Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

VENLAFAXINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VENLAFAXINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AX16 EFEXOR (VENLAFAXINE) Capsule met gereguleerde afgifte
N06AX16 VENLAFAXINE Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
2 Beers E., Grootheest van A.C. Bruxisme als bijwerking van serotonineheropnameremmers Ned. Tijdschr. Tand. 2007 114:388-389
3 Ekhart, C., Matic, M., Kant, A., Puijenbroek, EP. Van, Schaik, R. van CYP450 genotype and aggressive behavior on selective serotonin reuptake inhibitors Pharmacogenetics 2017 18(7):613-620
4 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
5 Hunsel, F. van, Ekhart, C. Persisterende seksuele disfunctie na gebruik SSRI's PW 2020 155(13):12-15
6 Winkel te B.A., Beghin D., Pistelli A., Caruso A., Cassina M., Lorenzi F., Malm H.T., Panchaudi A., Stahl B. Preliminary results of venlafaxine exposure in pregnancy, a multicenter prospective cohort ENTIS study Reproductive Toxicology 2012 34(2):171-172
7 Broos N. Selectieve serotonine-heropnameremmers en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
8 Kabel J. Venlafaxine (Efexor®) en extrapiramidale stoornissen GeBu 2005 39(4):44-45
9 Winkel, B. te, Beghin, D., Pistelli, A., Santis, M. de, Cassina, M., Eleftheriou, G., Malm, H., Panchaud, A., Stahl, B. Venlafaxine exposure in pregnancy, a multicenter ENTIS study PDS (abstract ICPE) 2016 25(suppl.3): 325-326
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 SSRI's and hot flushing 2011
2 Venlafaxine and extrapyramidal effects 2004
3 Venlafaxine and hypertension 2003
4 Venlafaxine and severe respiratory disorders 2003
5 Venlafaxine and sexual disinhibition 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-8-2020.


VENLAFAXINE

Aantal meldingen 1.325
Ernstig 224
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
416
(31%)
901
(68%)
8
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 59
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
bloedneus : 5
bronchiale obstructie : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
eosinofiele pneumonie : 2
falen van de ademhaling : 2
geeuwen : 8
hik : 1
hoesten : 5
hyperventilatie : 5
hypopnoea : 1
Infantile apnoea : 2
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 9
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
longbloeding : 1
longontsteking : 1
loopneus : 1
neonataal "respiratory distress syndrome" : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
slaap apneu syndroom : 1
snelle ademhaling : 1
stemstoornis : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 1
Bloed- en lymfestelsel : 16
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
Bloedarmoede : 2
bloedingaandoening : 1
bloedingsneiging : 1
bloedstollingsstoornis : 1
pseudolymfoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
tekort rode bloedcellen (erythropenie) : 1
toename aantal witte bloedcellen (neutrofilie) : 1
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 79
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 20
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 7
opvlieger : 7
overmatig blozen : 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose ader : 1
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 29
Endocrien syteem : 7
bijnieraandoening : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
ziekte van de bijschildklieren (hyperparathyreoidie) : 1
Hart : 67
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 2
hartfalen : 4
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 33
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 9
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
trage hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 301
acanthosis nigricans : 1
acne : 4
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 9
blaar : 2
droge huid : 2
eczeem : 7
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 7
haaruitval : 32
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (granuloma annulare) : 2
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (parapsoriasis) : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 1
huiduitslag : 24
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 2
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 30
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 13
nagelongemak : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 5
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 3
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 95
overmatige verhoorning van de huid : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 4
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 3
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 6
toename huidpigment : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zwangerschapsmasker : 2
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
auto-immuunziekte : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 20
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 1
gordelroos : 1
huidinfectie : 1
longontsteking : 4
ontsteking tandvlees : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
streptokokkensepsis : 1
tandinfectie : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 15
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
electrische schok : 1
kneuzing : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
ongeval thuis : 1
overdosis : 1
Producttoedieningsfout : 1
tandbreuk : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verkeersongeluk : 1
Lever en galwegen : 13
afwijkende leverfunctie : 2
galstenen : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leverfalen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
pijnlijke lever : 1
Maag-darmstelsel : 292
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
blokkade maag-darmstelsel : 1
boeren : 4
braken : 27
branderige tong : 3
buikklachten : 6
buikklachten : 1
buikpijn : 18
caries tanden : 12
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 22
dreigende darmafsluiting : 1
droge mond : 34
dyschezie : 1
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 5
intestinale bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 73
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 24
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 4
tandaanslag/plaque : 1
tandpijn : 2
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 3
tongontsteking : 1
tongspasme : 1
tongverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje op de lip : 1
Neoplasmata : 2
hersenneoplasma : 1
levermetastase : 1
Nier en urinewegen : 56
aandoening urinelozing : 10
Acute kidney injury : 1
blaasaandoening : 1
blaasklachten : 1
blaaspijn : 1
incontinentie : 1
nierfalen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
renale vasculitis : 1
urine flow verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 9
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 13
vaak plassen : 4
vaker urineren : 8
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 105
accomodatiestoornis ooglens : 1
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 10
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 26
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 4
lichtschuwheid : 5
ongelijke pupillen : 2
ooglidzwelling : 2
oogpijn : 3
oogzenuw aandoening : 2
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie afgenomen : 1
verwijding van de pupillen : 14
wazig zien : 26
Oor en evenwichtsorgaan : 51
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 41
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 3
voorbijgaande doofheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 514
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 4
abnormale dromen : 22
achtervolgingswaan : 1
afgestompt affect : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 27
angst : 33
angststoornis : 1
Apathisch : 5
bipolaire stoornis : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 5
depressie : 23
depressieve stemming : 11
Derealisatie : 7
dissociatie : 2
dissociatieve stoornis : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 4
emotionele labiliteit : 7
emotionele stoornis : 3
fobie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
gelijkmatige stemming : 3
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 8
het uitblijven van een orgasme : 7
hypomanie : 7
ijlen : 4
impulsbeheersingsstoornis : 3
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 1
libidoverlies : 9
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 3
manie : 5
misplaatst gedrag : 1
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 22
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 18
onverschillig : 3
opzettelijke automutilatie : 4
overdreven waakzaamheid : 1
overmatige maturbatei : 1
paniekaanval : 8
paniekreactie : 3
paniekstoornis : 2
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 7
psychotische stoornis : 8
rusteloosheid : 15
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 17
slapeloosheid : 45
sociaal vermijdingsgedrag : 2
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 2
stemmingswisselingen : 7
stotteren : 1
stress : 1
tandenknarsen : 14
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 4
verminderd libido : 19
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 7
voedingsprobleem : 2
vrees : 1
waandenkbeelden met erotische gedachten : 1
woede-aanval : 9
zelfmoord : 7
zelfmoordgedachte : 36
zelfmoordpoging : 8
zenuwachtigheid : 5
Sociale omstandigheden : 2
sociaal probleem : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 119
afwijking bot (exostose) : 1
Dupuytren-contractuur : 1
dwerggroei : 1
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 6
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 7
gewrichtsstijfheid : 1
kaakaandoening : 2
kaakklem : 14
Myopathie : 1
peesafwijking : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 9
spier ongemak : 1
spiercontractuur : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 17
spierstijfheid : 4
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 9
verminderde botdichtheid : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 122
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
antidepressivaspiegel verhoogd : 1
bloed folaat verhoogd : 1
bloed in urine : 1
bloed parathyroïdhormoon verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 9
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 9
creatinefosfokinase verhoogd : 1
geneesmiddelspiegel supratherapeutisch : 1
gewicht verhoogd : 48
gewicht verlaagd : 10
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie : 1
hartfrequentie verhoogd : 5
hemoglobine verlaagd : 1
high density lipoproteïne verlaagd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 2
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lipiden verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 2
Muscle strength abnormal : 1
Productresidu aanwezig : 5
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
protrombinetijd abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
TSH-spiegel bloed verlaagd : 1
verhoogde oogboldruk : 2
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
vitamine B6 verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 362
aangezichtspijn : 2
dorst : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 14
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 54
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 24
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 4
gevoel abnormaal : 6
gevoel van relaxatie : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 6
hartdood : 1
hernia : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 6
huilen : 8
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
koorts : 3
koude rillingen : 6
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 7
loopstoornis : 5
malaise : 12
onbestendig gevoel borstkas : 4
onttrekkingssyndroom : 48
onverwacht effect : 68
perifeer oedeem : 6
perifere zwelling : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 38
verslechtering van de aandoening : 4
voedselinteractie : 1
wisselwerking tussen kruiden : 1
zich dronken voelen : 3
zich zenuwachtig voelen : 3
Voeding en stofwisseling : 38
diabetes mellitus : 1
dyslipidemie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 7
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 5
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 3
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 13
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 106
baarmoederaandoening : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 2
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 3
hevige menstruatie (menorragie) : 3
impotentie : 17
melkafscheiding : 14
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 1
neonatale testistorsie : 1
oligospermie : 1
onregelmatige menstruatie : 3
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 12
penisaandoening : 1
peniszwelling : 1
pijn testikels : 2
polycysteuze eierstokken : 1
prostaatontsteking : 1
scrotaaloedeem : 1
seksuele stoornis : 13
spontane zaadlozing : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 9
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale droogheid : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
voortijdige menopauze : 1
wegblijven van de menstruatie : 6
Zenuwstelsel : 540
aandachtstoornis : 13
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
allodynie : 1
ataxie : 3
beroerte (CVA) : 1
beven bij bewegingen : 1
bewegingsstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 2
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 2
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 9
duizeligheid : 90
dyskinesie : 3
een verlaagde spierspanning : 2
epilepsie : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 12
evenwichtsstoornis : 8
extrapiramidale aandoening : 4
flauwvallen : 15
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 13
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hersenbloeding : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 70
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
kokerzicht : 1
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 14
Neonataal insult : 1
onrust bij pasgeborene : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 6
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 3
perifere zenuwpijn : 3
presyncope : 5
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 20
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 21
slaperigheid pasgeborene : 1
slechte zuigreflex : 1
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 12
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 4
stoornis van het schrijven : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 3
tintelingen : 70
toegenomen spierspanning (dystonie) : 3
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 2
toeval (convulsie) : 9
tremor bij baby : 1
trilling/beving (tremor) : 30
veranderd bewustzijn : 2
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 14
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 5
zenuwpijn : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 17
aandoening aan de placenta : 1
foetale dood : 7
foetale groeibeperking : 1
premature baby : 2
teveel vruchtwater (polyhydramnion) : 1
voortijdige bevalling : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VENLAFAXINE

Aantal meldingen 62.462
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
40.507
(65%)
17.536
(28%)
4.419
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
187
(0%)
33.849
(54%)
2.152
(3%)
23.534
(38%)
2.740
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.513
Bloed- en lymfestelsel : 1.058
Bloedvaten : 4.022
Chirurgische en medische verrichtingen : 437
Congenitale en genetische afwijkingen : 727
Endocrien syteem : 540
Hart : 4.788
Huid- en onderhuid : 6.943
Immuunsysteem : 1.812
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.493
Intoxicaties en letsels : 8.709
Lever en galwegen : 1.092
Maag-darmstelsel : 10.944
Neoplasmata : 462
Nier en urinewegen : 1.940
Oog : 3.222
Oor en evenwichtsorgaan : 1.931
Product aanlegenheden : 1.395
Psychisch : 20.200
Sociale omstandigheden : 1.220
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.725
Testuitslagen en onderzoeken : 6.732
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21.758
Voeding en stofwisseling : 3.414
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.821
Zenuwstelsel : 20.420
Zwangerschap en perinatale periode : 918
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AX22 AGOMELATINE Tablet
2 N06AX25 ARKOCAPS SINT JANSKRUID (HYPERICUM) Capsule
3 N06AX25 BETURCA (HYPERICUM) Druppels
4 N06AX26 BRINTELLIX (VORTIOXETINE) Druppels, Tablet
5 N06AX12 BUPROPION Tablet met gereguleerde afgifte
6 N06AX21 CYMBALTA (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
7 N06AX21 DULOXETINE Maagsapresistente capsule
8 N06AX25 DV ST JOHN'S (HYPERICUM) Tablet
9 N06AX25 ELVITAAL (HYPERICUM) Capsule
10 N06AX25 HYPERICUM Capsule, Druppels, Tablet
11 N06AX25 HYPERICUM BONUSAN (HYPERICUM) Druppels
12 N06AX25 HYPERIFORCE FORTE (HYPERICUM) Tablet
13 N06AX25 HYPERIPLANT (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
14 N06AX25 JOHANNESOLIE (HYPERICUM) Drank
15 N06AX25 KIRA (HYPERICUM) Tablet
16 N06AX25 KNEIPP ST JANS (HYPERICUM) Tablet
17 N06AX25 LAIF (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
18 N06AX25 LAIF (HYPERICUM) Tablet
19 N06AX03 MIANSERINE Tablet
20 N06AX11 MIRTAZAPINE Drank, Smelttablet
21 N06AX25 MONARDA (HYPERICUM) Druppels
22 N06AX06 NEFAZODON Overige toedieningsvormen
23 N06AX25 NEW CARE (HYPERICUM) Capsule
24 N06AX25 NOW (HYPERICUM) Capsule
25 N06AX25 OPTIMAX (HYPERICUM) Tablet
26 N06AX25 ORTHICA HYPERICUM (HYPERICUM) Capsule
27 N06AX01 OXITRIPTAN Capsule, Tablet
28 N06AX25 PSYCHOTONIN M (HYPERICUM) Druppels
29 N06AX11 REMERON (MIRTAZAPINE) Smelttablet
30 N06AX25 SALUS (HYPERICUM) Drank, Kruidenthee
31 N06AX25 SINT JANS ARKOPHARMA (HYPERICUM) Capsule
32 N06AX25 SINT JANS BIOVER (HYPERICUM) Druppels
33 N06AX25 SINT JANS BIOVITAAL (HYPERICUM) Druppels
34 N06AX25 SINT JANSKRUID LAMBERTS (HYPERICUM) Tablet
35 N06AX25 SINT JANSKRUID PIGGE (HYPERICUM) Capsule
36 N06AX25 SINT JANSKRUID V-CAPS (HYPERICUM) Capsule
37 N06AX25 SOLGAR (HYPERICUM) Capsule
38 N06AX25 SOLGAR ST JOHN'S WORT (HYPERICUM) Capsule
39 N06AX25 SPRINGFIELD (HYPERICUM) Capsule
40 N06AX03 TOLVON (MIANSERINE) Tablet
41 N06AX25 TOPPHARM (HYPERICUM) Capsule
42 N06AX05 TRAZODON Tablet
43 N06AX05 TRAZOLAN (TRAZODON) Tablet
44 N06AX22 VALDOXAN (AGOMELATINE) Tablet
45 N06AX25 VITORTHO (HYPERICUM) Capsule
46 N06AX25 VITOTAAL SINT JANS (HYPERICUM) Capsule
47 N06AX25 VOGEL HYPERISAN (HYPERICUM) Druppels
48 N06AX12 WELLBUTRIN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte
49 N06AX21 XERISTAR (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
50 N06AX12 ZYBAN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte