Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PROMETHAZINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PROMETHAZINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AD02 PROMETHAZINE Capsule, Injectievloeistof, Omhulde tablet, Stroop

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Promethazine and hallucinations 2020
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


PROMETHAZINE

Aantal meldingen 102
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
38
(37%)
63
(62%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
cyanose, neonataal : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 2
Infantile apnoea : 1
kortademigheid : 2
onderdrukking ademhaling : 1
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
Bloedvaten : 8
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 2
Shock symptom : 1
vaatpijn : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 9
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bradycardie neonataal : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 3
snel hartritme : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 18
eczeem : 1
galbulten : 3
huiduitslag : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
pigmentatieaandoening : 1
reactie op zonlicht : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
orale herpes : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
off-label gebruik : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosis : 1
Maag-darmstelsel : 32
braken : 3
buikklachten : 2
buikpijn : 3
diarree : 4
droge mond : 9
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 1
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 2
rectale afscheiding : 1
tongbewegingsafwijking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 4
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
Oog : 11
accomodatiestoornis ooglens : 1
blindheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogzwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 33
abnormale dromen : 1
agressie : 1
desoriëntatie : 1
eetstoornis : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinaties : 8
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
nachtmerrie : 3
Near death experience : 1
onrust : 3
opzettelijke automutilatie : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 5
verwarde toestand : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
gewrichtsstijfheid : 1
pijn in arm of been : 3
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 3
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 6
abnormale hartritme : 1
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 1
lichaamstemperatuur abnormaal : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
koorts : 1
koude rillingen : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongewenste reactie : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
vermoeidheid : 3
Voeding en stofwisseling : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 52
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
coma : 1
duizeligheid : 4
dyskinesie : 3
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 2
flauwvallen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 5
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 6
slaperigheid : 6
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PROMETHAZINE

Aantal meldingen 11.495
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.023
(61%)
3.588
(31%)
884
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
82
(1%)
5.539
(48%)
1.643
(14%)
3.513
(31%)
718
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.112
Bloed- en lymfestelsel : 162
Bloedvaten : 888
Chirurgische en medische verrichtingen : 83
Congenitale en genetische afwijkingen : 116
Endocrien syteem : 29
Hart : 1.339
Huid- en onderhuid : 1.332
Immuunsysteem : 806
Infecties en parasitaire aandoeningen : 358
Intoxicaties en letsels : 3.363
Lever en galwegen : 146
Maag-darmstelsel : 1.306
Neoplasmata : 31
Nier en urinewegen : 236
Oog : 497
Oor en evenwichtsorgaan : 125
Product aanlegenheden : 85
Psychisch : 3.901
Sociale omstandigheden : 102
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 634
Testuitslagen en onderzoeken : 772
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.998
Voeding en stofwisseling : 273
Voortplantingsstelsel en borsten : 53
Zenuwstelsel : 4.048
Zwangerschap en perinatale periode : 129
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R06AD01 ALIMEMAZINE Drank
2 R06AD01 NEDELTRAN (ALIMEMAZINE) Tablet
3 R06AD03 THIETHYLPERAZINE Overige toedieningsvormen
4 R06AD06 THIAZINAMIUM Injectievloeistof
5 R06AD07 MEQUITAZINE Overige toedieningsvormen
6 R06AD08 TOPLEXIL (OXOMEMAZINE) Stroop