Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FLUTICASON, COMBINATIEPREPARATEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUTICASON, COMBINATIEPREPARATEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R01AD58 DYMISTA (AZELASTINE/FLUTICASON) Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


FLUTICASON, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 122
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
43
(35%)
79
(65%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 64
asfyxie : 1
bloedneus : 14
bronchospasme : 2
droge keel : 5
droogheid neusslijmvlies : 2
hoesten : 3
irritatie keel : 4
kortademigheid : 8
loopneus : 1
Nasal pruritus : 2
neusklachten : 5
neusverstopping : 2
niezen : 3
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 3
perforatie neus-tussenschot : 1
pijnlijke ademhaling : 1
rinalgie : 2
Sinus pain : 1
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 1
zweer neus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 3
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
Hart : 8
hartkloppingen : 7
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 8
angio-oedeem : 1
galbulten : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
ooginfectie : 1
Maag-darmstelsel : 26
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braakneiging : 1
buikklachten : 1
diarree : 1
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 7
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 2
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 1
aandoening urinelozing : 1
Oog : 17
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glaucoom : 1
oogbloeding : 3
oogirritatie : 4
staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 4
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
Psychisch : 21
abnormale dromen : 2
angst : 1
brassend eten : 1
dagdromen : 1
depressieve stemming : 1
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 2
paniekaanval : 2
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
gewrichtspijn : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
Spierpijn : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 7
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 50
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
injectieplaatsverharding : 1
koorts : 1
koude rillingen : 5
lichaamszwakte : 4
malaise : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 3
traagheid : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 18
verslechtering van de aandoening : 3
zich dronken voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Zenuwstelsel : 73
Bell's palsy : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 10
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 18
migraine : 3
migraine zonder voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Ophthalmic migraine : 1
slaperigheid : 7
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
tintelingen : 2
verandering reukvermogen : 5
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoorde smaak : 13
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUTICASON, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 37.079
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.199
(57%)
12.058
(33%)
3.822
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
114
(0%)
30.518
(82%)
1.562
(4%)
4.441
(12%)
444
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 11.774
Bloed- en lymfestelsel : 224
Bloedvaten : 713
Chirurgische en medische verrichtingen : 749
Congenitale en genetische afwijkingen : 62
Endocrien syteem : 746
Hart : 898
Huid- en onderhuid : 2.818
Immuunsysteem : 1.316
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.926
Intoxicaties en letsels : 9.365
Lever en galwegen : 65
Maag-darmstelsel : 3.435
Neoplasmata : 256
Nier en urinewegen : 262
Oog : 2.120
Oor en evenwichtsorgaan : 539
Product aanlegenheden : 4.027
Psychisch : 2.441
Sociale omstandigheden : 250
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.578
Testuitslagen en onderzoeken : 2.006
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.660
Voeding en stofwisseling : 561
Voortplantingsstelsel en borsten : 181
Zenuwstelsel : 6.218
Zwangerschap en perinatale periode : 86
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AD01 BECLOMETASON Neusspray
2 R01AD04 FLUNISOLIDE Overige toedieningsvormen
3 R01AD05 BUDESONIDE Neusspray
4 R01AD05 RHINOCORT (BUDESONIDE) Neusspray
5 R01AD08 FLIXONASE (FLUTICASON) Neusdruppels, Neusspray
6 R01AD08 FLUTICASON Neusspray
7 R01AD09 MOMETASON Neusspray
8 R01AD09 NASONEX (MOMETASON) Neusspray
9 R01AD11 NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) Neusspray
10 R01AD12 AVAMYS (FLUTICASON) Neusspray
11 R01AD53 XYLOMETAZOLINE/DEXAMETHASON Neusspray