Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ACETAZOLAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ACETAZOLAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01EC01 ACETAZOLAMIDE Drank (suspensie), Tablet
S01EC01 DIAMOX (ACETAZOLAMIDE) Poeder injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Short note: ACETAZOLAMIDE (S01EC01) Dysgeusia 27-9-2011 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


ACETAZOLAMIDE

Aantal meldingen 187
Ernstig 28
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
87
(47%)
99
(53%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
bloedneus : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 6
kortademigheid bij inspanning : 3
longembolie : 1
loopneus : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
bloedingsneiging : 1
trombocytopenische purpura : 1
Bloedvaten : 10
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 6
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 12
haaruitval : 1
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 2
vervellen : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
blaasontsteking : 1
erysipelas : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 1
wijken van de wondranden : 1
Lever en galwegen : 5
galstenen : 1
Hepatitis : 1
icterus van het oog : 1
ontsteking van de galblaas : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 57
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
boeren : 4
braken : 6
buikklachten : 4
buikpijn : 2
diarree : 9
droge mond : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 17
obstipatie, verstopping : 2
oesofaguspijn : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
tongontsteking : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 17
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 3
kristalurie : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
nierstenen : 4
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urethritis niet-infectieus : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
verstopping in de urineweg : 1
Oog : 4
bijziendheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
scherpzien gereduceerd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 10
oorsuizen : 7
slechthorendheid : 3
Psychisch : 22
abnormaal gedrag : 1
dagdromen : 1
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
psychotische stoornis : 2
slaapstoornis : 1
staren : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17
gewrichtsonsteking door jicht : 1
gewrichtspijn : 3
gewrichtsstijfheid : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 15
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
urineanalyse abnormaal : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 59
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 5
koorts : 5
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 4
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op injectieplaats : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 23
Voeding en stofwisseling : 23
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
metabole acidose : 4
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 11
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
impotentie : 1
melkafscheiding : 1
penisoedeem : 1
Zenuwstelsel : 116
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 13
Electric shock sensation : 1
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 5
hoofdpijn : 3
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 10
Smaakstoornis : 5
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 52
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 8
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ACETAZOLAMIDE

Aantal meldingen 4.860
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.615
(54%)
1.975
(41%)
270
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
56
(1%)
1.256
(26%)
1.022
(21%)
2.314
(48%)
212
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 332
Bloed- en lymfestelsel : 273
Bloedvaten : 218
Chirurgische en medische verrichtingen : 30
Congenitale en genetische afwijkingen : 50
Endocrien syteem : 10
Hart : 151
Huid- en onderhuid : 916
Immuunsysteem : 167
Infecties en parasitaire aandoeningen : 105
Intoxicaties en letsels : 391
Lever en galwegen : 78
Maag-darmstelsel : 802
Neoplasmata : 16
Nier en urinewegen : 464
Oog : 293
Oor en evenwichtsorgaan : 144
Product aanlegenheden : 28
Psychisch : 398
Sociale omstandigheden : 10
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 234
Testuitslagen en onderzoeken : 359
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 972
Voeding en stofwisseling : 714
Voortplantingsstelsel en borsten : 37
Zenuwstelsel : 1.545
Zwangerschap en perinatale periode : 36
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01EC03 DORZOLAMIDE Oogdruppels
2 S01EC03 TRUSMONO (DORZOLAMIDE) Oogdruppels
3 S01EC03 TRUSOPT (DORZOLAMIDE) Oogdruppels
4 S01EC04 AZOPT (BRINZOLAMIDE) Oogdruppels
5 S01EC04 BRINZOLAMIDE Oogdruppels
6 S01EC54 SIMBRINZA (BRINZOLAMIDE/BRIMONIDINE) Oogdruppels