Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BECLOMETASON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BECLOMETASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03BA01 BECLODIN MODULITE (BECLOMETASON) Aerosol
R03BA01 BECLOMETASON Aerosol, Inhalatiepoeder
R03BA01 QVAR (BECLOMETASON) Aerosol

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


BECLOMETASON

Aantal meldingen 305
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
119
(39%)
184
(60%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 75
astma : 3
beklemming keel : 1
benauwdheid (paradoxaal bronchospasme) : 2
bloedneus : 8
bronchospasme : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 15
kortademigheid : 9
neusklachten : 1
orofaryngeale pijn : 2
pharynxaandoening : 1
productieve hoest : 2
sputum toegenomen : 1
sputum verkleurd : 1
stemloosheid : 2
stemstoornis : 23
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloedvaten : 9
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeduitstorting : 7
opvlieger : 1
Endocrien syteem : 1
stoornis functie bijnier : 1
Hart : 11
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 3
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 61
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 2
dunne huid : 3
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 4
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 6
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 9
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 2
papel : 1
puntbloedingen : 2
rode huiduitslag : 3
rosacea : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 25
bronchitis : 1
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 7
candidia onsteking maag-darmstelsel : 1
faryngitis : 7
infectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
orale candida infectie : 1
orale schimmelinfectie : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 2
kneuzing : 2
Maag-darmstelsel : 59
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
afwezigheid van speeksel : 1
anale pruritus : 1
braken : 1
branderige tong : 1
buikpijn : 3
caries tanden : 4
diarree : 5
droge mond : 3
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 1
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 2
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 3
ontsteking van de slokdarmwand : 1
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 2
tandaandoening : 4
tanden bros : 1
tanderosie : 1
tandverkleuring : 2
tintelingen mond : 1
tong beslagen : 1
tongoedeem : 1
Tongue discomfort : 1
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
winderigheid : 1
Oog : 14
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glaucoom : 2
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
staar : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
abnormale smaak van product : 1
klacht over product : 2
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 102
abnormaal gedrag : 5
abnormale dromen : 2
agressie : 4
angst : 10
angst voor mensenmassa's : 1
depressieve stemming : 7
dissociatie : 1
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele labiliteit : 2
gedragsproblemen : 2
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 7
negatieve gedachten : 1
onrust : 8
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 5
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 9
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaapstoornis : 8
slapeloosheid : 9
spraakzucht : 1
stemmingswisselingen : 1
stress : 1
tic : 1
woede-aanval : 3
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 34
gewrichtspijn : 6
groeivertraging : 5
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 10
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 7
gewicht verhoogd : 2
glucocorticoïden verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 49
Complication associated with device : 1
energie verhoogd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 1
gezichtszwelling : 2
huilen : 3
koorts : 3
malaise : 3
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 8
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
reactie op de plaats van toediening : 7
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 3
hypofagie : 1
toegenomen eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
Intermenstrual bleeding : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 36
aandachtstoornis : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 7
overactiviteit : 4
perifere motorische neuropathie : 1
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 5
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 3
verstoorde smaak : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BECLOMETASON

Aantal meldingen 11.425
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.300
(55%)
4.041
(35%)
1.084
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
38
(0%)
6.394
(56%)
383
(3%)
3.839
(34%)
771
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.412
Bloed- en lymfestelsel : 97
Bloedvaten : 272
Chirurgische en medische verrichtingen : 105
Congenitale en genetische afwijkingen : 43
Endocrien syteem : 151
Hart : 326
Huid- en onderhuid : 1.487
Immuunsysteem : 312
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.430
Intoxicaties en letsels : 1.182
Lever en galwegen : 51
Maag-darmstelsel : 1.415
Neoplasmata : 62
Nier en urinewegen : 103
Oog : 591
Oor en evenwichtsorgaan : 127
Product aanlegenheden : 948
Psychisch : 883
Sociale omstandigheden : 37
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 462
Testuitslagen en onderzoeken : 501
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.017
Voeding en stofwisseling : 189
Voortplantingsstelsel en borsten : 140
Zenuwstelsel : 1.984
Zwangerschap en perinatale periode : 44
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03BA02 BUDESONIDE Aerosol, Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
2 R03BA02 BUDESONIDE (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder
3 R03BA02 BUDESONIDE NOVOLIZER (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder
4 R03BA02 LARBEX STERI-NEB (BUDESONIDE) Vernevelvloeistof
5 R03BA02 PULMICORT (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
6 R03BA02 RIBUSPIR (BUDESONIDE) Aerosol
7 R03BA05 FLIXOTIDE (FLUTICASON) Aerosol, Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
8 R03BA05 FLUTICASON Aerosol
9 R03BA08 ALVESCO (CICLESONIDE) Aerosol