Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

HYDROXYCHLOROQUINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HYDROXYCHLOROQUINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINE Omhulde tablet
P01BA02 PLAQUENIL (HYDROXYCHLOROQUINE) Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Kabel J.S. Gehoorverlies bij hydroxychloroquine GeBu 2005 40(3):36-37
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hydroxychloroquine and hearing loss 2005
2 Overview Hydroxychloroquine 2020 2020
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-8-2020.


HYDROXYCHLOROQUINE

Aantal meldingen 549
Ernstig 63
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
113
(21%)
430
(78%)
6
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
bloedneus : 1
geeuwen : 1
hoesten : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 11
kortademigheid bij inspanning : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 1
orthopnoea : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
methemoglobinemie : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 12
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 3
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
Spataderen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
diabetes insipidus : 1
Hart : 22
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 10
hartspieraandoening : 3
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 3
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 2
Huid- en onderhuid : 198
allergische huidontsteking : 3
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
contact eczeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
donkere verkleuring van huid : 1
droge huid : 3
dunne huid : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 6
erythema multiforme : 3
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 11
haaruitval : 19
hand-voet syndroom : 1
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidirritatie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 23
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 22
jeukende huiduitslag : 10
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 3
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 2
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 1
pigmentatieaandoening : 3
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 7
reactie op zonlicht : 12
rode huiduitslag : 5
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 4
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 3
toename huidpigment : 6
verandering haarkleur : 2
verandering haartextuur : 2
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 7
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
bacteriële vaginose : 1
borstontsteking : 1
epiglottitis : 1
gordelroos : 1
neus-keelontsteking : 1
onychomycose : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 1
waterpokken : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
val : 1
Lever en galwegen : 6
geelzucht : 1
Hepatitis : 4
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 142
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
anale hemorragie : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braken : 7
buikbloeding : 1
buikklachten : 46
buikpijn : 7
diarree : 28
erosie van mondslijmvlies : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
kramp van de slokdarm : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 15
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 3
orale lichen planus : 1
pijn in de bovenbuik : 7
prikkelbare darmsyndroom : 1
tongverkleuring : 2
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 4
Neoplasmata : 1
huidkanker : 1
Nier en urinewegen : 4
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 40
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 8
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
retinadegeneratie : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 12
Oor en evenwichtsorgaan : 32
doofheid : 2
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 14
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 11
voorbijgaande doofheid : 1
Product aanlegenheden : 4
abnormale smaak van product : 2
product coatingaangelegenheid : 2
Psychisch : 47
abnormale dromen : 2
agressie : 1
angst : 3
depressie : 9
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 1
obsessieve gedachten : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 2
stemmingsstoornis : 1
verwarde toestand : 2
vrees : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 1
bedlegerig : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
Gewrichtsontsteking : 1
ligament pijn : 1
morphaea : 1
peesafwijking : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 2
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 23
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed in urine : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
thyroxine vrij verlaagd : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 180
dorst : 2
geen bijwerking : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 99
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
huilen : 1
koorts : 4
koude rillingen : 1
loopstoornis : 1
malaise : 11
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 14
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 6
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 4
vertraagde genezing : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 13
abnormale gewichtstoename : 1
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
ondergewicht : 1
verminderde eetlust : 6
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 1
impotentie : 1
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
vaginale bloeding : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 74
afwijkend coördinatievermogen : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 17
dysstasie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
flauwvallen : 2
hoofdpijn : 16
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
langzame spraak : 1
migraine : 1
monoparese : 1
niet kunnen ruiken : 1
ontsteking oogzenuw : 1
perifere zenuwpijn : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 1
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 8
zenuwpijn : 2
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROXYCHLOROQUINE

Aantal meldingen 25.913
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.743
(72%)
5.496
(21%)
1.674
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
311
(1%)
13.641
(53%)
4.475
(17%)
6.944
(27%)
542
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.451
Bloed- en lymfestelsel : 1.348
Bloedvaten : 631
Chirurgische en medische verrichtingen : 289
Congenitale en genetische afwijkingen : 172
Endocrien syteem : 85
Hart : 1.264
Huid- en onderhuid : 6.009
Immuunsysteem : 1.745
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.019
Intoxicaties en letsels : 2.659
Lever en galwegen : 731
Maag-darmstelsel : 4.838
Neoplasmata : 455
Nier en urinewegen : 503
Oog : 2.199
Oor en evenwichtsorgaan : 493
Product aanlegenheden : 296
Psychisch : 1.146
Sociale omstandigheden : 356
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.436
Testuitslagen en onderzoeken : 2.968
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.428
Voeding en stofwisseling : 728
Voortplantingsstelsel en borsten : 156
Zenuwstelsel : 2.923
Zwangerschap en perinatale periode : 249
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 P01BA01 A-CQ (CHLOROQUINE) Tablet
2 P01BA01 CHLOROQUINE Tablet
3 P01BA01 NIVAQUINE () Tablet
4 P01BA03 A-PQ (PRIMAQUINE) Tablet