Lareb Databank

Opnieuw zoeken

VARENICLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VARENICLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N07BA03 CHAMPIX (VARENICLINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Oosterhuis I, van Grootheest A.C Stoppen blijft lastig, ook met vareniciline Pharmaceutisch Weekblad 2009 2009;4:26-7 Download publicatie

2 Harrison Woolrych M, Härmark L, Tan M, Maggo S, van Grootheest A.C Epistaxis and other haemorrhagic events associated with the smoking cessation medicine varenicline: a case series from two national pharmacovigilance centres European Journal of Clinical Pharmacology 2012 68 DOI
3 Ahmed A.I.A, Ali A.N.A, Kramers C, Härmark L.V.D, Burger D.M, Verhoeven W.M.A Neuropsychiatric Adverse Events of Varenicline: A Systematic Review of Published Reports Journal of Clinical Psychopharmacology 2013 33 DOI
4 Ekhart, C. Varenicline en onttrekkingsverschijnselen Geneesmiddelenbulletin 2013 47(2):22 Download publicatie

5 Oosterhuis I, Härmark L, van Puijenbroek E.P Bijwerkingen van varenicline in de dagelijkse praktijk. Een prospectieve, observationele cohortstudie Pharmaceutisch Weekblad - Wetenschappelijk Platform 2015 2015;9:A1515 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of varenicline and suicidal behaviour 2017 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


VARENICLINE

Aantal meldingen 663
Ernstig 102
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
266
(40%)
393
(59%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 39
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 2
hik : 1
hoesten : 3
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 11
longembolie : 3
loopneus : 1
neusverstopping : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 3
rinalgie : 1
snurken : 1
stemstoornis : 3
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
bloedingsneiging : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 15
aneurysma : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 1
opvlieger : 5
trombose : 1
trombose ader : 3
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 2
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 30
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartinfarct : 4
hartkloppingen : 13
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
kransslagaderstenose : 1
kransslagadertrombose : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 4
Huid- en onderhuid : 96
acne : 4
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 4
blaar : 2
droge huid : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 5
huidaandoening : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 12
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag bij Lupus erythematodes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 4
nachtzweten : 3
nagelverkleuring : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 13
psoriasis : 3
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 1
vervellen : 3
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 1
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 1
otitis media acuut : 1
pustuleuze rash : 4
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
branderig gevoel slokdarm : 1
hechtinggerelateerde complicatie : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 2
galblaaskoliek : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 260
aandoening maag-darmstelsel : 3
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 2
bloederige ontlasting : 3
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 21
branderige tong : 1
buikklachten : 4
buikpijn : 8
caries tanden : 1
diarree : 10
droge mond : 7
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
gingiva-hypoplasie : 1
gingiva-pijn : 1
lip droog : 1
maagklachten : 3
maagperforatie : 2
maagzweer : 1
misselijkheid : 109
obstipatie, verstopping : 18
ontsteking mondholte : 2
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 4
pijn in de bovenbuik : 23
pijn in de onderbuik : 1
regurgitatie : 1
tandpijn : 2
tandverkleuring : 2
tandvlees bloeding : 3
tongverkleuring : 1
verandering in de stoelgang : 1
winderigheid : 10
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 1
leukemie (Chronisch myeloide leukemie) : 1
Nier en urinewegen : 18
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
nachtelijke urinelozing : 5
nierfalen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 3
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 1
Oog : 41
accomodatiestoornis ooglens : 1
bijziendheid : 2
droog oog : 2
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glasvochttroebelingen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 4
oogzwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 3
wazig zien : 10
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 15
draaiduizeligheid : 2
evenwichtsaandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 9
otorroe : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 523
abnormaal gedrag : 8
abnormale dromen : 44
abulie : 1
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 4
afhankelijkheid van nicotine : 1
agorafobie : 1
agressie : 24
angst : 29
angststoornis : 2
Apathisch : 3
bedplassen : 1
burn-out-syndroom : 1
dagdromen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 3
depressie : 23
depressieve stemming : 69
Derealisatie : 5
desoriëntatie : 2
emotionele armoede : 2
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 5
emotionele stoornis : 3
gedachte over zelfverwonding : 1
gedragsproblemen : 1
gelijkmatige stemming : 2
gestoord denken : 2
gevoelshallucinatie : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 10
head banging : 1
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 1
libidoverlies : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 3
manie : 5
nachtmerrie : 11
onrust : 10
opzettelijke automutilatie : 2
paniekaanval : 19
paniekstoornis : 3
persoonlijkheidsverandering : 2
posttraumatische stressstoornis : 1
prikkelbaarheid : 5
Pseudohallucination : 1
psychische stoornis : 2
Psychotic symptom : 2
psychotische stoornis : 14
rusteloosheid : 13
slaap van slechte kwaliteit : 6
slaapstoornis : 14
slapeloosheid : 37
sociaal vermijdingsgedrag : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 5
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 10
stress : 1
suïcidaal gedrag : 3
symptoom van depressie : 2
uitgelaten stemming : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 4
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 11
vrees : 4
waandenkbeelden : 3
woede-aanval : 7
zelfmoord : 5
zelfmoordgedachte : 40
zelfmoordpoging : 4
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 48
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
costochondritis : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 12
nekpijn : 1
osteitis : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelsel borstpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 11
spierspasmen : 6
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 34
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 7
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 165
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 16
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 8
gevoel abnormaal : 9
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
huilen : 9
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 6
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 9
oedeem : 6
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 5
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 5
pijn in de borstkas : 14
pijn op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 37
verslechtering van de aandoening : 3
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 29
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
insulinebehoefte verhoogd : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
toegenomen eetlust : 3
uitdroging : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 9
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 15
bloedingen na de menopauze : 1
borstvergroting : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 3
Intermenstrual bleeding : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
pijnlijke borst : 1
seksuele stoornis : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 204
aandachtstoornis : 9
afwijkend coördinatievermogen : 4
beroerte (CVA) : 5
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 3
brandende-voetensyndroom : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 35
een verlaagde spierspanning : 2
Electric shock sensation : 3
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 4
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 3
gelaatsparese : 1
herseninfarct : 5
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 37
kokerzicht : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
monoparese : 1
Motorische disfunctie : 1
multipele sclerose : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
Reversible cerebral vasoconstriction syndrome : 2
sinus hoofdpijn : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 19
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 4
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 5
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 10
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
Zwangerschap en perinatale periode : 2
ongewenste zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik hulpmiddel tegen zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VARENICLINE

Aantal meldingen 89.406
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
50.020
(56%)
32.072
(36%)
7.314
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
277
(0%)
71.894
(80%)
3.532
(4%)
10.796
(12%)
2.907
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.436
Bloed- en lymfestelsel : 305
Bloedvaten : 2.233
Chirurgische en medische verrichtingen : 749
Congenitale en genetische afwijkingen : 55
Endocrien syteem : 252
Hart : 2.892
Huid- en onderhuid : 6.182
Immuunsysteem : 1.658
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.559
Intoxicaties en letsels : 6.273
Lever en galwegen : 316
Maag-darmstelsel : 27.918
Neoplasmata : 722
Nier en urinewegen : 1.385
Oog : 2.347
Oor en evenwichtsorgaan : 1.022
Product aanlegenheden : 155
Psychisch : 42.233
Sociale omstandigheden : 2.842
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.558
Testuitslagen en onderzoeken : 6.929
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25.520
Voeding en stofwisseling : 3.026
Voortplantingsstelsel en borsten : 915
Zenuwstelsel : 21.040
Zwangerschap en perinatale periode : 79
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N07BA01 NICOPATCH (NICOTINE) Pleister, Tablet, Vernevelvloeistof, Zuigtablet
2 N07BA01 NICORETTE (NICOTINE) Kauwgom, Spray
3 N07BA01 NICORETTE FRESHFRUIT (NICOTINE) Kauwgom
4 N07BA01 NICORETTE FRESHMINT (NICOTINE) Kauwgom
5 N07BA01 NICORETTE FRUIT & MINT (NICOTINE) Spray
6 N07BA01 NICORETTE MENTHOL MINT (NICOTINE) Kauwgom
7 N07BA01 NICOTINE Kauwgom
8 N07BA01 NICOTINELL (NICOTINE) Kauwgom, Zuigtablet
9 N07BA01 NICOTINELL TTS (NICOTINE) Pleister
10 N07BA01 NIQERO (NICOTINE) Kauwgom
11 N07BA01 NIQUITIN (NICOTINE) Zuigtablet
12 N07BA01 NIQUITIN CLEAR (NICOTINE) Pleister
13 N07BA04 DECIGATAN (CYTISINICLINE) Tablet