : 1.806
Immuunsysteem : 559
Infecties en parasitaire aandoeningen : 621
Intoxicaties en letsels : 2.628
Lever en galwegen : 618
Maag-darmstelsel : 3.152
Neoplasmata : 112
Nier en urinewegen : 1.003
Oog : 1.245
Oor en evenwichtsorgaan : 146
Product aanlegenheden : 179
Psychisch : 5.634
Sociale omstandigheden : 216
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.651
Testuitslagen en onderzoeken : 2.954
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.493
Voeding en stofwisseling : 1.224
Voortplantingsstelsel en borsten : 627
Zenuwstelsel : 18.250
Zwangerschap en perinatale periode : 138
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AD05 DIPIPERON (PIPAMPERON) Druppels, Tablet
2 N05AD05 PIPAMPERON Tablet
3 N05AD06 BROOMPERIDOL Druppels, Injectie
4 N05AD06 IMPROMEN (BROOMPERIDOL) Druppels
5 N05AD06 IMPROMEN DECANOAS (BROOMPERIDOL) Injectievloeistof
6 N05AD07 BENPERIDOL-NEURAXPHARM (BENPERIDOL) Druppels
7 N05AD08 DEHYDROBENZPERIDOL (DROPERIDOL) Injectievloeistof
8 N05AD08 DROPERIDOL Injectievloeistof
9 N05AD08 DROPERIDOL Overige toedieningsvormen