Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CLOBAZAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CLOBAZAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05BA09 CLOBAZAM Capsule, Drank (suspensie), Tablet
N05BA09 FRISIUM (CLOBAZAM) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


CLOBAZAM

Aantal meldingen 64
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
25
(39%)
38
(59%)
1
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
bloedneus : 1
hypoventilatie : 1
kortademigheid : 1
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 1
Hart : 2
hartaandoening : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 4
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
vergiftiging : 1
Maag-darmstelsel : 8
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 2
maag verwijding : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 2
Nier en urinewegen : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
Oog : 3
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 28
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis : 1
agressie : 3
angst : 2
depressieve stemming : 3
hallucinatie (visueel) : 1
minderwaardigheidscomplex : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 3
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordpoging : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
gewrichtspijn : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 2
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 1
bloedtest abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 4
huilen : 1
koude rillingen : 1
lage lichaamstemperatuur : 2
malaise : 2
onverwacht effect : 4
pijn : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 2
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 34
afwijkend coördinatievermogen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 4
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 3
migraine : 1
overactiviteit : 2
Polyneuropathie : 1
slaperigheid : 4
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 2
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 1
Visual agnosia : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLOBAZAM

Aantal meldingen 9.651
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.336
(45%)
3.913
(41%)
1.402
(15%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
124
(1%)
4.730
(49%)
1.795
(19%)
2.904
(30%)
98
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 417
Bloed- en lymfestelsel : 228
Bloedvaten : 133
Chirurgische en medische verrichtingen : 113
Congenitale en genetische afwijkingen : 235
Endocrien syteem : 26
Hart : 155
Huid- en onderhuid : 898
Immuunsysteem : 74
Infecties en parasitaire aandoeningen : 374
Intoxicaties en letsels : 1.592
Lever en galwegen : 161
Maag-darmstelsel : 813
Neoplasmata : 36
Nier en urinewegen : 159
Oog : 267
Oor en evenwichtsorgaan : 98
Product aanlegenheden : 163
Psychisch : 1.660
Sociale omstandigheden : 48
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 282
Testuitslagen en onderzoeken : 742
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.807
Voeding en stofwisseling : 435
Voortplantingsstelsel en borsten : 79
Zenuwstelsel : 4.777
Zwangerschap en perinatale periode : 155
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05BA01 DIAZEMULS (DIAZEPAM) Injectie
2 N05BA01 DIAZEPAM Drank, Injectievloeistof, Klysma, Tablet
3 N05BA01 STESOLID (DIAZEPAM) Klysma
4 N05BA02 CHLOORDIAZEPOXIDE Capsule
5 N05BA02 CHLORDIAZEPOXIDUM Tablet
6 N05BA04 OXAZEPAM Drank (suspensie), Tablet
7 N05BA04 SERESTA (OXAZEPAM) Tablet
8 N05BA05 CLORAZEPINEZUUR Capsule, Injectie, Tablet
9 N05BA05 TRANXENE (CLORAZEPINEZUUR) Capsule, Tablet
10 N05BA06 LORAZEPAM Drank, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet
11 N05BA06 TEMESTA (LORAZEPAM) Injectievloeistof
12 N05BA08 BROMAZEPAM Tablet
13 N05BA10 KETAZOLAM Overige toedieningsvormen
14 N05BA11 REAPAM (PRAZEPAM) Tablet
15 N05BA12 ALPRAZOLAM Tablet
16 N05BA12 XANAX (ALPRAZOLAM) Tablet met gereguleerde afgifte