Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CLOMIPRAMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLOMIPRAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AA04 ANAFRANIL (CLOMIPRAMINE) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
N06AA04 CLOMIPRAMINE Omhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tricyclic antidepressants and peripheral coldness 2012 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-8-2022.


CLOMIPRAMINE

Aantal meldingen 390
Ernstig 67
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
127
(33%)
260
(67%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
bloedneus : 1
cyanose, neonataal : 1
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 5
neusverstopping : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 2
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
spontaan hematoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 16
aderverkalking : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 5
acromegalie : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 3
Hart : 23
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 10
hartspieraandoening : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 5
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 1
vergroot hart : 1
Huid- en onderhuid : 82
acne : 1
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 1
galbulten : 1
haaruitval : 8
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 2
kippenvel : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 40
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 2
Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
faryngitis : 1
onderste luchtweginfectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orale candida infectie : 1
pustuleuze rash : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 10
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding : 1
kneuzing : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
ribfractuur : 1
val : 1
Lever en galwegen : 4
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 105
aandoening maag-darmstelsel : 3
Attritie van de tanden : 1
boeren : 1
braken : 12
buikklachten : 2
buikpijn : 5
caries tanden : 2
diarree : 12
droge mond : 23
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 19
obstipatie, verstopping : 11
opgezette buik : 2
tandverkleuring : 1
tandverlies : 1
tintelingen mond : 1
tongontsteking : 1
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 1
Neoplasmata : 1
prolactineproducerende hypofysetumor : 1
Nier en urinewegen : 18
aandoening urinelozing : 1
blaaspijn : 1
incontinentie : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 10
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 13
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 4
glaucoom : 1
opticus ischaemie neuropathie : 1
terugtrekkend ooglid : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
verwijding van de pupillen : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 8
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 7
Psychisch : 98
abnormale dromen : 1
afgestompt affect : 1
agressie : 6
angst : 7
bedplassen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
Derealisatie : 1
dissociatie : 2
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
Genito-pelvic pain/penetration disorder : 1
hallucinaties : 4
het uitblijven van een orgasme : 3
hypomanie : 2
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 4
manie : 1
nachtmerrie : 2
obsesieve-compulsieve persoonlijkheidstoornis : 1
onrust : 4
orgasmestoornis bij de man : 1
paniekreactie : 4
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 8
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 2
verminderd libido : 7
verwarde toestand : 1
voedingsprobleem : 1
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 7
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 23
gewrichtspijn : 3
neonatale hypertonie : 2
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
osteoporose : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 6
spierspasmen : 4
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 36
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (ST-segment depressie) : 1
bloeddruk verhoogd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 14
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 78
dorst : 1
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 11
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 5
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 3
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
koorts : 2
koude rillingen : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 3
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 8
perifeer oedeem : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 5
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 2
zuigelingensterfte : 1
Voeding en stofwisseling : 18
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 4
slecht gevoede zuigeling : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 7
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 34
borstpijn : 1
borstvergroting : 2
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 9
Intermenstrual bleeding : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 1
prostaataandoening : 1
seksuele stoornis : 3
stoornis borstvoeding : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 5
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 125
aandachtstoornis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
bewegingsstoornis : 1
clonus : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 23
dyskinesie : 4
Electric shock sensation : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 3
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 9
hypersomnie : 1
migraine : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 7
slaperigheid pasgeborene : 1
Smaakstoornis : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 5
symptomen van de ziekte van Parkinson : 3
tintelingen : 7
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 4
tremor bij baby : 1
trilling/beving (tremor) : 21
verhoogde spanning : 3
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 4
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 6
aandoening bij pasgeborene : 1
foetale dood : 2
premature baby : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLOMIPRAMINE

Aantal meldingen 10.079
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.803
(58%)
3.713
(37%)
563
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
91
(1%)
2.923
(29%)
695
(7%)
6.107
(61%)
263
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 485
Bloed- en lymfestelsel : 437
Bloedvaten : 747
Chirurgische en medische verrichtingen : 35
Congenitale en genetische afwijkingen : 123
Endocrien syteem : 146
Hart : 728
Huid- en onderhuid : 1.426
Immuunsysteem : 49
Infecties en parasitaire aandoeningen : 155
Intoxicaties en letsels : 715
Lever en galwegen : 477
Maag-darmstelsel : 1.543
Neoplasmata : 36
Nier en urinewegen : 418
Oog : 354
Oor en evenwichtsorgaan : 201
Product aanlegenheden : 44
Psychisch : 1.912
Sociale omstandigheden : 18
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 382
Testuitslagen en onderzoeken : 1.023
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.742
Voeding en stofwisseling : 501
Voortplantingsstelsel en borsten : 514
Zenuwstelsel : 3.036
Zwangerschap en perinatale periode : 119
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AA01 DESIPRAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06AA02 IMIPRAMINE Tablet
3 N06AA05 OPIPRAMOL Overige toedieningsvormen
4 N06AA06 TRIMIPRAMINE Overige toedieningsvormen
5 N06AA09 AMITRIPTYLINE Drank (suspensie), Tablet
6 N06AA09 SAROTEX (AMITRIPTYLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
7 N06AA09 TRYPTIZOL (AMITRIPTYLINE) Tablet
8 N06AA10 NORTRILEN (NORTRIPTYLINE) Tablet
9 N06AA10 NORTRIPTYLINE Tablet
10 N06AA12 DOXEPINE Capsule, Tablet
11 N06AA12 SINEQUAN (DOXEPINE) Capsule
12 N06AA16 PROTHIADEN (DOSULEPINE) Capsule, Tablet
13 N06AA21 MAPROTILINE Tablet