Lareb Databank

Opnieuw zoeken

RIVAROXABAN

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RIVAROXABAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AF01 XARELTO (RIVAROXABAN) Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Mitrovic D, Emmens W, Naimi A, van der Mijle A, Veeger N, van den Bemt P, van Roon E Thromboembolic events while taking direct oral anticoagulants: An analysis of post-market WHO database reports from 2012 to 2020 2022 42 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of the reports on rivaroxaban 2012 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


RIVAROXABAN

Aantal meldingen 1.170
Ernstig 291
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
571
(49%)
595
(51%)
4
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 134
beklemming keel : 2
bloedneus : 52
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 3
hemothorax : 1
hoesten : 8
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 25
kortademigheid bij inspanning : 8
longbloeding : 1
longembolie : 13
longpijn : 1
loopneus : 1
neusontsteking : 1
neusverstopping : 1
obstructieve luchtwegaandoening : 1
ophoesten van bloed : 5
orofaryngeale pijn : 1
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 3
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Throat clearing : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 2
Bloed- en lymfestelsel : 37
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 21
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 3
bloedingsneiging : 1
milthemorragie : 1
Normocytic anaemia : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
trombocytose : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
verworven hemofilie : 1
Bloedvaten : 114
arteriële bloeding : 1
Atheroembolism : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 27
Bloeduitstorting : 31
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
embolie : 1
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 1
hypovolemische shock : 2
Koude vingertoppen en tenen : 7
lage bloeddruk : 5
Leriche-syndroom : 1
opvlieger : 5
overmatig blozen : 1
perifere arterie trombose : 1
shock hemorragisch : 3
Spataderen : 1
Superficial vein thrombosis : 1
trombose : 4
trombose ader : 6
vaatontsteking : 1
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 7
Endocrien syteem : 3
bijnierbloeding : 1
stoornis functie bijnier : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 35
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
onregelmatige hartslag : 8
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 4
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 273
acne : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 7
blaar : 6
brandend gevoel van de huid : 1
capillaritis : 1
droge huid : 2
dunne huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 16
Gevoelige huid : 1
haargroei abnormaal : 3
haaruitval : 50
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidbloeding : 2
huidgeur afwijkend : 4
huidirritatie : 3
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 28
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 3
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 5
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 64
jeukende huiduitslag : 11
korst : 2
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 4
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 7
papel : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
plaque op huid : 1
psoriasis : 2
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 4
roodheid : 10
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 3
zweer : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 6
allergie voor chemische stoffen : 1
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
blaasontsteking : 2
candida infectie slokdarm : 1
hematoominfectie : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking nagelriem : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 36
bloeding in het oog achter hoornvlies (hyphaema) : 2
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 5
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
bloedverlies tijdens verrichting : 1
blootstelling via moedermelk : 1
epidurale hemorragie : 2
geleedpotigenbeet : 1
halswervelbreuk : 1
hematoom na verrichting : 1
hemorragie wond : 2
hersencontusie : 1
kneuzing : 1
medicatiefout : 1
miltletsel : 1
miltruptuur : 1
onderhuidse bloeding : 2
Onjuist schema voor producttoediening : 1
postprocedurebloeding : 2
ruptuur pees : 3
spierscheur : 1
tandletsel : 1
traumatisch hematoom : 1
val : 2
wond : 1
Lever en galwegen : 18
afwijkende leverfunctie : 3
galstenen : 2
galstuwing : 1
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 2
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
leverbloeding : 2
leverfalen : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 315
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 3
alvleesklierontsteking : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 2
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 5
bloeding van de endeldarm : 28
boeren : 1
braken : 10
branderige tong : 1
buikbloeding : 4
buikklachten : 21
buikpijn : 15
caries tanden : 1
darmulcus : 1
diarree : 27
dikke darmbloeding : 1
droge mond : 21
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
gingiva-pijn : 2
hemorroïdale hemorragie : 3
intestinale bloeding : 5
intra-abdominale bloeding : 1
landkaarttong : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 3
maag-darm bloeding : 21
maag-darm pijn : 2
maag-darmpoliep hemorragie : 1
maagklachten : 6
misselijkheid : 46
mondaandoening : 1
mondbloeding : 3
obstipatie, verstopping : 7
opgezette buik : 8
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 15
pijn in de onderbuik : 3
rectale ulcusbloeding : 1
retroperitoneale hemorragie : 1
tandongemak : 1
tandvlees bloeding : 5
tintelingen mond : 3
vergrote huig : 1
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verstopping : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 4
ziekten na tandheelkundige ingreep : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 7
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zwelling in mond : 2
Nier en urinewegen : 76
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 3
bloed in de urine : 42
lupus nefritis : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierbloeding : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 10
pijnklachten urethra : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urineblaasbloeding : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
urinewegpijn : 1
urogenitale bloeduitstorting : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 3
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 56
asthenopie : 1
blindheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 2
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
glasvochtbloeding : 2
glasvochttroebelingen : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
netvliesbloeding : 3
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 14
oogirritatie : 2
ooglidaandoening : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 4
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 23
Auditory disorder : 1
bloeding van het oor : 1
draaiduizeligheid : 2
duizeligheid positioneel : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 16
otosclerose : 1
Psychisch : 80
agressie : 1
angst : 4
Apathisch : 2
depressie : 1
depressieve stemming : 16
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
ijlen : 1
Lusteloos : 7
nachtmerrie : 4
onrust : 1
paniekaanval : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 10
somnabulisme : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stress : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 1
vrees : 2
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 174
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 12
botaandoening : 1
compartimentsyndroom : 4
contractuur van een extremiteit : 1
Gewrichtsontsteking : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 21
gewrichtsstijfheid : 3
gewrichtszwelling : 5
hematoom spier : 1
morphaea : 1
nekpijn : 1
pees pijn : 1
peesongemak : 1
pijn in arm of been : 30
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 7
rugpijn : 8
skeletspierstijfheid : 8
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 4
spieraandoening : 2
spierbloeding : 5
Spierpijn : 32
spierspasmen : 11
spierzwakte : 9
warm gevoel in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 59
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 2
bloed cholesterol abnormaal : 1
bloed in urine : 3
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 8
hemoglobine verlaagd : 12
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
nierfunctietest abnormaal : 1
ontstekingsmarker verhoogd : 1
rode bloedceltelling verlaagd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
verhoogde leverenzymen : 1
vitamine D abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 338
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 8
geneesmiddelinteractie : 23
gevoel abnormaal : 10
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 1
hartdood : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 5
huilen : 2
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 7
koude rillingen : 9
lichaamszwakte : 20
loopstoornis : 2
malaise : 40
niet lekker voelen : 2
oedeem : 4
oedeem slijmvlies : 1
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 9
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 23
perifere zwelling : 5
pijn : 5
pijn in de borstkas : 9
pijn op de injectieplaats : 7
plotselinge hartdood : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesbloeding : 1
slijmvliesdroogheid : 3
Stenosis : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 3
vermoeidheid : 91
verslechtering van de aandoening : 8
voedselinteractie : 2
wisselwerking tussen geneesmiddel en ziekte : 1
zich dronken voelen : 3
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 3
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 27
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 10
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 43
borstpijn : 1
Foreskin oedema : 1
geslachtsorgaan bloeding : 1
Heavy menstrual bleeding : 25
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) : 2
impotentie : 5
menstruaties met grote tussenpozen : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
vaginale bloeding : 5
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 360
aandachtstoornis : 9
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 3
basale ganglia hemorragie : 1
beroerte (CVA) : 4
bewustzijnsverlies : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 5
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
bulbaire verlamming : 1
cerebellaire hemorragie : 2
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 14
duizeligheid : 76
dwarslaesie : 1
dysstasie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 6
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 1
gelaatsparese : 1
hemorragisch cerebraal infarct : 2
hemorragische beroerte : 2
hersenbloeding : 29
herseninfarct : 8
hersenstamhemorragie : 1
hersenstaminfarct : 1
hoofdpijn : 79
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 2
infarct in kleine hersenen : 1
ischemisch cerebraal infarct : 4
ischemische beroerte : 1
kokerzicht : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 8
migraine : 5
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
ruggenmerghemorragie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 6
smaakverlies : 1
spinaal epiduraal hematoom : 1
spinale epidurale bloeding : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
thalamus bloeding : 1
tintelingen : 23
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 2
verlamming : 1
verlamming van 4 ledematen : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 5
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren : 1
volledige verlamming : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RIVAROXABAN

Aantal meldingen 158.863
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
70.876
(45%)
72.605
(46%)
15.382
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
696
(0%)
93.644
(59%)
12.651
(8%)
49.336
(31%)
2.536
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 19.599
Bloed- en lymfestelsel : 9.697
Bloedvaten : 25.024
Chirurgische en medische verrichtingen : 3.626
Congenitale en genetische afwijkingen : 857
Endocrien syteem : 278
Hart : 7.002
Huid- en onderhuid : 10.953
Immuunsysteem : 760
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.544
Intoxicaties en letsels : 23.082
Lever en galwegen : 1.757
Maag-darmstelsel : 51.363
Neoplasmata : 2.018
Nier en urinewegen : 12.462
Oog : 3.417
Oor en evenwichtsorgaan : 1.045
Product aanlegenheden : 1.059
Psychisch : 3.323
Sociale omstandigheden : 426
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7.946
Testuitslagen en onderzoeken : 12.928
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.869
Voeding en stofwisseling : 2.192
Voortplantingsstelsel en borsten : 5.111
Zenuwstelsel : 29.224
Zwangerschap en perinatale periode : 102
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AF02 APIXABAN Tablet
2 B01AF02 ELIQUIS (APIXABAN) Tablet
3 B01AF03 LIXIANA (EDOXABAN) Tablet