Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PROGUANIL%2c+COMBINATIEPREPARATEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PROGUANIL%2c+COMBINATIEPREPARATEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
P01BB51 ATOVAQUON/PROGUANIL Filmomhulde tablet
P01BB51 MALARONE (ATOVAQUON/PROGUANIL) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Atovaquone / proguanil and psychiatric disorder 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


PROGUANIL, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 539
Ernstig 54
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
189
(35%)
349
(65%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 37
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 9
irritatie keel : 1
kortademigheid : 10
kortademigheid bij inspanning : 2
neusverstopping : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
orofaryngeale pijn : 3
piepen : 1
stemstoornis : 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
Bloedarmoede : 2
bloedingsneiging : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 11
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 1
vaatontsteking : 3
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 22
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartspieraandoening : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 225
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 8
blaar : 8
brandend gevoel van de huid : 3
constitutioneel eczeem : 1
droge huid : 2
dyshidrotisch eczeem : 1
eczeem : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erythema multiforme : 3
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 17
haaruitval : 32
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 1
huiduitslag : 50
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 3
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverdikking : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 26
jeukende huiduitslag : 10
nagelloslating : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 4
roodheid : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 2
trichorrhexis : 1
verandering haartextuur : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 9
zweer : 1
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 16
acne met pustels : 1
gordelroos : 1
infectieuze glossitis : 1
koortsuitslag : 1
longontsteking : 2
malaria : 4
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
Pustule : 1
pustuleuze rash : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 7
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
onderhuidse bloeding : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
retinaal letsel : 1
val : 1
wondsecretie : 1
Lever en galwegen : 5
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 3
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 321
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
aften : 19
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 4
bloederige diarree : 2
braken : 31
branderige tong : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 30
diarree : 96
droge mond : 2
gezwollen tong : 2
Gingival discomfort : 1
gingiva-pijn : 1
lipzwelling : 3
maag-darm pijn : 4
maagklachten : 4
misselijkheid : 52
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 9
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 6
pijn in de bovenbuik : 13
prikkelbare darmsyndroom : 1
slikken pijnlijk : 1
speekselkliervergoting : 1
tanden bros : 1
tandpijn : 3
tandvleesblaar : 1
tandvleeserytheem : 1
tintelingen mond : 2
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 8
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 3
nierfunctie verminderd : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaak plassen : 1
Oog : 20
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glasvochtloslating : 1
lichtschuwheid : 2
oogaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogzwelling : 3
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 5
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 203
abnormale dromen : 21
angst : 25
Apathisch : 2
bedplassen : 1
dagdromen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 6
depressieve stemming : 21
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele labiliteit : 2
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 15
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 5
impulsief gedrag : 1
manie : 1
nachtmerrie : 20
onlogisch denken : 1
paniekaanval : 9
paniekreactie : 4
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 35
somnabulisme : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 14
gewrichtspijn : 4
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 17
amylase verhoogd : 1
aspartaataminotransferase abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 4
leverenzym verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 120
blaasje op slijmvliezen : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 8
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 3
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 3
huilen : 4
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 23
koude rillingen : 1
malaise : 13
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 7
ontsteking : 1
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 9
perifere zwelling : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
schreeuwen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 17
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
zwelling : 3
zwelling aangezicht : 3
Voeding en stofwisseling : 26
jicht : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 22
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 24
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 1
borstaandoening : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
genitaal oedeem : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
menstruaties met grote tussenpozen : 1
onregelmatige menstruatie : 4
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
polymenorroe : 1
seksuele stoornis : 1
vaginale bloeding : 1
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 102
aandachtstoornis : 2
ataxie : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 26
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 4
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 32
migraine : 2
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
presyncope : 1
slaperigheid : 3
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 6
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PROGUANIL, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 1.060
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
548
(52%)
437
(41%)
75
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
11
(1%)
3
(0%)
6
(1%)
1.032
(97%)
8
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 41
Bloed- en lymfestelsel : 54
Bloedvaten : 18
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 6
Hart : 36
Huid- en onderhuid : 406
Immuunsysteem : 16
Infecties en parasitaire aandoeningen : 32
Intoxicaties en letsels : 4
Lever en galwegen : 27
Maag-darmstelsel : 303
Nier en urinewegen : 31
Oog : 51
Oor en evenwichtsorgaan : 26
Psychisch : 88
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 29
Testuitslagen en onderzoeken : 46
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 156
Voeding en stofwisseling : 27
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
Zenuwstelsel : 168
Zwangerschap en perinatale periode : 9
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 P01BB01 PALUDRINE (PROGUANIL) Tablet