Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TIMOLOL, COMBINATIEPREPARATEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TIMOLOL, COMBINATIEPREPARATEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cosopt® oogdruppels en sinusitis 2001
2 Latanoprost containing products and smell disorders 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2021.


TIMOLOL, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 235
Ernstig 23
Geslacht
Man
Vrouw
114
(49%)
121
(51%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 52
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 4
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hoesten : 8
irritatie keel : 3
kortademigheid : 13
loopneus : 6
Nasal pruritus : 1
neusverstopping : 3
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
productieve hoest : 3
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 1
Bloedvaten : 14
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 24
hartaandoening : 2
hartfalen : 1
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
iets vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (1e graads AV blok) : 1
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 3
trage hartslag : 4
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 34
allergische huidontsteking : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 7
huidkloven : 1
huiduitslag : 4
huidverkleuring : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
korst : 1
milia : 1
nagelafwijking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
overmatige afscheiding van talg : 1
rode huiduitslag : 1
toename huidpigment : 2
verandering haarkleur : 1
Immuunsysteem : 7
overgevoeligheid : 6
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
gordelroos : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
schimmelinfectie : 1
speekselklierontsteking : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 4
bloeding rondom oogkas : 1
periorbitale bloeding : 1
Product use complaint : 1
Wrong technique in product usage process : 1
Lever en galwegen : 1
galstenen : 1
Maag-darmstelsel : 29
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 1
diarree : 1
droge mond : 4
lipzwelling : 3
maagklachten : 1
misselijkheid : 6
ontsteking mondholte : 1
ontstoken lippen : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 1
verhemelte zwelling (palatum zwelling) : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 4
aandoening urinelozing : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinewegsteen : 1
Oog : 109
allergische oogontsteking : 1
blefaropigmentatie : 3
bloeding in het oogwit : 2
donkere kringen onder ogen : 2
droog oog : 3
dubbelzien : 3
Dyschromatopsia : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glaucoom : 1
groei van de wimpers : 4
hypopigmentatie van iris : 1
irisaandoening : 1
jeuk aan oog : 3
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 3
macula-oedeem : 2
ongemak in het oog : 2
ontsteking oogleden : 2
oogaandoening : 1
oogirritatie : 15
ooglidaandoening : 2
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 2
oogpijn : 11
oogzwelling : 3
pijn in het ooglid : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 2
rood oog : 10
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
tijdelijke blindheid : 1
traanproductie verhoogd : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 12
zwelling van het hoornvlies van het oog : 1
zwelling van ooglid : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 3
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
verpakking van product moeilijk te openen : 1
Psychisch : 34
depressie : 2
depressieve stemming : 5
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 8
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 7
somnabulisme : 1
verminderd libido : 2
zelfmoord : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 24
botpijn : 2
gewrichtspijn : 3
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 4
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 9
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 65
Administration site cyst : 1
dorst : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
het koud hebben : 1
kater : 1
koorts : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 19
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 6
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 17
vertraagde genezing : 1
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
geslachtsorgaanpijn : 1
impotentie : 1
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 78
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 18
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 3
hoofdpijn : 20
niet kunnen ruiken : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 3
tintelingen : 4
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TIMOLOL, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 13.286
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.188
(54%)
5.107
(38%)
991
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
44
(0%)
9.429
(71%)
618
(5%)
2.549
(19%)
646
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.188
Bloed- en lymfestelsel : 81
Bloedvaten : 493
Chirurgische en medische verrichtingen : 58
Congenitale en genetische afwijkingen : 14
Endocrien syteem : 16
Hart : 1.225
Huid- en onderhuid : 1.129
Immuunsysteem : 781
Infecties en parasitaire aandoeningen : 748
Intoxicaties en letsels : 623
Lever en galwegen : 34
Maag-darmstelsel : 605
Neoplasmata : 41
Nier en urinewegen : 83
Oog : 3.175
Oor en evenwichtsorgaan : 174
Product aanlegenheden : 345
Psychisch : 661
Sociale omstandigheden : 25
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 248
Testuitslagen en onderzoeken : 564
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.776
Voeding en stofwisseling : 196
Voortplantingsstelsel en borsten : 131
Zenuwstelsel : 1.503
Zwangerschap en perinatale periode : 15
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01ED01 NYOGEL (TIMOLOL) Ooggel
2 S01ED01 TIMO-COMOD (TIMOLOL) Oogdruppels
3 S01ED01 TIMOGEL (TIMOLOL) Ooggel
4 S01ED01 TIMOLOL Oogdruppels
5 S01ED01 TIMOLOL (TIMOLOL) Oogdruppels
6 S01ED01 TIMOPTOL (TIMOLOL) Oogdruppels
7 S01ED02 BETAXOLOL Oogdruppels
8 S01ED02 BETOPTIC (BETAXOLOL) Oogdruppels
9 S01ED03 BETAGAN LIQUIFILM (LEVOBUNOLOL) Oogdruppels
10 S01ED03 LEVOBUNOLOL Oogdruppels
11 S01ED04 METIPRANOLOL Overige toedieningsvormen
12 S01ED05 CARTEABAK (CARTEOLOL) Oogdruppels
13 S01ED05 CARTEOLOL Oogdruppels
14 S01ED05 TEOPTIC (CARTEOLOL) Oogdruppels
15 S01ED54 METIPRANOLOL, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen