Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

IPRATROPIUM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IPRATROPIUM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03BB01 ATROVENT (IPRATROPIUM) Aerosol, Vernevelvloeistof
R03BB01 IPRATROPIUM Aerosol, Inhalatiepoeder
R03BB01 IPRATROPIUM BROMIDE (IPRATROPIUM) Inhalatiepoeder
R03BB01 IPRAXA STERI-NEB (IPRATROPIUM) Vernevelvloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


IPRATROPIUM

Aantal meldingen 206
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
78
(38%)
127
(62%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 52
astma : 1
bloedneus : 1
bronchospasme : 4
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 11
kortademigheid : 12
larynxaandoening : 1
longaandoening : 1
loopneus : 1
neusklachten : 1
orofaryngeale pijn : 1
pijn strottenhoofd : 1
productieve hoest : 1
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 2
stemstoornis : 9
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloedvaten : 3
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 14
hartkloppingen : 9
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 42
angio-oedeem : 1
dunne huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 4
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 5
huiduitslag : 10
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 2
roodheid : 6
Immuunsysteem : 3
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
bovenste luchtweginfectie : 1
faryngitis : 1
infectie van het oor : 1
ooglidinfectie : 1
pustuleuze rash : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
Skin laceration : 1
spierscheur : 1
Maag-darmstelsel : 76
bloedbraken : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 4
caries tanden : 1
droge mond : 12
groei van het tandvlees : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 4
maagklachten : 3
misselijkheid : 23
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 6
opgezette buik : 1
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 2
tongaandoening : 1
tongoedeem : 3
tongontsteking : 2
Nier en urinewegen : 7
aandoening urinelozing : 2
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 17
accomodatiestoornis ooglens : 2
bloeding in het oogwit : 1
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
pupilreactie gestoord : 1
verwijding van de pupillen : 4
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 3
Product aanlegenheden : 7
klacht over product : 3
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
product fysieke aangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 9
hallucinaties : 1
onrust : 2
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
gewrichtspijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 4
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
bloeddruk verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33
aangezichtspijn : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gezichtszwelling : 1
honger : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 3
oedeem : 1
onverwacht effect : 11
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 2
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 2
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 3
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 56
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 9
hoofdpijn : 25
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 5
smaakverlies : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IPRATROPIUM

Aantal meldingen 9.906
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.022
(51%)
4.256
(43%)
628
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
53
(1%)
4.765
(48%)
2.544
(26%)
2.141
(22%)
403
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.727
Bloed- en lymfestelsel : 119
Bloedvaten : 505
Chirurgische en medische verrichtingen : 57
Congenitale en genetische afwijkingen : 25
Endocrien syteem : 25
Hart : 979
Huid- en onderhuid : 1.076
Immuunsysteem : 229
Infecties en parasitaire aandoeningen : 662
Intoxicaties en letsels : 1.172
Lever en galwegen : 52
Maag-darmstelsel : 1.764
Neoplasmata : 101
Nier en urinewegen : 439
Oog : 595
Oor en evenwichtsorgaan : 80
Product aanlegenheden : 326
Psychisch : 480
Sociale omstandigheden : 34
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 280
Testuitslagen en onderzoeken : 551
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.179
Voeding en stofwisseling : 217
Voortplantingsstelsel en borsten : 55
Zenuwstelsel : 2.008
Zwangerschap en perinatale periode : 23
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03BB04 SPIRIVA (TIOTROPIUM) Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
2 R03BB04 TAVULUS (TIOTROPIUM) Inhalatiepoeder
3 R03BB04 TIOTROPIUM Inhalatiepoeder
4 R03BB04 TIOTRUS (TIOTROPIUM) Inhalatiepoeder
5 R03BB05 BRETARIS (ACLIDINIUM) Inhalatiepoeder
6 R03BB05 EKLIRA (ACLIDINIUM) Inhalatiepoeder
7 R03BB06 SEEBRI BREEZHALER (GLYCOPYRRONIUM) Inhalatiepoeder
8 R03BB06 TOVANOR BREEZHALER (GLYCOPYRRONIUM) Inhalatiepoeder
9 R03BB07 INCRUSE (UMECLIDINIUM) Inhalatiepoeder
10 R03BB07 INCRUSE ELLIPTA (UMECLIDINIUM) Inhalatiepoeder