Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

BETAHISTINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BETAHISTINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N07CA01 BETAHISTINE Tablet
N07CA01 BETALOSE (BETAHISTINE) Tablet
N07CA01 BETASERC (BETAHISTINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Betahistine and hallucinations 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


BETAHISTINE

Aantal meldingen 164
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
59
(36%)
105
(64%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
kortademigheid : 4
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedingsneiging : 1
Bloedvaten : 3
lage bloeddruk : 2
lymfoedeem : 1
Hart : 8
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 18
angio-oedeem : 1
galbulten : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 4
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
overmatig zweten : 1
verandering haarkleur : 1
zwangerschapsmasker : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
val : 1
Lever en galwegen : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 44
aandoening maag-darmstelsel : 2
boeren : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 10
diarree : 4
droge mond : 2
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
lip pijn : 1
misselijkheid : 10
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 2
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 3
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 5
lichtschuwheid : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 5
Auditory disorder : 1
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 34
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 3
angst : 1
Apathisch : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 2
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 1
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 4
verwarde toestand : 2
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
botpijn : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 1
kaakklem : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 6
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32
controleverlies van benen : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
het koud hebben : 1
huilen : 1
loopstoornis : 1
malaise : 6
onbestendig gevoel borstkas : 2
ongewenste reactie : 1
onverwacht effect : 6
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 1
alcoholintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
genitale uitslag : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 60
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 2
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 12
flauwvallen : 2
hoofdpijn : 15
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 8
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verstoorde smaak : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BETAHISTINE

Aantal meldingen 7.114
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.663
(66%)
2.344
(33%)
107
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
30
(0%)
187
(3%)
4.505
(63%)
2.301
(32%)
91
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 409
Bloed- en lymfestelsel : 60
Bloedvaten : 346
Chirurgische en medische verrichtingen : 8
Congenitale en genetische afwijkingen : 15
Endocrien syteem : 9
Hart : 640
Huid- en onderhuid : 1.673
Immuunsysteem : 181
Infecties en parasitaire aandoeningen : 49
Intoxicaties en letsels : 169
Lever en galwegen : 71
Maag-darmstelsel : 1.699
Neoplasmata : 8
Nier en urinewegen : 102
Oog : 197
Oor en evenwichtsorgaan : 261
Product aanlegenheden : 50
Psychisch : 380
Sociale omstandigheden : 13
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 193
Testuitslagen en onderzoeken : 252
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.503
Voeding en stofwisseling : 110
Voortplantingsstelsel en borsten : 41
Zenuwstelsel : 2.216
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N07CA02 CINNARIZINE Tablet
2 N07CA02 LIVSANE (CINNARIZINE) Tablet
3 N07CA03 FLUNARIZINE Capsule
4 N07CA03 SIBELIUM (FLUNARIZINE) Tablet
5 N07CA04 ACETYLLEUCINE Overige toedieningsvormen
6 N07CA52 PRIMATOUR (CINNARIZINE/CHLOORCYCLIZINE) Tablet