Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ESCITALOPRAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ESCITALOPRAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB10 ESCITALOPRAM Druppels, Tablet
N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Escitalopram and headache 2012 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-1-2023.


ESCITALOPRAM

Aantal meldingen 590
Ernstig 71
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
194
(33%)
393
(67%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 40
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 2
geeuwen : 2
hik : 1
hoesten : 6
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 4
longembolie : 2
loopneus : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 3
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 4
productieve hoest : 1
slaap apneu syndroom : 3
stemstoornis : 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 2
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 12
Bloeduitstorting : 4
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
trombose : 2
Endocrien syteem : 4
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 16
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 2
hartkloppingen : 7
hartstilstand : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 86
acne : 5
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 4
galbulten : 1
haaruitval : 15
huidgeur afwijkend : 2
huidontsteking van de hand : 1
huiduitslag : 8
huidverkleuring : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 4
nachtzweten : 9
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 20
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
vesiculair eczeem : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 12
blootstelling via moedermelk : 2
hitteberoerte : 1
kaakbreuk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
overdosis : 1
val : 3
Lever en galwegen : 1
auto-immuunhepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 127
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braakneiging : 2
braken : 5
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 4
buikpijn : 12
diarree : 10
droge mond : 10
gezwollen tong : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 40
obstipatie, verstopping : 7
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de mond : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tandverlies : 1
tintelingen mond : 2
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 19
blaasklachten : 1
hypertonie blaas : 1
incontinentie : 1
nierpijn : 1
nierstenen : 1
urineaarzeling : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 5
urinewegsteen : 1
vaker urineren : 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 25
accomodatiestoornis ooglens : 1
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
Anisocoria : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 4
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 2
stoornis zien (fotopsie) : 2
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 2
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 28
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 22
overgevoeligheid voor geluid : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 3
product substitutieaangelegenheid : 2
productverpakking kwestie : 1
Psychisch : 276
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 11
abulie : 1
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
agressie : 13
alcoholisme : 1
alcoholprobleem : 2
angst : 17
anhedonie : 2
Apathisch : 3
autoscopie : 1
bipolaire I stoornis : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 4
depressie : 13
depressieve stemming : 13
dissociatie : 2
doorslaapstoornis : 2
emotionele stoornis : 2
gedachteblokkade : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 2
geweldgebonden symptoom : 1
gokverslaving : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 3
het uitblijven van een orgasme : 11
hypomanie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
libidostoornis : 1
libidoverlies : 13
Lusteloos : 3
manie : 2
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 10
onrust : 6
ontremming : 1
opzettelijke automutilatie : 2
orgasmegevoel verminderd : 1
orgasmestoornis bij de vrouw : 2
paniekaanval : 4
paniekreactie : 3
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rebound-psychose : 1
rusteloosheid : 13
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 10
Social anxiety disorder : 1
somnabulisme : 2
spanning : 2
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 2
stoornis in sociaal gedrag : 1
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 6
terminale insomnia : 1
tic : 2
uitgelaten stemming : 2
verminderd libido : 17
verwarde toestand : 6
voortijdige ejaculatie : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 5
zelfmoordgedachte : 18
zelfmoordpoging : 4
zenuwachtigheid : 4
Sociale omstandigheden : 1
transseksualisme : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 84
gespannenheid spier : 3
gewrichtspijn : 11
gewrichtsstijfheid : 4
kaakklem : 11
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) : 1
nekpijn : 1
neonatale hypertonie : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 5
spier ongemak : 1
Spierpijn : 24
spierspasmen : 9
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
temporomandibulair gewrichtssyndroom : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 52
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
bloedingstijd verlengd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 24
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 196
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 22
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 6
gevoel van bloedstroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 4
het koud hebben : 2
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
kater : 1
koorts : 11
koude rillingen : 7
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 3
malaise : 17
onbestendig gevoel borstkas : 3
onttrekkingssyndroom : 7
onverwacht effect : 32
perifeer oedeem : 2
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
temperatuurintolerantie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
vermoeidheid : 36
verslechtering van de aandoening : 4
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 29
abnormale gewichtstoename : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 6
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 4
verminderde eetlust : 9
verstoorde eetlust : 2
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 59
Abnormal menstrual clots : 1
bloedingen na de menopauze : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
endometriumhypertrofie : 1
genitale hypo-esthesie : 1
gevoelige borsten : 1
Heavy menstrual bleeding : 3
impotentie : 11
Intermenstrual bleeding : 5
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 2
melkafscheiding : 8
onvruchbaarheid mannelijk : 1
pijnlijke borst : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
seksuele stoornis : 4
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 6
tepelpijn : 2
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 2
vaginale bloeding : 2
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 232
aandachtstoornis : 8
aangezichtspijn : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 3
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 26
dyskinesie : 5
een verlaagde spierspanning : 1
Electric shock sensation : 17
epilepsie : 1
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 5
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 8
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 3
hoofdpijn : 39
migraine : 3
onrust bij pasgeborene : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 11
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 13
Smaakstoornis : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 10
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 20
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 4
volledige verlamming : 1
zenuwpijn : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale dood : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
premature bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ESCITALOPRAM

Aantal meldingen 38.721
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
24.154
(62%)
12.627
(33%)
1.940
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
318
(1%)
13.630
(35%)
7.747
(20%)
16.165
(42%)
861
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.016
Bloed- en lymfestelsel : 763
Bloedvaten : 1.562
Chirurgische en medische verrichtingen : 417
Congenitale en genetische afwijkingen : 607
Endocrien syteem : 443
Hart : 2.538
Huid- en onderhuid : 4.097
Immuunsysteem : 764
Infecties en parasitaire aandoeningen : 831
Intoxicaties en letsels : 5.555
Lever en galwegen : 678
Maag-darmstelsel : 7.500
Neoplasmata : 210
Nier en urinewegen : 1.006
Oog : 1.443
Oor en evenwichtsorgaan : 782
Product aanlegenheden : 1.197
Psychisch : 11.892
Sociale omstandigheden : 622
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.267
Testuitslagen en onderzoeken : 4.034
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.838
Voeding en stofwisseling : 2.929
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.522
Zenuwstelsel : 12.281
Zwangerschap en perinatale periode : 518
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
2 N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet
3 N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
4 N06AB04 CITALOPRAM Capsule, Druppels, Omhulde tablet
5 N06AB05 PAROXETINE Capsule, Tablet
6 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank (suspensie), Tablet
7 N06AB06 SERTRALINE Capsule, Tablet
8 N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Oplossing voor drank, Tablet
9 N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
10 N06AB08 FLUVOXAMINE Capsule, Tablet