Lareb Databank

Opnieuw zoeken

OXAZEPAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in OXAZEPAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05BA04 OXAZEPAM Drank (suspensie), Tablet
N05BA04 SERESTA (OXAZEPAM) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-3-2023.


OXAZEPAM

Aantal meldingen 291
Ernstig 43
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
87
(30%)
203
(70%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 17
ademstilstand : 1
afwijkende ademhaling : 1
beklemming keel : 1
droge keel : 1
hik : 2
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 4
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 1
stoornis in de gasuitwisseling : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 1
verstikking bij pasgeborene : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
spontaan hematoom : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 8
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 14
hartkloppingen : 12
trage hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 47
acne : 1
angio-oedeem : 2
galbulten : 5
haaruitval : 3
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 11
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 8
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 9
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Intoxicaties en letsels : 8
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
opzettelijke overdosis : 3
overdosis : 2
val : 2
Maag-darmstelsel : 54
aandoening maag-darmstelsel : 1
boeren : 2
braken : 4
buikklachten : 3
buikpijn : 3
diarree : 8
droge mond : 6
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 16
obstipatie, verstopping : 2
pijn in de bovenbuik : 1
rectale afscheiding : 1
tintelingen mond : 1
verkleurde ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 5
incontinentie : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 2
Oog : 17
Anisocoria : 3
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ongemak in het oog : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
overmatig oogknipperen : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 3
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 4
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 1
product substitutieaangelegenheid : 3
Psychisch : 152
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 2
afhankelijkheid : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 5
agressie : 7
angst : 15
angststoornis : 1
Apathisch : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 10
desoriëntatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 3
gelijkmatige stemming : 1
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 6
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
ijlen : 1
nachtmerrie : 17
onrust : 6
ontremming : 1
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 2
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 3
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 4
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 6
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemmingswisselingen : 2
stotteren : 1
stress : 2
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 1
zelfmoord : 5
zelfmoordgedachte : 7
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 23
artrose : 1
compartimentsyndroom : 1
gewrichtspijn : 2
gewrichtsstijfheid : 2
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 6
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 6
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 111
dorst : 4
Drug effect faster than expected : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 10
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 9
gevoel abnormaal : 5
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 2
het heet hebben : 5
het koud hebben : 1
honger : 1
huilen : 3
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 2
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 7
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 4
onverwacht effect : 13
paradoxale geneesmiddelenreactie : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 3
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
Therapeutisch product effect verlengd : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 5
Gluten sensitivity : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 106
aandachtstoornis : 1
ataxie : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 1
duizeligheid : 15
dyskinesie : 2
een verlaagde spierspanning : 1
Electric shock sensation : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 6
hoofdpijn : 16
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 5
Polyneuropathie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap paralyse : 1
slaperigheid : 14
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 8
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verhoogde spanning : 2
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OXAZEPAM

Aantal meldingen 9.280
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.029
(54%)
4.012
(43%)
239
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
19
(0%)
831
(9%)
157
(2%)
7.756
(84%)
517
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 774
Bloed- en lymfestelsel : 267
Bloedvaten : 493
Chirurgische en medische verrichtingen : 49
Congenitale en genetische afwijkingen : 80
Endocrien syteem : 39
Hart : 549
Huid- en onderhuid : 834
Immuunsysteem : 42
Infecties en parasitaire aandoeningen : 202
Intoxicaties en letsels : 2.711
Lever en galwegen : 289
Maag-darmstelsel : 699
Neoplasmata : 40
Nier en urinewegen : 237
Oog : 318
Oor en evenwichtsorgaan : 108
Product aanlegenheden : 49
Psychisch : 3.306
Sociale omstandigheden : 189
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 357
Testuitslagen en onderzoeken : 572
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.799
Voeding en stofwisseling : 344
Voortplantingsstelsel en borsten : 65
Zenuwstelsel : 3.468
Zwangerschap en perinatale periode : 102
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05BA01 DIAZEMULS (DIAZEPAM) Injectie
2 N05BA01 DIAZEPAM Drank, Injectievloeistof, Klysma, Tablet
3 N05BA01 STESOLID (DIAZEPAM) Klysma
4 N05BA02 CHLOORDIAZEPOXIDE Capsule
5 N05BA02 CHLORDIAZEPOXIDUM Tablet
6 N05BA05 CLORAZEPINEZUUR Capsule, Injectie, Tablet
7 N05BA05 TRANXENE (CLORAZEPINEZUUR) Capsule, Tablet
8 N05BA06 LORAZEPAM Drank, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet
9 N05BA06 TEMESTA (LORAZEPAM) Injectievloeistof
10 N05BA08 BROMAZEPAM Tablet
11 N05BA09 CLOBAZAM Capsule, Drank (suspensie), Tablet
12 N05BA09 FRISIUM (CLOBAZAM) Tablet
13 N05BA10 KETAZOLAM Overige toedieningsvormen
14 N05BA11 REAPAM (PRAZEPAM) Tablet
15 N05BA12 ALPRAZOLAM Tablet
16 N05BA12 XANAX (ALPRAZOLAM) Tablet met gereguleerde afgifte