Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

MIDAZOLAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MIDAZOLAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CD08 DORMICUM (MIDAZOLAM) Injectievloeistof, Tablet
N05CD08 MIDAZOLAM Drank, Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Klysma, Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Benzodiazepines and suicidal ideation and completed suicide 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 15-6-2021.


MIDAZOLAM

Aantal meldingen 72
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
31
(43%)
40
(56%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
ademhalingsproblemen (apneu) : 3
ademstilstand : 1
bloedneus : 1
hoesten : 2
loopneus : 2
neusklachten : 1
neusverstopping : 3
onderdrukking ademhaling : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 2
perforatie neus-tussenschot : 1
trage ademhaling (bradypnoe) : 1
Bloedvaten : 1
lage bloeddruk : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartstilstand : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 8
huidreactie : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 1
rode huiduitslag : 1
schilferende huiduitslag met pukkels : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
neus-keelontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 5
accidentele blootstelling aan product door kind : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 2
Product use issue : 1
Producttoedieningsfout : 1
Maag-darmstelsel : 3
lipzwelling : 1
tintelingen mond : 1
verkleurde ontlasting : 1
Oog : 3
droog oog : 1
dubbelzien : 1
pupil vernauwing : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 36
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 3
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 2
angst : 1
Derealisatie : 1
dissociatie : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 1
hallucinaties : 2
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 3
opzettelijke automutilatie : 1
prikkelbaarheid : 1
Psychotic symptom : 1
rusteloosheid : 3
somnabulisme : 5
tandenknarsen : 1
tic : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
kaakklem : 1
Spierpijn : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gewicht verlaagd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 2
injectieplaatsverharding : 1
onverwacht effect : 1
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
pijn op de injectieplaats : 1
schreeuwen : 1
Voeding en stofwisseling : 2
hunkering naar voedsel : 1
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 30
bewegingsarmoede : 1
branderig gevoel : 1
coma : 1
duizeligheid : 3
epilepsie : 1
flauwvallen : 2
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 2
grimassen : 1
hoofdpijn : 3
hypersomnie : 1
overactiviteit : 1
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd bewustzijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MIDAZOLAM

Aantal meldingen 19.871
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.245
(47%)
8.849
(45%)
1.777
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
197
(1%)
6.708
(34%)
6.645
(33%)
5.401
(27%)
920
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.517
Bloed- en lymfestelsel : 243
Bloedvaten : 2.491
Chirurgische en medische verrichtingen : 67
Congenitale en genetische afwijkingen : 45
Endocrien syteem : 39
Hart : 1.887
Huid- en onderhuid : 2.640
Immuunsysteem : 1.241
Infecties en parasitaire aandoeningen : 274
Intoxicaties en letsels : 1.735
Lever en galwegen : 271
Maag-darmstelsel : 1.284
Neoplasmata : 51
Nier en urinewegen : 251
Oog : 355
Oor en evenwichtsorgaan : 63
Product aanlegenheden : 170
Psychisch : 2.314
Sociale omstandigheden : 57
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 372
Testuitslagen en onderzoeken : 1.655
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.890
Voeding en stofwisseling : 283
Voortplantingsstelsel en borsten : 27
Zenuwstelsel : 5.289
Zwangerschap en perinatale periode : 92
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05CD01 DALMADORM (FLURAZEPAM) Capsule
2 N05CD01 FLURAZEPAM Capsule
3 N05CD02 MOGADON (NITRAZEPAM) Tablet
4 N05CD02 NITRAZEPAM Drank (suspensie), Tablet
5 N05CD03 FLUNITRAZEPAM Tablet
6 N05CD06 LORMETAZEPAM Tablet
7 N05CD06 NOCTAMID (LORMETAZEPAM) Tablet
8 N05CD07 NORMISON (TEMAZEPAM) Capsule
9 N05CD07 TEMAZEPAM Capsule, Drank, Druppels, Tablet, Zetpil
10 N05CD09 LENDORMIN (BROTIZOLAM) Tablet
11 N05CD11 DORMONOCT (LOPRAZOLAM) Tablet