Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CHLOROQUINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CHLOROQUINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
P01BA01 A-CQ (CHLOROQUINE) Tablet
P01BA01 CHLOROQUINE Tablet
P01BA01 NIVAQUINE () Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


CHLOROQUINE

Aantal meldingen 105
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
43
(41%)
61
(58%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 1
lage bloeddruk : 1
Hart : 2
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 28
allergische huidontsteking : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
galbulten : 3
haaruitval : 6
huidaandoening met zenuwstoornissen (neurodermatitis) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
faryngitis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
tandletsel : 1
Maag-darmstelsel : 24
aften : 2
braken : 1
buikklachten : 4
diarree : 2
misselijkheid : 14
verminderde maaglediging : 1
Oog : 8
gezichtsvermogen afgenomen : 3
lichtschuwheid : 1
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
oogaandoening : 1
wazig zien : 1
ziekte van het netvlies : 1
Psychisch : 20
abnormaal gedrag : 1
angst : 2
depressie : 2
hallucinaties : 1
hypomanie : 1
manie : 1
nachtmerrie : 2
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 4
seksueel ongepast gedrag : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
afwijkend ECG (QT verlengd) : 5
gewicht verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 24
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 14
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
onverwacht effect : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 2
Zenuwstelsel : 18
aandachtstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 1
epilepsie : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
hoofdpijn : 3
overactiviteit : 1
slaperigheid : 1
toeval (convulsie) : 2
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CHLOROQUINE

Aantal meldingen 7.767
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.396
(57%)
3.166
(41%)
205
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
620
(8%)
2.125
(27%)
1.777
(23%)
3.058
(39%)
187
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 352
Bloed- en lymfestelsel : 483
Bloedvaten : 185
Chirurgische en medische verrichtingen : 28
Congenitale en genetische afwijkingen : 59
Endocrien syteem : 15
Hart : 619
Huid- en onderhuid : 2.206
Immuunsysteem : 182
Infecties en parasitaire aandoeningen : 180
Intoxicaties en letsels : 371
Lever en galwegen : 254
Maag-darmstelsel : 2.289
Neoplasmata : 26
Nier en urinewegen : 173
Oog : 928
Oor en evenwichtsorgaan : 345
Product aanlegenheden : 10
Psychisch : 827
Sociale omstandigheden : 27
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 639
Testuitslagen en onderzoeken : 466
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.067
Voeding en stofwisseling : 739
Voortplantingsstelsel en borsten : 54
Zenuwstelsel : 1.936
Zwangerschap en perinatale periode : 31
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINE Omhulde tablet
2 P01BA02 PLAQUENIL (HYDROXYCHLOROQUINE) Omhulde tablet
3 P01BA03 A-PQ (PRIMAQUINE) Tablet
4 P01BA03 PRIMAQUINE Tablet