Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

DESLORATADINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DESLORATADINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX27 AERIUS (DESLORATADINE) Drank, Smelttablet
R06AX27 DASSELTA (DESLORATADINE) Tablet
R06AX27 DESLORATADINE Drank, Smelttablet
R06AX27 NEOCLARITYN (DESLORATADINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G Desloratadine en depressieve stemming Gezondgids 2021 2021 Download publicatie

2 Watson S, Puijenbroek E.P Desloratadine and the risk of experiencing dry eyes WHO Signal 2018 2018
3 Boer J, Ederveen E, Grundmark B Desloratadine and depression, a drug safety signal based on worldwide spontaneous reporting of side effects Uppsala Journal of medical sciences 2018 123 DOI
4 Passier J.L.M, van Puijenbroek E.P (Des)loratidine en convulsies Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie 2009 110:249-52
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Desloratadine and abnormal behaviour 2015 Signals document
2 Desloratadine and depressed mood & depression 2020 Signals document
3 Desloratadine and increased appetite 2011 Signals document
4 Loratadine, desloratadine and convulsions 2008 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


DESLORATADINE

Aantal meldingen 620
Ernstig 29
Geslacht
Man
Vrouw
203
(33%)
417
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 82
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 2
beklemming keel : 3
bloedneus : 13
bronchospasme : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 8
hyperventilatie : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 27
kortademigheid bij inspanning : 2
loopneus : 1
neusverstopping : 5
niezen : 2
onregelmatige ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 4
piepen : 1
snurken : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
eosinofilie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
Bloedvaten : 11
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 3
flauwvallen : 1
hypertensieve crisis : 1
lage bloeddruk : 1
perifere veneuze ziekte : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 1
schildklierpijn : 1
Hart : 56
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 40
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 5
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 103
acne : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 7
eczeem : 4
galbulten : 10
haaruitval : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 2
huidzwelling : 1
Jeuk : 22
jeukende huiduitslag : 9
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 2
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 7
papel : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vervellen : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
blaasontsteking : 1
bronchitis : 1
faryngitis : 2
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 3
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
val : 1
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 2
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 1
icterus van het oog : 1
leveraandoening : 2
Maag-darmstelsel : 216
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 2
braken : 16
buikklachten : 13
buikpijn : 14
caries tanden : 1
diarree : 26
droge mond : 28
eosinofiele colitis : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 5
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
kramp van de slokdarm : 2
lipzwelling : 1
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 8
misselijkheid : 55
obstipatie, verstopping : 7
oesofaguspijn : 2
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 3
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
ziekten na tandheelkundige ingreep : 1
Nier en urinewegen : 10
aandoening urinelozing : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 3
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 31
aandoening van het netvlies : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glasvochttroebelingen : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 3
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
periorbitale zwelling : 1
rood oog : 3
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 7
draaiduizeligheid : 2
oorongemak : 2
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 3
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
Psychisch : 135
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
abnormaal gedrag : 7
agressie : 8
angst : 6
Apathisch : 4
bedplassen : 1
dagdromen : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 17
emotionele droefheid : 1
ernstige depressie : 1
Frustration tolerance decreased : 1
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinaties : 8
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 4
manie : 4
nachtmerrie : 4
onrust : 6
onverschillig : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 2
psychiatrisch symptoom : 1
rusteloosheid : 8
Separation anxiety disorder : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 21
tandenknarsen : 1
tic : 1
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 3
waanwaarneming : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 72
gewrichtspijn : 11
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
osteoporose : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 2
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 35
spierspasmen : 4
spierzwakte : 4
tenosynovitis : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 31
bloeddruk verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 11
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
sperma analyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 259
dorst : 2
geen bijwerking : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 8
geneesmiddelinteractie : 7
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 1
huilen : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 11
koude rillingen : 14
lichaamszwakte : 7
loopstoornis : 1
malaise : 18
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 3
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 3
onverwacht effect : 38
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 3
pijn : 2
pijn in de borstkas : 7
pijn op de injectieplaats : 7
roodheid op de injectieplaats : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
traagheid : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 81
verslechtering van de aandoening : 7
vertraagde genezing : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 19
eetstoornissymptoom : 1
hunkering naar voedsel : 1
hypofagie : 1
toegenomen eetlust : 9
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 14
borstpijn : 2
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 2
Intermenstrual bleeding : 3
menstruatiestoornis : 1
prostaatontsteking : 2
seksuele stoornis : 1
vaginale droogheid : 1
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 269
aandachtstoornis : 8
aura : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 2
bradykinesie : 1
branderige slijmvliezen : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 46
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 2
faciaal spasme : 2
flauwvallen : 2
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 4
geheugen vermindering : 5
hoofdpijn : 94
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 3
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 5
perifere motorische neuropathie : 1
presyncope : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
sedatie : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 39
smaakverlies : 3
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 6
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 1
tongbeet : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd bewustzijn : 2
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoorde smaak : 5
voorbijgaande globale amnesie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
baarmoedercontracties gedurende de zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DESLORATADINE

Aantal meldingen 6.597
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.950
(60%)
2.376
(36%)
271
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
83
(1%)
1.373
(21%)
811
(12%)
4.266
(65%)
64
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 726
Bloed- en lymfestelsel : 88
Bloedvaten : 178
Chirurgische en medische verrichtingen : 19
Congenitale en genetische afwijkingen : 23
Endocrien syteem : 4
Hart : 523
Huid- en onderhuid : 1.188
Immuunsysteem : 238
Infecties en parasitaire aandoeningen : 152
Intoxicaties en letsels : 592
Lever en galwegen : 131
Maag-darmstelsel : 1.368
Neoplasmata : 17
Nier en urinewegen : 119
Oog : 248
Oor en evenwichtsorgaan : 141
Product aanlegenheden : 181
Psychisch : 826
Sociale omstandigheden : 21
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 310
Testuitslagen en onderzoeken : 402
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.777
Voeding en stofwisseling : 140
Voortplantingsstelsel en borsten : 91
Zenuwstelsel : 1.822
Zwangerschap en perinatale periode : 33
Vergelijkbare geneesmiddelen