Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

NOSCAPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NOSCAPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R05DA07 BISOLNEX (NOSCAPINE) Stroop
R05DA07 BOOTS PHARMACEUTICALS (NOSCAPINE) Stroop
R05DA07 FLUITUSSIN (NOSCAPINE) Tablet
R05DA07 HOESTDRANK (NOSCAPINE) Stroop
R05DA07 LIVSANE (NOSCAPINE) Stroop
R05DA07 NATTERMAN NOSCASAN (NOSCAPINE) Stroop
R05DA07 NOSCAPECT (NOSCAPINE) Tablet
R05DA07 NOSCAPINE Stroop, Tablet
R05DA07 OTRIVIN NOSCAPINE (NOSCAPINE) Stroop
R05DA07 VICKS (NOSCAPINE) Stroop

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Lokhorst B, Rolfes L, Jessurun N Interaction of OTC drug noscapine and acenocoumarol and phenprocoumon British Journal of Clinical Pharmacology 2019 85 DOI
2 Weits, G. Bittere pil: Klachten door noscapine Gezondgids 2017 augustus 2017, pag. 5 Download publicatie

3 Ederveen E Insufficiently labelled ADRs: abdominal pain, chest pain and headache while using noscapine WHO Signal 2017 2017
4 Weits G Bittere Pil: Noscapine Gezondgids 2016 sept Download publicatie

5 van Boekel A Noscapine en angio-oedeem Geneesmiddelenbulletin 2016 50(5):55-56 Download publicatie

6 Morelli F, Posthuma E.F.M, van Hunsel F, van Puijenbroek E.P Ingestion of an antitussive agent may precipitate hypercapnic respiratory failure: a case report Abstractbook Internistendagen 2013 25:135
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Noscapine and abdominal pain, chest pain and headache 2017 Signals document
2 Noscapine and angioedema 2015 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-10-2021.


NOSCAPINE

Aantal meldingen 177
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
57
(32%)
120
(68%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 36
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademnood : 1
bloedneus : 5
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 6
hoesten : 4
irritatie keel : 1
kortademigheid : 13
longpijn : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
onderdrukking ademhaling : 1
Bloedvaten : 5
Bloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 2
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 42
angio-oedeem : 4
blaar : 2
galbulten : 7
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 6
onprettig aanvoelende huid : 1
overmatig zweten : 3
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
leverpijn : 1
Maag-darmstelsel : 74
braken : 8
branderige tong : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 13
diarree : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
lipzwelling : 6
maagklachten : 2
misselijkheid : 9
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 17
prikkelbare darmsyndroom : 1
tongoedeem : 1
tongverkleuring : 1
zachte ontlasting : 1
zwelling in mond : 1
Oog : 16
Afwijking oogbeweging : 1
jeuk aan oog : 2
oogafscheiding : 1
oogbloeding : 2
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 1
oogzwelling : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling van ooglid : 2
Psychisch : 11
abnormale dromen : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
initiële insomnia : 1
nachtmerrie : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelsel borstpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 5
schommeling in International Normalized Ratio : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 57
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 1
huilen : 1
koorts : 1
malaise : 2
niet-cardiale pijn op de borst : 1
onbestendig gevoel borstkas : 5
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 6
pijn : 2
pijn in de borstkas : 14
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 2
Zenuwstelsel : 38
bewustzijnsverlies : 1
branderige slijmvliezen : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 9
flauwvallen : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 6
migraine : 2
myasthenia gravis : 1
niet kunnen ruiken : 1
slaperigheid : 10
toeval (convulsie) : 1
verminderd bewustzijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NOSCAPINE

Aantal meldingen 738
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
474
(64%)
239
(32%)
25
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1
(0%)
8
(1%)
19
(3%)
709
(96%)
1
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 122
Bloed- en lymfestelsel : 1
Bloedvaten : 19
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
Hart : 15
Huid- en onderhuid : 127
Immuunsysteem : 13
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
Intoxicaties en letsels : 33
Lever en galwegen : 9
Maag-darmstelsel : 320
Nier en urinewegen : 2
Oog : 20
Oor en evenwichtsorgaan : 2
Product aanlegenheden : 2
Psychisch : 49
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 43
Testuitslagen en onderzoeken : 55
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 256
Voeding en stofwisseling : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
Zenuwstelsel : 96
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R05DA03 HYDROCODON Overige toedieningsvormen
2 R05DA04 CODEINE Tablet
3 R05DA04 NATTERMAN (CODEINE) Stroop
4 R05DA09 BISOLTUSSIN () Stroop
5 R05DA09 DARO (DEXTROMETHORFAN) Capsule met gereguleerde afgifte
6 R05DA09 DEXTROMETHORFAN Drank
7 R05DA09 PECTOFREE () Stroop, Zuigtablet
8 R05DA09 VICKS () Stroop, Zuigtablet
9 R05DA20 COMBINATIEPREPARATEN (OPIUMALKALOIDEN EN DERIVATEN) Overige toedieningsvormen