Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN 2014/2015 SUBUNIT)

Injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN 2014/2015 SUBUNIT) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
2 Balveren, L. van, Kant, A. Bijwerkingen influenzavaccins nog beter in kaart gebracht Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(7):28-29
3 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
4 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
5 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
6 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
7 Van Balveren, L., Rümke, H. Gemelde bijwerkingen na influenzavaccinatie NTvG 2014 issue etc.: 2014:(158):4-5
8 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
9 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
10 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
11 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
12 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
13 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Pandemic influenza vaccine (Pandemrix®) and narcolepsy 2011
2 Pandemrix and injection site discolouration 2011
3 Reports associated with vaccination against influenza A (H1N1) 2010
4 Seasonal influenza vaccines and extensive limb swelling 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-10-2020.


INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 10.543
Ernstig 542
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
3.647
(35%)
6.832
(65%)
64
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1112
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
afwijkende ademhaling : 4
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 36
beklemming keel : 4
bloedneus : 20
bronchiale hyperreactiviteit : 2
bronchiale irritatie : 1
bronchiale obstructie : 1
bronchospasme : 23
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 5
droge keel : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 4
geeuwen : 3
hik : 1
hoesten : 349
hoorbare piepende ademhaling : 5
hyperventilatie : 2
hypo-esthesie van farynx : 1
inspanningsastma : 1
irritatie keel : 14
kortademigheid : 236
kortademigheid bij inspanning : 1
langdurige uitademing : 1
longaandoening : 4
longbloeding : 1
longembolie : 3
longontsteking : 3
longpijn : 1
loopneus : 19
luchtwegaandoening : 5
luchtwegirritatie : 2
neonatale hypoxie : 1
neusklachten : 6
neusverstopping : 15
niezen : 16
obstructieve luchtwegaandoening : 1
oedeem van het strottenhoofd : 2
onderdrukking ademhaling : 1
ophoesten van bloed : 4
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 221
piepen : 5
pijnlijke ademhaling : 1
pijnlijke pleuritis : 1
pleurale effusie : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 2
productieve hoest : 18
slaap apneu syndroom : 1
snelle ademhaling : 3
sputum toegenomen : 3
sputum verkleurd : 2
stemloosheid : 5
stemstoornis : 27
toegenomen afscheiding uit de longen : 10
tonsillaire hypertrofie : 3
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 3
Bloed- en lymfestelsel : 180
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
Immune trombocytopenie : 4
lymfeknooppijn : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 3
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
onvoldoende aanmaak van rode bloedcellen (pure red cell aplasia) : 1
pancytopenie : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 155
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 218
arteriële trombose : 1
bleekheid : 99
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 15
flauwvallen : 5
granulomatose met polyangiitis : 2
Koude vingertoppen en tenen : 18
lage bloeddruk : 12
lage bloeddruk bij opstaan : 3
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
lymfoedeem : 7
opvlieger : 11
overmatig blozen : 10
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
temporale arteritis : 1
trombose : 2
trombose ader : 1
vaatontsteking : 10
varicoflebitis : 1
verhoogde bloeddruk : 16
wisselende bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
lokale verdoving : 1
Endocrien syteem : 8
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
auto-immune thyreoïditis : 1
schildklieraandoening : 2
schildklierontsteking : 1
struma : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
ziekte van Basedow : 1
Hart : 199
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 5
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 12
ernstige vernauwing kransslagader : 4
hart- en ademhalingsstilstand : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartfalen acuut : 1
hartinfarct : 6
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 104
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 16
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 5
onregelmatige hartslag : 12
ontsteking hartzakje : 2
ontsteking van de hartspier : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 14
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 4
tachycardie foetaal : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 1314
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
allergische huidontsteking : 40
angio-oedeem : 25
blaar : 9
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 7
butterfly rash : 1
dermatitis herpetiformis : 1
dermatomyositis : 1
droge huid : 1
eczeem : 26
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erythema multiforme : 2
galbulten : 182
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gele huid : 1
Gevoelige huid : 4
haaraandoening : 2
haaruitval : 3
Henoch-Schönlein purpura : 7
huid warm : 11
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 3
huidaandoening (parapsoriasis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidirritatie : 5
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 6
huiduitslag : 321
huiduitslag ( maculo-papulair) : 10
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 18
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 16
huidverkleuring : 3
Jeuk : 195
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 63
koude urticaria : 1
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 13
onprettig aanvoelende huid : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 7
overmatig zweten : 76
panniculitis : 1
pijn aan de huid : 5
psoriasis : 5
puntbloedingen : 9
rash scarlatiniform : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 23
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 138
strakke huid : 2
urticaria chronisch : 2
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) : 1
vervellen : 6
vlekkerige huiduitslag : 21
zweten en rillen : 6
Immuunsysteem : 78
anafylactische reactie : 13
anafylactische shock : 3
auto-immuunziekte : 4
hemofagocytaire lymfohistiocytose : 1
immuunsysteemaandoening : 5
overgevoeligheid : 47
sarcoidose : 2
serum ziekteachtige reactie : 1
verminderde immuunresponse : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 612
abces : 2
abces op de injectie plaats : 2
acute sinusitis : 1
amandelontsteking : 3
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
bacteriële infectie : 2
bacteriële longontsteking : 6
blaasontsteking : 3
bovenste luchtweginfectie : 9
Bovenste luchtweginfectie : 13
bronchitis : 12
buikgriep : 4
Candida-infectie : 1
cellulitis : 3
erysipelas : 7
faryngitis : 20
gordelroos : 30
griep : 30
Haemophilus-infectie : 1
herpes-simplex-encefalitis : 1
herpesvirusinfectie : 1
herseninfectie (encefalitis) : 2
huidinfectie : 3
infectie : 4
infectie met cytomegalovirus : 2
infectie met Epstein-Barr virus : 1
infectie van het oor : 12
infectieuze kroep : 4
infectieuze pleurale effusie : 1
injectieplaatscellulitis : 2
injectieplaatsinfectie : 1
Klebsiella-sepsis : 1
koortsuitslag : 5
krentenbaard (impetigo) : 2
labyrinthitis : 2
laryngitis : 3
longontsteking : 36
longontsteking door respiratoir syncytiaal virus : 1
maagdarminfectie : 1
middenoorontsteking : 3
neus-keelontsteking : 188
oftalmische herpes zoster : 1
onderste luchtweginfectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 78
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
ontsteking tandvlees : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 19
ooginfectie : 7
ooglidinfectie : 1
orale herpes : 21
otitis media acuut : 7
parasitaire gastro-enteritis : 1
pertussis : 1
pneumonie viraal : 2
postvirale vermoeidheidssyndroom : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 3
roodvonk : 2
sepsis : 1
speekselklierontsteking : 1
streptokokkensepsis : 1
Subglottic laryngitis : 4
urineweginfectie : 3
vestibulaire neuronitis : 4
virale infectie : 3
virale myocarditis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 12
vulvovaginale candidiasis : 1
waterpokken : 2
ziekte van Lyme : 2
Intoxicaties en letsels : 58
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
enkelbreuk : 1
gewrichtsontwrichting : 1
handbreuk : 1
kneuzing : 38
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 9
ruptuur pees : 1
vaccinatie non-respons : 2
val : 1
wond : 1
XIIde zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 11
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 2
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 3
icterus van het oog : 1
leverfalen : 1
vena portae trombose : 1
Maag-darmstelsel : 2491
aandoening maag-darmstelsel : 8
abnormale ontlasting : 7
aften : 8
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 5
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 3
bloederige ontlasting : 2
boeren : 4
braakneiging : 3
braken : 715
branderige tong : 2
buikklachten : 39
buikpijn : 269
burning mouth-syndroom : 1
colitis ulcerosa : 2
darm-perforatie : 1
diarree : 542
droge mond : 9
dumping syndroom : 1
erytheem van mondslijmvlies : 1
frequente darmbewegingen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 10
gezwollen tong : 8
harde feces : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lip droog : 1
Lip erythema : 1
lipaandoening : 2
lipzwelling : 13
maag-darm pijn : 5
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 13
misselijkheid : 682
mondaandoening : 1
mondslijmvliesexfoliatie : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 10
oedeem mond : 1
ontkleurde ontlasting : 3
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 14
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 23
pijn in de mond : 5
pijn in de onderbuik : 1
projectiel braken : 12
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 1
speekselklieraandoening : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 3
tintelingen mond : 9
tongaandoening : 9
tongblaren : 7
tongontsteking : 1
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 4
verminderde maaglediging : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 4
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 6
acute lymfocytaire leukemie : 1
levermetastase : 1
longmetastasen : 1
lymfangioom : 1
lymfocytaire leukemie : 1
metastasen van het centraal zenuwstelsel : 1
Nier en urinewegen : 32
aandoening urinelozing : 1
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 2
hemorragie urinewegen : 1
incontinentie : 1
nefrotisch syndroom : 2
nierfunctie verminderd : 4
nierpijn : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 3
vaker urineren : 6
verkleuring van de urine : 3
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 168
aandoening rondom oogkas : 1
Afwijking oogbeweging : 3
allergische oogontsteking : 1
droog oog : 6
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 22
glasvochtloslating : 1
glasvochttroebelingen : 1
jeuk aan oog : 5
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
ontsteking oogleden : 2
oogaandoening : 8
oogbloeding : 1
oogirritatie : 19
oogledenjeuk : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 7
oogoedeem : 2
oogontsteking : 7
oogpijn : 10
oogzwelling : 18
rode, bloeddoorlopen ogen : 3
rood oog : 10
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 13
verlamming van de oogspieren : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 8
zwelling van ooglid : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 172
doofheid : 2
doofheid bilateraal : 1
draaiduizeligheid : 96
duizeligheid positioneel : 1
evenwichtsaandoening : 3
ooraandoening : 2
oorongemak : 3
oorpijn : 31
oorsuizen : 24
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 5
vochtophoping in middenoor : 1
ziekte van Ménière : 2
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 529
abnormaal gedrag : 3
abnormale dromen : 4
agressie : 2
angst : 6
Apathisch : 8
autismespectrumstoornis : 3
bedplassen : 1
delirium febrile : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 9
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 3
dissociatie : 2
eetstoornis : 2
emotionele droefheid : 2
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 6
huilerigheid : 55
hypnagoge hallucinaties : 1
ijlen : 11
Lusteloos : 175
nachtmerrie : 21
onrust : 4
paniekaanval : 5
paniekreactie : 3
parasomnia : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 11
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 23
slaapaanvallen : 5
slaapstoornis : 19
slapeloosheid : 103
staren : 1
stemming veranderd : 3
stemmingswisselingen : 1
tic : 3
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 11
woede-aanval : 2
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2071
artritis reactief : 1
artrose : 1
botaandoening : 1
botpijn : 3
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
fibromyalgie : 2
gespannenheid spier : 3
gewrichtsaandoening : 4
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 22
gewrichtspijn : 178
gewrichtsstijfheid : 8
gewrichtszwelling : 5
kaakaandoening : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 9
liespijn : 2
misvormingwervelkolom : 1
mobiliteit verminderd : 1
necrotiserende myositis : 1
nekpijn : 74
okselgezwel : 1
ontsteking gewrichtskapsel : 2
pees pijn : 2
peesontsteking : 4
periartritis : 3
pijn in arm of been : 305
pijn in de zij : 5
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 15
Problemen ledemaat : 29
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 17
rotator cuff syndroom : 2
rugpijn : 34
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 45
skeletspierstijfheid : 116
slijmbeursonsteking : 9
spier ongemak : 2
Spierontsteking : 3
Spierpijn : 993
spierspasmen : 41
spierstijfheid : 18
spiertrekkingen : 5
spierzwakte : 94
Testuitslagen en onderzoeken : 222
ademhalingsfrequentie verhoogd : 4
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
antifosfolipideantistoffen positief : 1
bloed bilirubine : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 11
bloeddruk verlaagd : 5
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
eosinofielentelling verhoogd : 1
foetale hartfrequentie verhoogd : 1
fout-positief onderzoeksresultaat : 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 6
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 3
hartfrequentie verhoogd : 17
hartfrequentie verlaagd : 2
INR verhoogd : 3
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 122
lichaamstemperatuur verlaagd : 10
te weinig bloedplaatjes : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 5
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13168
aangezichtspijn : 4
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
bloeding op de injectieplaats : 9
chronisch vermoeidheidssyndroom : 1
dorst : 9
dorst verminderd : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 1
exfoliatie van injectieplaats : 1
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gestoorde beweging op injectieplaats : 2
gevoel abnormaal : 18
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 17
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 6
gezwel op de injectieplaats : 11
griepachtige verschijnselen : 613
hartdood : 4
het heet hebben : 42
het koud hebben : 74
hoge koorts : 1.368
huidontsteking op de injectieplaats : 1
huilen : 169
induratie : 2
injectieplaatshematoom : 44
injectieplaatsirritatie : 1
injectieplaatskneuzing : 38
injectieplaatskoudheid : 1
injectieplaatsoedeem : 2
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
injectieplaatsparesthesie : 2
injectieplaatsrash : 23
injectieplaatsurticaria : 4
injectieplaatsverharding : 238
injectieplaatsverkleuring : 10
injectieplaatsvesikels : 17
injectieplaatswarmte : 602
jeuk op de injectieplaats : 393
kater : 1
koorts : 2.212
koude rillingen : 288
kreunen : 2
lage lichaamstemperatuur : 11
letsel op injectieplaats : 1
lichaamszwakte : 57
litteken op de toedieningsplaats : 1
littekenvorming op de injectieplaats : 2
lokale reactie : 1
loopstoornis : 10
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 517
multi-orgaanfalen : 2
niet lekker voelen : 1
nodule : 2
nodule op injectieplaats : 2
oedeem : 4
oedeem slijmvlies : 1
okselpijn : 16
onbestendig gevoel borstkas : 23
ongemak op injectieplaats : 38
ontsteking : 15
ontsteking op de injectieplaats : 1.401
onverwacht effect : 5
perifeer oedeem : 27
perifere zwelling : 23
pijn : 123
pijn in de borstkas : 62
pijn op de injectieplaats : 1.563
plaque op injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
pruritus op de toedieningsplaats : 1
pruritus op implantatieplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 72
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 954
schreeuwen : 1
slecht gedefinieerde aandoening : 2
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 2
toename van ziekte : 1
traagheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 153
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 2
vaccinatieplaatspruritus : 4
Vascular stent occlusion : 1
verhoging lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie) : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 50
verminderde activiteit : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 724
verslechtering van de aandoening : 5
vertraagde genezing : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 45
zwelling aangezicht : 31
zwelling van injectieplaats : 945
Voeding en stofwisseling : 303
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 1
abnormaal verlies van gewicht : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 6
hypofagie : 2
jicht : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 7
ondervoeding : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 2
slecht gevoede zuigeling : 8
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 6
type 1 diabetes mellitus : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 4
verhoogd dorstgevoel : 15
verminderd drinken : 40
verminderde eetlust : 197
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 35
borstpijn : 5
borstvoeding verminderd : 9
impotentie : 1
melkafscheiding : 3
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
pijn testikels : 2
stoornis borstvoeding : 9
symptomen overgang : 1
vaginale bloeding : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 3183
aandachtstoornis : 18
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 9
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 50
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 3
allodynie : 3
ataxie : 5
beroerte (CVA) : 6
bewegingsarmoede : 3
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 13
brachiale plexopathie : 2
branderig gevoel : 10
branderige slijmvliezen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cerebellair syndroom : 1
cerebraal infarct foetaal : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
complex regionaal pijn syndroom : 2
convulsie op kinderleeftijd : 1
coördinatiestoornis : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 2
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 7
duizeligheid : 428
dyskinesie : 5
een verlaagde spierspanning : 29
epilepsie : 18
evenwichtsstoornis : 14
facialis neuralgie : 2
flauwvallen : 62
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 3
gedeeltelijke verlamming : 3
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 2
gelaatsparese : 1
gevoelsverlies : 1
gezichtsvelduitval : 2
Guillain-Barré-syndroom : 13
hemiplegische migraine : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 4
hoofdpijn : 1.550
houdingsafhankelijke duizeligheid : 3
hypersomnie : 51
koortsstuip : 88
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 5
migraine : 44
migraine met voortekenen (aura) : 3
minder smaak : 2
monoparese : 1
multipele sclerose : 5
myasthenia gravis : 1
myelitis transversa : 4
myelopathie : 1
neuralgische amyotrofie : 5
neurologisch symptoom : 1
neurologische decompensatie : 1
neuromyopathie : 2
niet kunnen ruiken : 4
onhandigheid : 2
ontsteking oogzenuw : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 6
overactiviteit : 16
overmatige gevoeligheid : 3
partieel insult : 2
perifere zenuwpijn : 7
Periodic Limb Movement Disorder : 2
peroneale zenuwverlamming : 2
petit mal epilepsie : 3
pijn in de grote been zenuw : 1
plotselinge slaap : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 42
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap paralyse : 2
slaap van slechte kwaliteit : 39
slaperigheid : 163
Smaakstoornis : 6
smaakverlies : 4
spasmen bij een kind : 1
spierspasmen : 4
spierverslapping : 7
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 5
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 159
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 26
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 31
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 3
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 9
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 39
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 30
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 7
zenuwontsteking : 4
zenuwpijn : 17
zenuwpijn handen en voeten : 1
zenuwstelselaandoening : 2
ziekte van Parkinson : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 23
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 2
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
foetale dood : 11
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
premature baby : 2
spontane miskraam : 5
zwangerschapscomplicatie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 245.821
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
159.756
(65%)
82.004
(33%)
4.061
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
285
(0%)
168.005
(68%)
14.496
(6%)
46.997
(19%)
16.038
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 32.174
Bloed- en lymfestelsel : 5.168
Bloedvaten : 11.412
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.748
Congenitale en genetische afwijkingen : 253
Endocrien syteem : 216
Hart : 5.882
Huid- en onderhuid : 56.373
Immuunsysteem : 7.225
Infecties en parasitaire aandoeningen : 27.215
Intoxicaties en letsels : 25.024
Lever en galwegen : 690
Maag-darmstelsel : 34.275
Neoplasmata : 405
Nier en urinewegen : 2.242
Oog : 10.184
Oor en evenwichtsorgaan : 3.800
Product aanlegenheden : 904
Psychisch : 9.887
Sociale omstandigheden : 3.029
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 49.201
Testuitslagen en onderzoeken : 22.401
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 154.026
Voeding en stofwisseling : 4.937
Voortplantingsstelsel en borsten : 652
Zenuwstelsel : 65.279
Zwangerschap en perinatale periode : 842
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BB01 INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS Overige toedieningsvormen