Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ZUCLOPENTIXOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZUCLOPENTIXOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AF05 CISORDINOL (ZUCLOPENTIXOL) Druppels, Injectievloeistof, Tablet
N05AF05 ZUCLOPENTIXOL Druppels, Injectie, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Wegewijs M.A., Beers E., Loonen A. Antipsychotic drug use and hypothermia. Reported cases in literature and WHO database (abstract) BJCP 2006 62(6):736-737
2 Heeringa M., Grootheest van A.C. Atypische antipsychotica (ingezonden) NTVG 2000 144(43):2078-79
3 Bijl A.M.H. Diabetes door atypische antipsychotica; niet alleen door gewichtstoename PW 2006 141(5):164-165
4 Mannesse C.K., Puijenbroek van E.P., Janssen P.A.F. Hyponatraemia as an adverse drug reaction of antipsychotic drugs: a case-control study in Vigibase Drug Safety 2010 33(7);569-78
5 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
6 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


ZUCLOPENTIXOL

Aantal meldingen 202
Ernstig 61
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
86
(43%)
115
(57%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 12
gevoel te stikken : 1
hik : 1
hypoventilatie : 1
kortademigheid : 4
longembolie : 2
longontsteking : 1
loopneus : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 11
flauwvallen : 3
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 3
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
rookcessatietherapie : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 4
hartstilstand : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 31
eczeem : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 6
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
toename huidpigment : 1
vervellen : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 4
val : 2
vergiftiging : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 30
braken : 1
buikklachten : 1
caries tanden : 1
diarree : 5
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maag-darm bloeding : 2
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking van de huig : 1
tandvlees aandoening : 1
tongoedeem : 1
verhemelte zwelling (palatum zwelling) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 9
incontinentie : 1
nefrogene diabetes insipidus : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 4
Oog : 11
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
oculogyrische crisis : 1
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
oogzenuw aandoening : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
cerumen samengeperst : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 58
abnormaal gedrag : 2
afgestompt affect : 1
agressie : 2
angst : 3
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 5
dissociatieve stoornis : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 1
manie : 3
nachtmerrie : 2
negatieve gedachten : 1
obsessieve gedachten : 1
onrust : 2
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 3
slapeloosheid : 1
sociaal vermijdingsgedrag : 1
spanning : 1
staren : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 7
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 20
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
kaakaandoening : 1
kaakklem : 1
Myopathie : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 3
skeletspierstijfheid : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 2
spierstijfheid : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 9
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 5
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 5
koorts : 1
lage lichaamstemperatuur : 4
malaise : 2
oedeem : 2
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 6
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 12
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypofagie : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
toegenomen eetlust : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 1
impotentie : 4
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 3
melkafscheiding : 2
pijn testikels : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 77
aandachtstoornis : 1
bewegingsstoornis : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 5
dyskinesie : 6
epilepsie : 1
extrapiramidale aandoening : 3
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
herseninfarct : 1
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 7
maligne neuroleptica syndroom : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 5
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 1
titubatie van hoofd : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 4
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verminderd bewustzijn : 4
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZUCLOPENTIXOL

Aantal meldingen 3.922
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.552
(40%)
2.202
(56%)
168
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
137
(3%)
177
(5%)
316
(8%)
3.017
(77%)
275
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 251
Bloed- en lymfestelsel : 188
Bloedvaten : 215
Chirurgische en medische verrichtingen : 28
Congenitale en genetische afwijkingen : 16
Endocrien syteem : 34
Hart : 262
Huid- en onderhuid : 269
Immuunsysteem : 38
Infecties en parasitaire aandoeningen : 95
Intoxicaties en letsels : 367
Lever en galwegen : 78
Maag-darmstelsel : 406
Neoplasmata : 22
Nier en urinewegen : 150
Oog : 166
Oor en evenwichtsorgaan : 18
Product aanlegenheden : 10
Psychisch : 571
Sociale omstandigheden : 44
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 363
Testuitslagen en onderzoeken : 423
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 925
Voeding en stofwisseling : 150
Voortplantingsstelsel en borsten : 180
Zenuwstelsel : 1.838
Zwangerschap en perinatale periode : 24
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AF01 FLUANXOL (FLUPENTIXOL) Injectievloeistof, Tablet
2 N05AF01 FLUPENTIXOL Injectie, Tablet
3 N05AF03 TRUXAL (CHLOORPROTIXEEN) Filmomhulde tablet