Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PROMETHAZINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in PROMETHAZINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AD02 PROMETHAZINE Injectievloeistof, Omhulde tablet, Stroop, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G Promethazine en hallucinaties Gezondgids 2020 2020 Download publicatie

2 Hooikoorts en zwanger, welke middelen gebruik je dan? 0
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Promethazine and hallucinations 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


PROMETHAZINE

Aantal meldingen 121
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
42
(35%)
78
(64%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
bloedneus : 1
cyanose, neonataal : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 2
Infantile apnoea : 1
kortademigheid : 2
onderdrukking ademhaling : 1
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
Bloedvaten : 9
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 2
Shock symptom : 1
vaatpijn : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 8
bradycardie neonataal : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 3
snel hartritme : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 21
angio-oedeem : 1
eczeem : 2
galbulten : 3
huiduitslag : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
pigmentatieaandoening : 1
reactie op zonlicht : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
orale herpes : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 7
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
off-label gebruik : 2
opzettelijke overdosis : 1
overdosis : 1
Maag-darmstelsel : 37
braken : 3
buikklachten : 2
buikpijn : 4
colitis ulcerosa : 1
diarree : 4
droge mond : 10
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
intestinale bloeding : 1
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 1
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 2
rectale afscheiding : 1
tongbewegingsafwijking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 4
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
Oog : 13
accomodatiestoornis ooglens : 1
blindheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
oogzwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 2
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 39
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 1
desoriëntatie : 1
eetstoornis : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinaties : 8
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
nachtmerrie : 3
Near death experience : 1
onrust : 3
opzettelijke automutilatie : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 6
somnabulisme : 1
verwarde toestand : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 14
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
liespijn : 1
pijn in arm of been : 3
Spierpijn : 1
spierspasmen : 4
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 6
abnormale hartritme : 1
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 1
lichaamstemperatuur abnormaal : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
huilen : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongewenste reactie : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
Therapeutisch product effect vertraagd : 1
vermoeidheid : 4
Voeding en stofwisseling : 2
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 60
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
bewegingsstoornis : 1
coma : 1
duizeligheid : 4
dyskinesie : 3
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 2
flauwvallen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 7
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 3
overmatige gevoeligheid : 1
Restless arms-syndroom : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 7
slaperigheid : 7
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PROMETHAZINE

Aantal meldingen 13.757
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.366
(61%)
4.387
(32%)
1.004
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
132
(1%)
6.290
(46%)
2.486
(18%)
4.041
(29%)
808
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.312
Bloed- en lymfestelsel : 185
Bloedvaten : 1.082
Chirurgische en medische verrichtingen : 107
Congenitale en genetische afwijkingen : 128
Endocrien syteem : 33
Hart : 1.464
Huid- en onderhuid : 1.591
Immuunsysteem : 940
Infecties en parasitaire aandoeningen : 411
Intoxicaties en letsels : 3.825
Lever en galwegen : 167
Maag-darmstelsel : 1.591
Neoplasmata : 44
Nier en urinewegen : 287
Oog : 596
Oor en evenwichtsorgaan : 155
Product aanlegenheden : 110
Psychisch : 4.448
Sociale omstandigheden : 130
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 801
Testuitslagen en onderzoeken : 914
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.621
Voeding en stofwisseling : 335
Voortplantingsstelsel en borsten : 69
Zenuwstelsel : 4.832
Zwangerschap en perinatale periode : 144
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R06AD01 ALIMEMAZINE Drank
2 R06AD01 NEDELTRAN (ALIMEMAZINE) Tablet
3 R06AD03 THIETHYLPERAZINE Overige toedieningsvormen
4 R06AD06 THIAZINAMIUM Injectievloeistof
5 R06AD07 MEQUITAZINE Overige toedieningsvormen
6 R06AD08 TOPLEXIL (OXOMEMAZINE) Stroop