Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

TRANYLCYPROMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in TRANYLCYPROMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AF04 PARNATE (TRANYLCYPROMINE) Tablet
N06AF04 TRACYDAL (TRANYLCYPROMINE) Tablet
N06AF04 TRANYLCYPROMINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


TRANYLCYPROMINE

Aantal meldingen 185
Ernstig 44
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
54
(29%)
127
(69%)
4
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
bloedneus : 2
kortademigheid : 3
neusverstopping : 1
snurken : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Normochromic anaemia : 1
spontaan hematoom : 1
Bloedvaten : 20
Bloeduitstorting : 1
hypertensieve crisis : 2
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 1
maligne hypertensie : 3
verhoogde bloeddruk : 7
wisselende bloeddruk : 3
Hart : 10
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
stress-cardiomyopathy : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 44
acne : 4
alopecia diffusa : 1
eczeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 11
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 4
kippenvel : 1
minder haargroei : 1
nagelloslating : 1
overmatig zweten : 4
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
blaasontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
Intoxicaties en letsels : 2
bloeding rondom oogkas : 1
Sedation complication : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 25
abnormale ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 2
buikklachten : 1
diarree : 5
droge mond : 2
gezwollen tong : 1
lipbloeding : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 2
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 6
aandoening van de nier : 1
nierfunctie verminderd : 2
urineretentie : 1
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 15
accomodatiestoornis ooglens : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 6
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
subcapsulaire staar : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 7
doofheid unilateraal : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 4
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 2
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 60
achterdochtigheid : 1
angst : 8
Apathisch : 1
depressie : 7
depressieve stemming : 2
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 2
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 2
initiële insomnia : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 11
stemmingsstoornis : 1
verwaarlozing van persoonlijke uiterlijk : 1
verwarde toestand : 3
zelfmoordgedachte : 5
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 36
botzwelling : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 9
nekpijn : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 2
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 5
spierspasmen : 6
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 25
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 1
eosinofielentelling verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
troponine T verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 105
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 13
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gezichtszwelling : 2
het koud hebben : 7
koorts : 1
koude rillingen : 3
lage lichaamstemperatuur : 2
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 5
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 27
perifeer oedeem : 5
pijn : 2
pijn in de borstkas : 6
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 2
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 7
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 3
vitamine-B1-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
impotentie : 2
spontane zaadlozing : 1
symptomen overgang : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 81
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 2
beroerte (CVA) : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
bloeding in of rondom de hersenen : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 2
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 7
dyskinesie : 1
Electric shock sensation : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 7
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hersenbloeding : 2
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 10
hypersomnie : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 4
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
Thunderclap headache : 1
tintelingen : 7
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRANYLCYPROMINE

Aantal meldingen 1.958
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.266
(65%)
543
(28%)
149
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.059
(54%)
4
(0%)
728
(37%)
167
(9%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 91
Bloed- en lymfestelsel : 47
Bloedvaten : 453
Chirurgische en medische verrichtingen : 16
Congenitale en genetische afwijkingen : 6
Endocrien syteem : 20
Hart : 167
Huid- en onderhuid : 239
Immuunsysteem : 22
Infecties en parasitaire aandoeningen : 35
Intoxicaties en letsels : 195
Lever en galwegen : 46
Maag-darmstelsel : 258
Neoplasmata : 20
Nier en urinewegen : 60
Oog : 104
Oor en evenwichtsorgaan : 33
Product aanlegenheden : 35
Psychisch : 509
Sociale omstandigheden : 22
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 170
Testuitslagen en onderzoeken : 220
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 690
Voeding en stofwisseling : 82
Voortplantingsstelsel en borsten : 34
Zenuwstelsel : 782
Zwangerschap en perinatale periode : 8
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AF03 FENELZINE Capsule, Tablet
2 N06AF03 NARDIL (FENELZINE) Tablet