Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ACETYLCYSTEINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ACETYLCYSTEINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Acetylcysteine and diarrhoea 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


ACETYLCYSTEINE

Aantal meldingen 252
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
97
(38%)
155
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 31
astma : 1
bloedneus : 6
bronchospasme : 2
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 17
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedingsneiging : 1
Bloedvaten : 4
Bloeding : 1
lage bloeddruk : 1
vaatontsteking : 2
Hart : 9
hartkloppingen : 7
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 64
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 8
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 12
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 5
overmatig zweten : 3
papel : 1
psoriasis : 2
rode huiduitslag : 4
roodheid : 3
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 7
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ontsteking van vulva : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 4
blootstelling via moedermelk : 2
off-label gebruik : 1
Producttoedieningsfout : 1
Maag-darmstelsel : 126
aandoening maag-darmstelsel : 3
aandoening slokdarm : 1
bloedbraken : 1
braken : 13
buikklachten : 4
buikpijn : 22
diarree : 23
droge mond : 3
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 5
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 6
maagperforatie : 1
misselijkheid : 14
oedeem mond : 1
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 3
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 2
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tongblaren : 1
tongoedeem : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 2
zachte ontlasting : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 8
aandoening urinelozing : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierstenen : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
Oog : 5
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
traanproductieaandoening : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 1
oorongemak : 1
oorsuizen : 3
Psychisch : 12
abnormale dromen : 3
emotionele labiliteit : 1
manie : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
uitgelaten stemming : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
gewrichtspijn : 4
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 2
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 11
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
INR verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
oestradiol : 1
protrombinetijd verlengd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 26
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
gezichtszwelling : 3
koorts : 1
koude rillingen : 3
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
genitale zwelling : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 36
branderig gevoel : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
hoofdpijn : 10
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ACETYLCYSTEINE

Aantal meldingen 18.291
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.546
(58%)
7.227
(40%)
518
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
38
(0%)
950
(5%)
11.007
(60%)
6.048
(33%)
248
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.174
Bloed- en lymfestelsel : 210
Bloedvaten : 776
Chirurgische en medische verrichtingen : 20
Congenitale en genetische afwijkingen : 21
Hart : 618
Huid- en onderhuid : 5.710
Immuunsysteem : 804
Infecties en parasitaire aandoeningen : 238
Intoxicaties en letsels : 661
Lever en galwegen : 148
Maag-darmstelsel : 5.785
Neoplasmata : 10
Nier en urinewegen : 231
Oog : 369
Oor en evenwichtsorgaan : 99
Product aanlegenheden : 84
Psychisch : 697
Sociale omstandigheden : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 249
Testuitslagen en onderzoeken : 456
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.931
Voeding en stofwisseling : 178
Voortplantingsstelsel en borsten : 58
Zenuwstelsel : 2.640
Zwangerschap en perinatale periode : 26
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R05CB02 BISOLVON (BROOMHEXINE) Drank, Druppels, Tablet
2 R05CB02 BOOTS PHARMACEUTICALS (BROOMHEXINE) Drank
3 R05CB02 BROOMHEXINE Drank, Tablet
4 R05CB02 HOESTDRANK (BROOMHEXINE) Drank
5 R05CB02 HOESTDRANK HTP (BROOMHEXINE) Drank
6 R05CB02 HOESTTABLET HTP (BROOMHEXINE) Tablet
7 R05CB02 IDYL (BROOMHEXINE) Drank
8 R05CB02 LIVSANE (BROOMHEXINE) Drank
9 R05CB02 NATTERMAN (BROOMHEXINE) Drank
10 R05CB02 VICKS (BROOMHEXINE) Drank
11 R05CB03 CARBOCISTEINE Drank
12 R05CB03 DAMPO SOLVOPECT VASTZITTENDE HOEST () Stroop
13 R05CB03 MUCODYNE (CARBOCISTEINE) Drank
14 R05CB05 MESNA Overige toedieningsvormen
15 R05CB06 MUCOANGIN (AMBROXOL) Zuigtablet
16 R05CB13 DORNASE Vernevelvloeistof